Home » Veilig werken met blusmiddelen

Opleiding: Veilig werken met blusmiddelen

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Gedurende deze zeer praktische training komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

Theoretisch deel:
Wat is een brand en hoe ontstaat deze.
Vlampunt, ontbrandingstemperatuur, zelfontbranding.
Brandvijfhoek
Explosiegrenzen, LEL en UEL
Grenswaarden
Gevarendiamant
Soorten blustoestellen
Soorten blusmiddelen en brandklassen
Waarschuwingsetikettering en gebod- en verbodsborden
Gevaarlijke stoffen, herkenning
Hoe blus ik een beginnende brand
Persoonlijke veiligheid en adembescherming

Praktische deel:
Hoe om te gaan met een vlam in de pan
Het blussen van een gas- en vloeistofbrand
Praktische blusoefeningen met verschillende blusmiddele

Duur van de cursus

1 dag of twee dagdelen

Kosten van de cursus

Prijs op basis van offerte.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

In situaties waar de kans op brand groot is, is het vaak raadzaam om naast het verplichte aantal BHV-ers ook andere medewerkers op te leiden om met de aanwezige blusmiddelen om te gaan. Niemand wil geconfronteerd worden met brand, zeker niet gezien de vaak enorme gevolgen daarvan. De adequate reactie van elke werknemer om op een veilige manier in het beginstadium van brand een bluspoging te ondernemen is bepalend voor een goede afloop.

Doelstelling:
De training veilig werken met blusmiddelen leert een ieder om effectief en op een veilige en verantwoorde manier te kunnen optreden bij een beginnende brand.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
74C63 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren