Home » Leidinggeven aan vrijwilligers

Opleiding: Leidinggeven aan vrijwilligers

Bij: Learnit

Inhoud van de cursusDe begeleiding van vrijwilligers is, meer dan bij een gebruikelijke werkrelatie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Van vrijwilligers moet je het hebben en ÚÚn van de belangrijkste zaken is dat zij zich gewaardeerd voelen. Dat maakt het aansturen soms lastig. Als begeleider zie je zaken soms verkeerd gaan en dan is bijsturen en feedback geven belangrijk. Maar hoe doe je dat goed? En hoe motiveer je hen het eerlijk aan te geven als zij ergens tegenaan lopen? Wat zijn verder de technieken om ervoor te zorgen dat de vrijwilliger zijn werkgedrag verbetert in de ogen van zichzelf en de organisatie?In de training Leidinggeven aan vrijwilligers leer je wat je motiveert, welke stijl van leidinggeven je hebt en hoe je de kwaliteit van vrijwilligerswerk kunt bewaken en verbeteren. Naast het correct bijsturen van vrijwilligers is het aanmoedigen van gewenst gedrag heel belangrijk. Omdat waardering voor vrijwilligers niet uitgedrukt wordt in geld, mag een schouderklopje en persoonlijke aandacht niet ontbreken. Met de kennis die je opdoet in de training kun je beter kiezen met welke stijl je een vrijwilliger benadert en welke instrumenten je daarbij inzet.OnderwerpenTijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

Wat motiveert vrijwilligers? Motieven, behoeften en waardering:

Bewust worden en stilstaan bij de behoeften van vrijwilligers en bewust worden van je eigen invloed op hen. Hoe druk je je waardering voor hen uit?[/li]
Teameffectiviteitsmodel:

Als leidinggevende en co÷rdinator is het je taak om organisatiestoelen, teamdoelen en individuele doelen te verenigen. Hoe draag je op dit moment de thema's van het teameffectiviteitsmodel uit, welke zou je nog meer kunnen uitdragen en hoe zou je dat kunnen doen?[/li]
Stijlen van leidinggeven:

Communiceer optimaal met vrijwilligers middels situationeel leiderschap. Switch tussen leiden, begeleiden, coachen en delegeren, afhankelijk van de vrijwilliger die tegenover je staat.[/li]
Inzicht in je eigen stijl van leidinggeven:

Wie ben jij als leidinggevende of co÷rdinator? Wat is jouw voorkeursstijl om te begeleiden? We oefenen met verschillende be´nvloedingsstijlen en -vaardigheden.[/li]
Fundamentele gesprekstechnieken in het aansturen:

Vragen stellen, luisteren, samenvatten, empathie tonen, reflecteren, feedbackgeven, motiveren en vertrouwen geven. Middels het CAD-model leer je contact te maken, aan te sluiten Ún door te pakken[/li]
Omgaan met lastige en uitdagende situaties:

Welke spanningen ervaar je? Hoe ga je hiermee om? We gaan brainstormen over lastige en uitdagende situaties, zoals omgaan met weerstand, afwezigheid, afspraken niet nakomen, teveel je eigen weggaan als vrijwilliger, niet komen opdragen en het aanspreken op gedrag.[/li]
Referentiekader en miscommunicatie:

Ken je eigen "ijsberg" als leidinggevende of co÷rdinator. Jouw normen en waarden be´nvloeden sterk de manier waarop je een vrijwilliger aanstuurt en begeleidt.[/li]
Omgaan met verschillende type vrijwilligers en mogelijke valkuilen:

Wat voor verschillende reacties kun je geven op spannende situaties? Hoe kun je vrijwilligers in hun kracht zetten?[/li]
Complimenteren en feedback geven op een constructieve wijze en het bijstellen van gedrag:

Benoemen van aanwijsbaar gedrag. Wat is het effect op jou, het team en de organisatie, geformuleerd vanuit jezelf.[/li]
Het belang van doelen stellen en draagvlak creŰren:

Je belangrijkste taak is het realiseren van plannen. Door doelen te stellen kun je het gedrag van vrijwilligers sturen, waarbij het formuleren van goede doelstellingen belangrijk en zinvol is. Waaraan moeten de doelstellingen voldoen?[/li]
Correctie- en exitgesprekken voeren:

Hoe werkt het met waarschuwingen geven, aantekeningen maken en uiteindelijk afscheid nemen van een vrijwilliger bij niet-functioneren?[/li]
ResultatenNa het volgen van de training:

 • weet je welke stijl van leidinggeven je hebt;
 • weet je hoe je de kwaliteit van vrijwilligerswerk kunt bewaken en verbeteren;
 • kun je omgaan met uitdagende situaties en verschillende typen vrijwilligers en
 • kun je fundamentele gesprekstechnieken inzetten in het aansturen van vrijwilligers.

DoelgroepDeze training is bij uitstek geschikt voor (aanstaand) leidinggevenden, managers, teamleiders of co÷rdinatoren die vrijwilligers aansturen. Herken je jezelf in ÚÚn van onderstaande punten?


 • Je wil handvatten in de aansturing van vrijwilligers
 • Je wil leren met welke stijl je een vrijwilliger kunt benaderen en welke instrumenten je daarbij inzet
 • Je wil oefenen in het bijsturen, motiveren van en feedback geven aan vrijwilligers

Deze lijst is nat˙˙rlijk niet compleet: iedereen is immers anders. Waar wil jÝj aandacht aan besteden binnen het leiderschapsthema?Werkwijze


 • Maatwerk staat bij ons centraal: door een telefonisch intakegesprek inventariseert de trainer jouw persoonlijke leerdoelen. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.
 • We vinden een veilige trainingssfeer belangrijk, omdat je je prettig moet voelen bij het experimenteren met nieuwe kennis en vaardigheden.
 • We geloven sterk in het doen en ervaren, in plaats van vertellen over de inhoud van trainingen, waardoor al onze trainingen actief van aard zijn.
 • Om de kwaliteit van de training te kunnen garanderen, hanteren wij voor de training een maximale groepsgrootte van acht deelnemers, zodat we het leereffect en rendement kunnen waarborgen.

Duur van de cursus

2 dagen

Kosten van de cursus

1150 Euro

Plaatsen / leslocaties

Apeldoorn, Zwolle, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Incompany, Breda, Eindhoven, Amersfoort, Den Bosch, Heerenveen, Alkmaar, Arnhem, Groningen, Maastricht, Nijmegen, Online

Algemene informatie over de cursus

De begeleiding van vrijwilligers is, meer dan bij een gebruikelijke werkrelatie, gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Van vrijwilligers moet je het hebben en ÚÚn van de belangrijkste zaken is dat zij zich gewaardeerd voelen. Dat maakt het aansturen soms lastig. In onze tweedaagse training leer je wat je motiveert, welke stijl van leidinggeven je hebt en hoe je de kwaliteit van vrijwilligerswerk kunt bewaken en verbeteren.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
14Cf0 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
ę Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren