Home » BHV Bedrijfshulpverlening

Opleiding: BHV Bedrijfshulpverlening

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Tijdens deze cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
Brand en brandbestrijding
Het gebruik van blusmiddelen bij vaste - en vloeistof- en gasbranden
Het herkennen van de gevaren bij hulpverlening en alarmeren
Reanimatie en AED
Levensreddende handelingen
Levensreddende handelingen eventueel met lotus slachtoffer(s)
Praktijkoefening afgestemd op uw arbeidsomstandigheden (n.a.v. de RIE)

Herhaling:

De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde adequaat zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet houden. Werkgevers kunnen door bedrijfshulpverleners jaarlijks een herhalingscertificaat te laten behalen, aantonen te voldoen aan de basisverplichting.

Tijdens de herhalingsbijeenkomst wordt getoetst of de kandidaat nog steeds aan de wettelijke eisen voldoet en de voorgeschreven verrichtingen nog beheerst.

Waarde nascholing:
14 uur Bedrijfshulpverlener

7 uur Bedrijfshulpverlening herhaling

Cursusdata:
In Company: in onderling overleg met opdrachtgever.

In Company training:
Omdat elke bedrijf specifieke risico's kent, verzorgen wij ook in-company trainingen op uw locatie. Dit kan al vanaf zes deelnemers. De in-company training gaat uitvoerig in op de situatie in uw bedrijf.

Duur van de cursus

1 - 2 dagen

Kosten van de cursus

Cursuskosten tweedaagse basisopleiding:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 370,-

Cursuskosten herhalingscursus:

Individuele aanmelding op basis van open inschrijving: € 185,-

Plaatsen / leslocaties

In Company

Algemene informatie over de cursus

Op grond van de Arbo-wet is de werkgever verplicht maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers. Het doel van deze maatregelen is het beperken van de directe nadelige gevolgen voor werknemers en andere aanwezige personen, bij ongevallen, brand, explosie, instorting of het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Elk bedrijf, instelling en organisaties dient te beschikken over een goed opgeleid persoon (of personen), die in staat is in het geval van ongevallen of calamiteiten adequate hulp te verlenen.

Doelgroep:

De cursus bedrijfshulpverlening is bestemd voor iedereen die in het kader van een veilige werkomgeving wil optreden als bedrijfshulpverlener op het bedrijf.

Doelstelling:
Na het volgen van de cursus BHV is de deelnemer in staat om bij calamiteiten assisterend op te treden bij het in gang zetten van de (hulpverlenings) procedures en actie te ondernemen ten aanzien van de repressie en schadebeperking.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
9fAd1 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren