Home » Criminaliteitspreventie

Opleiding: Criminaliteitspreventie

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Waarde nascholing:
7 uur

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

Duur van de cursus

Waarde nascholing: 7 uur

Kosten van de cursus

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 185,-

Plaatsen / leslocaties

Meerdere locaties, In Company

Algemene informatie over de cursus

Voor Nederland is het vervoer over de weg verreweg de belangrijkste wijze om goederen te verplaatsen. Dit geldt niet alleen voor de binnenlandse markt, want Nederland neemt door zijn gunstige geografische ligging ook in het internationale wegtransport een belangrijke positie in.

Op basis van het feit dat Nederland wat betreft het vervoerde gewicht in Europa het grootste marktaandeel heeft in het wegtransportvervoer, is de Nederlandse transportsector relatief vaak het slachtoffer van lading- en brandstofdiefstal.

Daar komt nog eens bij dat Nederlandse vervoerders relatief de meest hoogwaardige goederen vervoeren en daarmee ook met de meest kostbare ladingen rondrijden.

Verschillende vormen van criminaliteit kunnen op verschillende momenten in de logistieke keten plaatsvinden. Jaarlijks wordt er voor ongeveer 500 miljoen euro aan lading gestolen. Grote schade dus voor de industrie, de verzekeraars en de sector transport.

Maar denk hierbij ook aan de schade die de transportwereld lijdt door het niet kunnen nakomen van een tijdige aflevering van de goederen en de imagoschade.

Doelgroep:
Chauffeurs, transportplanners, eigen rijders, expediteurs en ondernemers.

Doelstelling:
De deelnemers krijgen inzicht en kennis ten aanzien van ladingdiefstal, voertuigdiefstal en diefstal van brandstof en welke effecten dit heeft op de bedrijfsvoering.

De deelnemer kan de AVC/CMR bepalingen benoemen ten aanzien van de diverse soorten van diefstal.

Samen met de cursisten wordt een veiligheidsprotocol samengesteld.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
00A38 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren