Home » FinanciŽle kennis voor de niet-financiŽle manager - schriftelijke cursus

Opleiding: FinanciŽle kennis voor de niet-financiŽle manager - schriftelijke cursus

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Inhoud van de cursus

LES I
Inleiding

Belang van informatievoorziening
Analyse van financiŽle gegevens
Organisaties
FinanciŽle administraties
Bijzondere onderwerpen
Vraagstukken

LES II
De balans

Activa en passiva
Waarderingsaspecten
Bijzondere onderwerpen
Bijzondere posten in de balans
Solvabiliteit
Liquiditeit
Vraagstukken

LES III
De winst- en verliesrekening

Opbrengsten en kosten
Rentabiliteit en rendement
Kostenstructuur
Vraagstukken

LES IV
Geldstromen en kostenverbijzondering

Kasstroomoverzicht
Kostenallocatie
Kostprijsanalyse
Vraagstukken

LES V
Waardering van activa

MateriŽle vaste activa
Voorraden
Onderhanden werk
Vorderingen
Vraagstukken

LES VI
Financiering en investeringen

Investeringscriteria
Investeringsanalyse
Financieringen
Relatie tussen investering en financiering
Vraagstukken

LES VII
Werkkapitaal

Beheer van werkkapitaal
Vraagstukken

LES VIII
Externe verslaggeving

Jaarverslag
Jaarrekening
Bijzondere rapportages
Vraagstukken

LES IX
Balanced Scorecard, INK-model en interne verslaggeving

Beoordeling van ondernemingsactiviteiten
FinanciŽle versus niet-financiŽle activiteiten
Vraagstukken

LES X
Overige onderwerpen

Begroting en budgettering
Shared Service Centers
Kengetallen
Corporate Governance
Vraagstukken

Duur van de cursus

10 weken

Kosten van de cursus

€ 1.795,- (excl. 6% BTW)

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Algemene informatie over de cursus

Aan de hand van de lessen verdiept u zich stap voor stap in het nut van onder andere kengetallen, liquiditeits-, rentabiliteits- en solvabiliteitsratio's, de nieuwste inzichten in kostplaatsberekeningen en bestudeert u een aanpak van capaciteitsanalyse en optimaal voorraadbeheer. Elke les wordt afgesloten met opdrachten die u aan de hand van het geleerde dient te kunnen oplossen.

Doelgroep
Deze unieke schriftelijke cursus heeft als doel managers in niet-financiŽle functies, zowel in profit als in non-profit organisaties, directeuren en grootaandeelhouders meer inzicht te geven in de cijfers van hun organisatie.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
417cB Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren