Home » Veilig werken aan de weg

Opleiding: Veilig werken aan de weg

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod

Ontwikkeling van de arbeidsomstandighedenwetgeving
Huidige stand van zaken
Grondbeginselen en Uitgangspunten van de Arbo-wet
Algemene verplichten van de werkgever en werknemer
Voorkomen van gevaar voor andere personen dan werknemers
Beleidsvoering, risico-inventarisatie en –evaluatie
Toezichthoudende en deskundige instanties
Risicofactoren
Verantwoordelijkheid en Het werken met machines
Schadelijk geluid en Geluidsbronnen
Tillen, Struikelen, uitglijden en verstappen
Hoogwerkers en Gebruiksvoorschriften
De autolaadkraan en Algemene voorschriften
Aanrijdgevaar en Wegmarkering

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:

Omdat elke bedrijf specifieke omstandigheden kent, verzorgen wij deze opleiding alleen als in-company training op uw locatie. Dit kan al vanaf vier deelnemers. De cursus gaat uitvoerig in op de situatie binnen uw bedrijf en de werkzaamheden die de chauffeurs uitvoeren. De uiteindelijk inhoud van de training wordt samen met de opdrachtgever bepaald.

Duur van de cursus

Twee dagdelen

Kosten van de cursus

Prijs op basis van offerte.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

De sterk groeiende verkeersintensiteit in Nederland leidt tot een toenemende behoefte aan onderhoud en uitbreiding van het huidige wegennet. Met als gevolg dat er steeds vaker aan de weg gewerkt wordt, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Tijdelijke verkeersmaatregelen vormen een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Een belangrijk aspect in deze situatie is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variŽren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms zelfs agressief.

De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd zijn.

Het werken op, aan of langs wegen brengt veel risico''s met zich mee, ongeacht of dit nou binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. De wegwerker is de kwetsbare partij, het afgezette gebied creŽert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting.

Doelstelling:
De cursus is voornamelijk bestemd voor chauffeurs, die te maken hebben met het werken op niet autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Om deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het belangrijk dat men op de hoogte is van o.a. de regelgeving omtrent verkeersveiligheid. Daarnaast vormen aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid een onderdeel van de training.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
C723C Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren