Home » Basisveiligheid VCA

Opleiding: Basisveiligheid VCA

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Herhaling:

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA bedraagt tien jaar. De herhalingscursus Basisveiligheid VCA geeft de mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van alle operationele medewerkers op hetzelfde niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.

Gezien het feit dat er in de afgelopen jaren enorm veel veranderd is ten aanzien van de examens is het raadzaam de gehele ééndaagse opleiding te volgen.

Waarde nascholing:

7 uur per opleidingsdag

Cursusdata:

In Company: in onderling overleg met opdrachtgever

Duur van de cursus

Waarde nascholing: 7 uur

Kosten van de cursus

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving:

€ 250,- (Inclusief lesmateriaal, luch en examen)

Bijzonderheden

Elke examenkandidaat dient een origineel legitimatiebewijs (en een kopie) mee te nemen naar het examen, anders kan men géén examen afleggen.

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

De Arbeidsomstandighedenwet stelt vele eisen aan werkgevers en werknemers. Één daarvan is dat iedereen moet zorgen voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn. Meer en meer wordt door opdrachtgevers geëist dat opdrachtnemers hun zorg voor arbeidsomstandigheden afdoende hebben geregeld. Dit om aansprakelijkheid in geval van calamiteiten te voorkomen.

De VGM Checklist Aannemers (VCA) eist dat medewerkers in de branche / industrie voldoende kennis hebben van VGM (Veiligheid, gezondheid en milieu).Veel opdrachten worden enkel nog gegund aan VCA-gecertificeerde bedrijven. Een belangrijk VCA-onderdeel is het verplichte certificaat "Basisveiligheid VCA” voor alle medewerkers.

Doelgroep:
De VCA basisveiligheid opleiding is bestemd voor medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in onder andere de aannemerij, (petro-) chemische industrie, metaal, electro, transport en logistiek.

Doelstelling:
Deze VCA cursus geeft de medewerkers inzicht in het begrip veiligheid. De VCA cursus laat zien wat achterliggende oorzaken kunnen zijn van ongevallen en welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden.

Diverse aspecten ten aanzien van veiligheid worden tijdens deze VCA cursus behandeld en onderbouwd met praktische voorbeelden van de onveilige situaties op werklocaties. De voordelen van het werken onder veilige omstandigheden komen dus gelijkertijd naar voren in deze cursus.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
50967 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren