Home » Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

Opleiding: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4

Bij: Profit opleidingen

 
 

Opleidingsinhoud

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor praktijkgericht het vak leren, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor klassikaal onderwijs, dan kies je voor samen met studenten van de andere agogische opleidingen studeren en dus voor breder opleiden.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor les en begeleiding met een voortdurende koppeling van praktijkervaringen aan lesstof en aan je eigen levenservaring.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor docenten die het werk zelf hebben gedaan en dus een voorbeeld kunnen zijn.

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen en generieke onderdelen Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan en burgerschap en Engels. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen van de gekozen opleiding.

Er zijn 4 kerntaken die je aan het eind van de opleiding dient te beheersen:

• Begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling
• Werken aan kwaliteit en deskundigheid
• Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de kinderen
• Organiseren van de werkzaamheden

Hoe leer jij tijdens de opleiding deze kerntaken? In de eerste plaats leer je duaal, wat betekent dat je vanaf het begin van de opleiding theorie en praktijk combineert. Hiermee heb je een voortdurende verbinding van je praktijkervaringen met de theorie en andersom. De opleiding bestaat uit 3 fasen, het examen vindt plaats in fase 3. De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte modules die afgerond worden met een toetsing.

De opleiding is klassikaal wat een cruciale borging is voor het leren van docenten maar ook van je medestudenten. Tijdens de eerste fase kun je je keuze voor het niveau en de opleiding van Gespecialiseerd pedagogisch medewerker wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar de andere opleidingen van Pedagogisch Werk en Maatschappelijke zorg.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding is bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Uitzondering op deze leeftijd is in een enkele situatie mogelijk. De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Niet je vooropleiding maar je levens- en werkervaring zijn vooral bepalend voor toelating tot de opleiding. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid en wordt getoetst of je een MBO-eindniveau aankunt.

De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privé, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Opleidingsduur

1,5 jaar

Kosten

Je betaalt alleen voor de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1.

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2035
In termijnen 5 x € 417
Extra lessen BOL student € 150*

Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2060
In termijnen 5 x € 422
Extra lessen BOL student € 75*

Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 1910
In termijnen 5 x € 392

Examenkosten Nederlandse taal € 75*
Examenkosten Rekenen € 75*
Examenkosten Engels€ 75*
*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf € 300,25

Bijzonderheden

Beroepspraktijkvorming
Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Het aantal uren stage is afhankelijk van de keuze of je de opleiding volgt via beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De stagetijd in de BOL variant bedraagt 12 uren per week en in de BBL variant 16 uren per week. De BOL variant wordt een voltijdsopleiding genoemd en geeft recht op studiefinanciering.

Het is belangrijk dat je stage-instelling is erkend door SBB als stage/leerbedrijf. Je eerste praktijkperiode (fase 1) moet minimaal een half jaar bedragen. Ook de doelgroep waarvoor je kiest is jouw keuze. Het is mogelijk direct na fase 1 en/of fase 2 naar een andere stage-instelling te gaan. Deze stage duurt dan ook weer minimaal een half jaar. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de hele opleiding stage te volgen bij dezelfde stage-instelling. Tijdens de praktijkperiode is het aan je stage begeleider van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je te begeleiden. Daarnaast word je begeleid door een docent van ons instituut.

Stageplaats vinden
PROFIT Opleidingen ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een goede en passende stageplaats. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf en wij ondersteunen je daarbij volledig. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee in het vinden van de juiste stageplaats. Ervaring leert dat de juiste stageplaats altijd wordt gevonden. Voor het vinden van erkende stageplaatsen verwijzen wij je graag door naar www.stagemarkt.nl of naar de stagelink in de navigatie op deze website waar je interessante links aantreft over praktijkinstellingen.

Plaatsen / leslocaties

Zwolle, Rotterdam, Amstelveen, Den Bosch, Utrecht, Arnhem, Assen, Eindhoven

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je werkt binnen een kindercentrum waar diensten als kinderopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaalwerk, voor- en vroegschoolse educatie worden aangeboden. Je kunt ook werken in een onderwijsvoorziening/organisatie waar voor- en vroegschoolse educatie wordt aangeboden. Het is ook mogelijk te werken in een organisatie die opvoedingsondersteuning biedt aan kinderen of jongeren met specifieke ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op grond van ontwikkelingsachterstand.

Je werkt zelfstandig en je bent verantwoordelijk voor je eigen werk en je draagt gedeelde verantwoordelijkheid voor het werk die onder jou regie werken. Je werkt samen met collega’s, leidinggevenden, professionele hulpverleners en ouders/vervangende opvoeders. Soms voer je werkzaamheden uit onder regie van een professionele hulpverlener of van een multidisciplinair ondersteuningsteam.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
EcDa8 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren