Home » Brandveiligheid van gebouwen

Opleiding: Brandveiligheid van gebouwen

Bij: International Management Forum

 

International Management Forum

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

LES I
Brandveiligheid - inleiding
Historische ontwikkeling brandveiligheid
Wat is brand (o.a. de branddriehoek, brandvijfhoek en vuurbelasting)?
Wat is brandveiligheid (o.a. veiligheidsketen en preventie)?
Doelstelling en benaderingen van brandbeveiliging
Materiaalgedrag bij brand
Begrippen bij brandveiligheid
Wet- en regelgeving rond brandveiligheid en de betrokken partijen

LES II
Bouwbesluit 2012 - introductie
De noodzaak tot beveiliging tegen brand
Samenhang bouwregelgeving
Vergunningen/meldingen
Bouwbesluit 2012

LES III
Bouwbesluit 2012 - bouwkundige voorschriften
Sterkte bij brand
Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie
Beperkingen van het ontwikkelen van brand en rook
Beperking van uitbreiding van brand
Vluchtroutes
Hulpverlening bij brand
Hoge en ondergrondse gebouwen

LES IV
Gebruiksvoorschriften
Bouwbesluit - gebruiksvoorschriften
Gebruiksvergunning
Gebruiksmelding
Brandbeveiligingsverordering

LES V
Brandveiligheidsinstallaties - branddetectiesystemen
Voorschriften inzake installaties
Bouwbesluit en brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen
Brandmeldinstallatie
Regeling en omvang brandmeldinstallaties
Normen en voorschriften op het gebied van -brandmeldinstallaties
Ontruimingsalarminstallaties

LES VI
Brandveiligheidsinstallaties - overige brandbeveiligingsinstallaties
Voorschriften inzake installaties
Sprinklersystemen
Automatische blusinstallaties
Brandslanghaspels
Draagbare blustoestellen
Droge blusleidingen
Bluswatervoorziening
Noodverlichting
Vluchtrouteaanduiding

LES VII
Bedrijfshulpverlening
Wet- en regelgeving
Doel en taken
Totstandkoming
Risico inventarisatie en evaluatie
Keuzes
Het opzetten van een BHV-organisatie
BHV-plan of bedrijfsnoodplan
Ontruimingsplan
Handboek incidenten en calamiteiten regelingen

LES VIII
Cases

Opleidingsduur

8 lessen

Kosten

De kosten van de schriftelijke cursus Brandveiligheid van gebouwen bedragen € 1.895,- (excl. BTW).

Plaatsen / leslocaties

Thuisstudie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Brandveiligheid: św verantwoordelijkheid
Of u nu eigenaar, beheerder of gebruiker van een gebouw bent, in alle gevallen bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid van uw gebouw(en). Bent u voldoende geschoold om te beoordelen of uw situatie danwel locatie brandveilig is?

Brandveiligheid: wat wordt van u verwacht?
In eerste instantie is de brandveiligheid van gebouwen de verantwoordelijkheid van de ondernemer die erin is gevestigd. Of uw gebouw brandveilig is, is afhankelijk van de bouwkundig staat van het gebouw, de installatietechnische en organisatorische voorzieningen en het feitelijke gebruik ervan. Hoe hoger het brandveiligheidsrisico, des te meer van u wordt verwacht op het gebied van brandveiligheid.

Brandpreventie: 101 brandende vragen en antwoorden
Uit onderzoek blijkt dat de meeste bedrijven niet voldoen aan de – nieuwe – brandveiligheidseisen. Weet u zeker dat u voldoet aan alle juridische, bouw- en installatietechnische, organisatorische en andere actuele eisen die aan u gesteld worden in het kader van de brandveiligheid van uw gebouwen?

Brandveilig ondernemen
In deze zeer actuele cursus leert u alles wat u moet weten over het brandveilig gebruiken, maken en houden van uw organisatie. U krijgt een overzicht van alle regels waaraan u moet voldoen plus tal van tips en adviezen. De cursus is voorzien van de laatste wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en maakt u tot een gedegen gesprekspartner in alle voorkomende brandveiligheidsdiscussies.

Brandpreventie levert ook forse besparingen op!
Daarnaast zult u zien dat brandpreventie niet alleen een investering in tijd en geld vergt, maar ook forse besparingen oplevert op (bouw)technische maatregelen, verzekeringspremies en inspectiekosten.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Fe27F Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2021 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren