Home » Document Management

Opleiding: Document Management

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Inhoud van de cursus

LES I
Document Management in de praktijk

Integraal document management
Begrippen en begrippenkaders
Praktijkcases

LES II
Organiseren van documenten

Verschijningsvormen
Archiveringsprincipes en -methoden
Registreren van documenten
Wettelijke aspecten

LES III
Elektronisch documentenbeheer

Wat is een document?
Documenten in perspectief
Kennismanagement
Elektronisch documentenbeheer: classificeren en indexeren
Electronic Document Management Systemen (EDMS) en technologie

LES IV
Elektronisch dossierbeheer

Wat zijn elektronische dossiers en wanneer zijn zij nodig?
Functies van elektronische dossiers
Implementatie van elektronische dossiers
Elektronische dossiers en Worklow Management
Case study

LES V
Retrieval, publishing en dissemination

Randvoorwaarden t.b.v. een goede retrieval
Wijze van zoeken en ontsluiting
Gestandaardiseerd en ad hoc samenstellen en generatie van output t.b.v. diverse media (papier, elektronisch, cd-rom)
Adresseren en produceren van output t.b.v. postverspreiding: administratie en initiatie van activiteiten t.b.v. verspreiding

LES VI
Het management van werk aan documenten

Onderscheid tussen documentbenadering en procesbenadering
Invoermanagement
Het document-captureproces
Document scanning
Formulierverwerking
Workflow management en de relatie met Document Management

LES VII
IT-architectuur en het beheer van een Electronic Document Management Systeem (EDMS)

Onderdelen en architectuur van een EDMS
Technische en organisatorische maatregelen voor de verbetering van de beschikbaarheid
Preventieve en correctieve maatregelen voor het beheer

LES VIII
Implementatie van een EDMS

GeÔntegreerde informatievoorziening
Basiscomponent van het EDMS: gestructureerde versus dynamische documenten
Aanvullende componenten voor het EDMS

LES IX
Beveiliging en beschikbaarstelling

Juridisch kader
Beveiliging en veiligheid; de Code voor Informatiebeveiliging en ITIL
Maatregelen: C2 beveiligingssysteem; Internet; Intranet; Firewalls
Fysieke beveiliging met SSL, IPSec en SET
Public Key Infrastructure (PKI) en de digitale handtekening
Documenttechnieken voor beveiliging
Bewaren en bewijzen: records management

LES X
Marktontwikkelingen en trends

Historie
Marktontwikkelingen
Trends
Trends op de langere termijn

Duur van de cursus

10 weken

Kosten van de cursus

De kosten van de schriftelijke cursus Document Management bedragen € 1.980,- (excl. 6% BTW) per persoon.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Algemene informatie over de cursus

Wist u dat 80%, zo niet meer, van de kennis in organisaties in de vorm van documenten (zowel digitaal als analoog) is opgeslagen? Het verwerken van al deze documenten slorpt een substantieel deel van uw totale bedrijfskosten op. Belangrijker nog is dat een niet efficiŽnt en effectief documenten- c.q. informatiebeheer in hoge mate uw in- en externe communicatie ondermijnt waardoor uw productiviteit in negatieve zin wordt beÔnvloed.

Een optimale beheersing van uw documenten(stroom) betekent daarentegen een verlaging van de distributie- en opslagkosten met 90%, een snelle(re) toegankelijkheid tot alle bedrijfsdocumentatie en een productiviteitsverhoging op de werkplek van 25% ŗ 50%.

Doel van deze cursus
De schriftelijke cursus Professioneel Document Management geeft u een samenhangend inzicht in de organisatie, de werkwijze(n) en de modernste techniek(en) rond Document Management. De cursus verrijkt uw kennis met de nieuwste ontwikkelingen omtrent het beheren en beheersen van al uw informatie, inhoud en overige procesgerelateerde documenten binnen een organisatie.

Doelgroep
Deze schriftelijke cursus is een absolute must voor iedereen die volledig op de hoogte wil zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent document management en actief betrokken is bij de (succesvolle) invoering van Document Management.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
5aF61 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren