Home » Cursus VIHB

Opleiding: Cursus VIHB

Bij: IMAG BV

Inhoud van de cursus

Inhoud van de cursus VIHB:
In de cursus worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
De Wet- en regelgeving rond registratie VIHB-ers en beheer van afvalstoffen;
Het Landelijk AfvalbeheersPlan
De Eural-afvalstoffenlijst: de opbouw en systematiek;
Het melden en registreren van afvalstoffen: de diverse formulieren en de begeleidingsbrief;
De EG verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA)
De opslag en vervoer van afvalstoffen: opslagvoorschriften;
De kwaliteitsborging: het kwaliteitsmanagement, certificering en ISO-normen

Opzet van de cursus:

Iedere cursist ontvangt een cursusboek, waarin alle aspecten van de cursus zijn opgenomen. De docent behandelt de verplichte leerstof. Daarbij wisselt hij theorie af met concrete voorbeelden, korte opdrachten en discussie. Door middel van proefexamens wordt u gedegen voorbereid voor het examen. Het programma biedt voldoende ruimte voor uw specifieke vragen of probleemsituaties. De cursus is mede hierdoor zeer praktijkgericht.

Duur van de cursus:
De cursus wordt verzorgd in twee opeenvolgende dagen (van ieder 8 lesuren). Een lunch wordt door ons verzorgd.

Cursuslocatie:
Afhankelijk van het aantal aanmelding (woonplaatsen cursisten) wordt de meest gunstige cursuslocatie bepaald. (meestal is dit centraal in het land)

Duur van de cursus

2 dagen (8 lesuren)

Kosten van de cursus

De cursuskosten bedragen € 525 per persoon (excl. BTW)
(inclusief lesmateriaal, examentraining, schrijfmateriaal en een zeer uitgebreide lunch)

Bijzonderheden

De cursusdata voor 2022 en 2023 zijn:
22 en 23 september
22 en 23 december
2 en 3 februari
30 en 31 maart
8 en 9 juni
aanmelden en info via de site www.vihbcursus.nl

Plaatsen / leslocaties

Afhankelijk van aantal cursisten

Algemene informatie over de cursus

Doelgroep:
Inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van afvalstoffen. Vanwege de opzet en inhoud is de cursus ook geschikt voor personen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met afvalstoffen of die de basiskennis over afvalstoffenwetgeving willen bijwerken.
Vervoerders zijn vrijgesteld t.a.v. de vakbekwaamheid, maar ondanks dat is de inhoud van deze cursus zeer interessant om op de juiste manier om te gaan met afvalstoffen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
E8B75 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren