Home » Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3

Opleiding: Begeleider gehandicaptenzorg niveau 3

Bij: Profit opleidingen

 
 

Opleidingsinhoud

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor praktijkgericht het vak leren, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor klassikaal onderwijs, dan kies je voor samen met studenten van de andere agogische opleidingen studeren en dus voor breder opleiden.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor les en begeleiding met een voortdurende koppeling van praktijkervaringen aan lesstof en aan je eigen levenservaring.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor docenten die het werk zelf hebben gedaan en dus een voorbeeld kunnen zijn.

De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen en generieke onderdelen Nederlandse taal, Rekenen en Loopbaan en burgerschap. Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen van de gekozen opleiding.

Er zijn 3 kerntaken die je aan het eind van de opleiding dient te beheersen: • Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg • Werken aan kwaliteit en deskundigheid • Bieden van zorg en ondersteuning in de gehandicaptenzorg

Hoe leer jij tijdens de opleiding deze kerntaken? In de eerste plaats leer je duaal, wat betekent dat je vanaf het begin van de opleiding theorie en praktijk combineert. Hiermee heb je een voortdurende verbinding van je praktijkervaringen met de theorie en andersom. De opleiding bestaat uit 3 fasen, het examen vindt plaats in fase 3.

De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte modules die afgerond worden met een toetsing. De opleiding is klassikaal wat een cruciale borging is voor het leren van docenten maar ook van je medestudenten. Tijdens de eerste fase kun je je keuze voor het niveau en de opleiding van Begeleider gehandicaptenzorg wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar de andere opleidingen van Maatschappelijke zorg en Pedagogisch Werk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding is bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Uitzondering op deze leeftijd is in een enkele situatie mogelijk. De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Niet je vooropleiding maar je levens- en werkervaring zijn vooral bepalend voor toelating tot de opleiding. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid en wordt getoetst of je een MBO-eindniveau aankunt. De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privť, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Opleidingsduur

1 jaar

Kosten

Je betaalt alleen voor de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1.

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2035
In termijnen 5 x € 417
Extra lessen BOL student € 150*

Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal € 2210
In termijnen 5 x € 452
Extra lessen BOL student € 75*

Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 655
In termijnen 2 x € 337,50

Examenkosten Nederlandse taal € 75*
Examenkosten Rekenen€ 75*
*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf € 245

Bijzonderheden

Beroepspraktijkvorming Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk de zogenaamde beroepspraktijkvorming. Het aantal uren stage is afhankelijk van de keuze of je de opleiding volgt via beroepsopleidende leerweg (BOL) of via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De stagetijd in de BOL variant bedraagt 12 uren per week en in de BBL variant 16 uren per week. De BOL variant wordt een voltijdsopleiding genoemd en geeft recht op studiefinanciering. Het is belangrijk dat de instelling door SBB wordt erkend als stage/leerbedrijf. Je eerste praktijkperiode (fase 1) moet minimaal een half jaar bedragen. Ook de doelgroep waarvoor je kiest is jouw keuze. Het is mogelijk direct na fase 2 over te stappen naar een andere stageinstelling, hier blijf je dan tot het eind van de opleiding. Uiteraard kun je er ook voor kiezen de hele opleiding stage te lopen bij de instelling van fase 1.Tijdens de praktijkperiode is het aan je stage begeleider van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je te begeleiden. Daarnaast word je begeleid door een docent van ons instituut.

Stageplaats vinden PROFIT Opleidingen ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een goede en passende stageplaats. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf en wij ondersteunen je daarbij volledig. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee in het vinden van de juiste stageplaats. Ervaring leert dat de juiste stageplaats altijd wordt gevonden. Voor het vinden van erkende stageplaatsen verwijzen wij je graag door naar www.stagemarkt.nl of naar de stagelink in de navigatie op deze website waar je interessante links aantreft over praktijkinstellingen.

Plaatsen / leslocaties

Zwolle, Amstelveen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht, Arnhem, Assen, Eindhoven

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je begeleidt de cliŽnt bij het leren leven met een beperking, het behouden of vergroten van de eigen regie, het bevorderen van de kwaliteit van leven en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak. Het vraagt van je dat je initiatiefrijk, hoffelijk en creatief bent. In complexe en weinig stabiele situaties treed je handelend op. Je gaat professioneel om met je gevoelens en je weet je grenzen goed aan te geven

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
12A1A Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren