Home » Coach Rekenonderwijs/Dyscalculie

Opleiding: Coach Rekenonderwijs/Dyscalculie

Bij: Onderwijsinstelling

OpleidingsinhoudStudieprogrammaBegeleiding bij rekenonderwijs(8 lessen)
  • Kerndoelen van rekenen per leerjaar[li]Rekenen op de basisschool[li]Cijferen[li]Breuken, kommagetallen en procenten[li]Inzichtelijk rekenen[li]Didactiek reken- en wiskundeonderwijs[li]Hanteren van verschillende rekenmethodes[li]Rekenen en dyscalculie met betrekking tot andere vakkenExamen: Praktijkgerichte opdracht


Dyscalculie


(8 lessen)
  • De betekenis van dyscalulie voor een kind[li]Oorzaken van dyscalculie[li]Dyscalculie herkennen en vaststellen[li]Dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen[li]Het kind en dyscalculie[li]Testen en observeren[li]Dyscalculieverklaring en -protocol[li]Aanpak en behandeling[li]Instrumenten en (leer)methoden[li]Doorverwijzen, regelingen en voorzieningenExamen: Praktijkgerichte opdracht


Examengarantie


Mocht je onverhoopt niet slagen voor je examen, maar heb je wel alle lessen gevolgd, dan mag je het examen kosteloos overdoen. Kortom, onderwijsinstelling begeleidt je daadwerkelijk naar een diploma.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Een vooropleiding is niet noodzakelijk. Een MBO-diploma is wel gewenst, net zoals ervaring binnen het onderwijs of aantoonbaar sterke affiniteit.

Opleidingsduur

  • Duur van de opleiding:6 maanden[li]Varianten:Avond, dag, zaterdag[li]Dagopleiding:6 lesdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur[li]Avondopleiding:12 lesdagen van 19.00 uur tot 22.00 uur[li]E-learning: Afstandsstudie met contact en begeleiding op afstand
Als je de dagopleiding volgt, volg je 2 lessen op 1 dag.

Kosten

Specificatie van de kosten per opleidingsvariant.

Opleidingsvariant Zaterdag
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 250
Examenkosten: EUR390
Cursusgeld: EUR1099

Opleidingsvariant Dag
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 250
Examenkosten: EUR390
Cursusgeld: EUR1099

Opleidingsvariant Avond
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 250
Examenkosten: EUR390
Cursusgeld: EUR1099

Opleidingsvariant E-learning
Korting bij betaling ineens: EUR75
Inschrijfgeld: EUR 100
Studiemateriaal: EUR 250
Examenkosten: EUR390
Cursusgeld: EUR1099

Bijzonderheden

Maximaal aantal deelnemers: 22

Plaatsen / leslocaties

Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, E-learning, Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?Wil jij als zelfstandig onderwijscoach kinderen van 4 tot 12 jaar begeleiden bij rekenproblemen? Of werk je in het onderwijs en wil je daar als remedial teacher aan de slag met leerlingen met een rekenachterstand of dyscalculie? In deze praktijkgerichte opleiding op HBO-niveau leer je hoe je vanuit een behandelplan via extra les en begeleiding kinderen op het gewenste niveau kunt krijgen. Kinderen met rekenproblemen hebben extra ondersteuning en oefening nodig om hun rekenvaardigheid te verbeteren. Jij leert in deze opleiding hun rekenprobleem om te zetten in een behandelplan en vervolgens steunlessen te geven. Maar voor kinderen met dyscalculie is dit echter nog niet genoeg. Ondanks alle extra inspanningen raken zij hun dyscalculie nooit kwijt. Het is daarom belangrijk om kinderen al in een vroeg stadium zelfredzaam te maken, hen te leren omgaan met hun beperkingen en hun strategieën aan te leren. In deze praktijkgerichte opleiding komen de belangrijkste kennis en vaardigheden voor de professionele rekencoach aan bod. Hierdoor kun je ze direct toepassen in de praktijk en ben je in staat voor elk individueel kind met rekenproblemen een behandelplan op te stellen en uit te voeren!

Voor wie?


Deze opleiding is bestemd voor iedereen die werkzaam is als zelfstandig coach of leerkracht en zich nu wil specialiseren in rekenproblemen en dyscalculie. Ervaring of sterke affiniteit met het onderwijs en pedagogiek is noodzakelijk om deze opleiding te kunnen volgen en het beroep uit te oefenen.

Vooropleiding


Deze opleiding wordt verzorgd op HBO-niveau. Er wordt verwacht dat je ten minste een MBO-diploma hebt en ervaring hebt binnen het onderwijs of daarmee aantoonbaar sterke affiniteit hebt.

Aanpak


De opleidingen van onderwijsinstelling onderscheiden zich door een zeer praktijkgerichte aanpak. Je gaat aan de slag met praktische theorie waar je ook echt iets aan hebt. Dus geen theorie om de theorie, maar kennis die je direct kunt toepassen in de praktijk. Daarnaast ontwikkel je vooral belangrijke vaardigheden waar je als rekencoach veel aan hebt.

Je krijgt toegang tot een professionele digitale leeromgeving: e-Connect. Hier vind je alle informatie over je opleiding en je examens en kun je makkelijk communiceren met je medestudenten en je docent. Kenmerkend is de intensieve begeleiding door middel van de VAK-methode van onderwijsinstelling. De combinatie van bijeenkomsten, een zeer professionele online leeromgeving, een praktijkcoach en stimulerende docenten zorgt ervoor dat je daadwerkelijk je diploma haalt. Daarom geven wij ook graag een examengarantie!

Opzet van de opleiding


Deze opleiding bestaat uit 2 modules van 8 lessen. Iedere module heeft 6 bijeenkomsten en 2 e-Learninglessen. Je wordt begeleid door een praktijkcoach, bij wie je met al je vragen terechtkunt. In de lessen word je goed voorbereid op de praktijkgerichte examens. Een ervaren docent legt de theorie uit en past die toe op de dagelijkse praktijk. Dat maakt de lessen zeer afwisselend en motiverend. onderwijsinstelling weet dat dit een belangrijke voorwaarde is om een opleiding succesvol af te ronden.

Diploma


Je rondt de 2 modules af met een praktijkgerichte opdracht, die je thuis maakt. Wanneer je alle modules met een voldoende afrondt, ontvang je het diploma 'Coach Rekenonderwijs/Dyscalculie' van onderwijsinstelling

 Pedagogiek en Onderwijs | 6 maanden | Opleiding Coach Rekenonderwijs/Dyscalculie

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
546cF Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren