Home » Interviewtechnieken

Opleiding: Interviewtechnieken

Bij: Learnit

Inhoud van de cursusHoe krijg je tijdens een interview interessante en relevante informatie op tafel en doorbreek je het algemene praatje van jouw interviewkandidaat? Dat is de vraag die centraal staat bij het afnemen van een goed interview. Om sociaal wenselijke antwoorden te vermijden moeten de vragen en de manier waarop deze gebracht worden zo zijn afgesteld dat je een écht interessant verhaal uit iemand krijgt. Vanzelfsprekend speelt de interviewer hierin een cruciale rol. Door middel van adequate interviewtechnieken kun je het maximale uit elk interview halen. Met de juiste vaardigheden kun je de geïnterviewde verleiden nét even dat enerverende of belangrijke detail prijs te geven dat een interview zo waardevol kan maken.In de training Interviewtechnieken leer je hoe je interviews kunt afnemen op een gestructureerde, professionele manier. Allereerst krijg je in de training inzicht in de situatie van waaruit je interviews afneemt. Wat zijn de doelstellingen en mogelijkheden? En wat is de context? In de voorbereidingsfase leer je de juiste informatie te verzamelen, essentiële afspraken te maken en vragen goed te formuleren. We werken vervolgens uitgebreid aan verschillende, belangrijke gesprekstechnieken voor het afnemen van het interview. Tot slot komt het verwerken van de verkregen informatie aan bod. Na het volgen van deze training kun je je adequaat voorbereiden op interviews en ben je in staat om op een gestructureerde en professionele manier boeiende gesprekken te voeren.OnderwerpenTijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

Interviewtypen en vraagsoorten:

Wat voor soort interview ga je afnemen en welke vraagtypen zijn hierbij van belang?[/li]
De manier waarop wij communiceren:

Hoe werkt het communicatieproces en welke valkuilen liggen op de loer?[/li]
Het interview voorbereiden:

Wat is het doel van je interview? Welke informatie wil je achterhalen? [/li]
Inspelen op de doelgroep:

De interviewleidraad, formulering en woordkeus aanpassen.[/li]
De gesprekssfeer:

De juiste gesprekssituatie creëren én behouden door je in te leven in je gesprekspartner.[/li]
Gespreks- en vraagvaardigheden:

Contact maken, inleven, aandacht geven, luisteren, samenvatten en doorvragen.[/li]
Gespreksopbouw:

Timing en stiltes inbouwen.[/li]
Vaagheden en tegenstrijdigheden ontrafelen:

Hoe pak je dit aan?[/li]
Overzicht en controle behouden:

De rode draad vasthouden.
Omgaan met emotie en weerstanden:

Het herkennen van weerstand en hoe hiermee om te gaan.[/li]
Valkuilen voorkomen:

Waar kun je in een interview tegenaan lopen en hoe ga je daar vervolgens mee om?[/li]
Uitwerking van het interview:

Notities, opnames, bronnen en afspraken.[/li]
Checklist:

De aangereikte handvatten tijdens de training leiden tot een handige checklist![/li]
ResultatenNa de training kun je:

  • je adequaat voorbereiden op interviews;
  • vragen goed formuleren;
  • de juiste informatie verzamelen;
  • interviews afnemen op een gestructureerde en professionele manier en
  • boeiende gesprekken voeren.

DoelgroepDe training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die nog meer uit interviews willen halen, van journalistieke interviews tot sollicitatiegesprekken. Herken je jezelf in één of meer van onderstaande punten?


  • Je wilt je vraagtechnieken graag verbeteren om meer informatie uit een gesprek te halen
  • Je wilt graag meer inzicht in het proces van wederzijdse beïnvloeding tijdens een gesprek (communicatie op inhoudelijk en relationeel niveau)
  • Je wilt graag leren welke technieken je het beste kunt inzetten bij een specifiek interviewdoel
  • Je wilt omgaan met emotie en mogelijke weerstand
  • Je wilt beter leren luisteren naar de ander

Deze lijst is natúúrlijk niet compleet: iedereen is immers anders. Waar wil jíj aandacht aan besteden binnen het thema interviewtechnieken?LesmethodiekIn de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.MaatwerkDe cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Duur van de cursus

2 dagen

Kosten van de cursus

1150 Euro
inclusief koffie/thee en lunch

Plaatsen / leslocaties

Groningen, Utrecht, Den Haag, Incompany, Nijmegen, Amersfoort, Amsterdam, Maastricht, Arnhem, Eindhoven, Rotterdam, Zwolle, Online, Breda

Algemene informatie over de cursus

De vraag die centraal staat bij het afnemen van een een goed interview is "Hoe krijg je tijdens een interview interessante en relevantie informatie op tafel, en doorbreek je het algemene praatje van jouw interviewkandidaat?". In onze tweedaagse training leer je hoe je interviews kunt afnemen op een professionele en gestructureerde manier.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
3301C Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren