Home » Havo eenjarig

Opleiding: Havo eenjarig

Bij: ROC Midden Nederland

 

ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20
3502 GB UTRECHT
 

Inhoud van de cursus

Hoe ziet de opleiding eruit?
Op het VAVO Lyceum krijg je alle examenstof in n jaar aangeboden. Als voltijdleerling volg je alle vakken om een volledig havo-diploma te behalen.
Als deeltijdleerling volg je alleen de vakken die je nodig hebt voor je vervolgopleiding of diploma. Voor het behalen van deze vakken krijg je deelcertificaten.

Vakdocenten geven klassikaal les en bereiden je voor op het examen. In oktober/november krijg je een bindend studieadvies (BSA) op basis van je aanwezigheid, inzet en resultaten. Meestal krijg je te horen dat je examen kunt gaan doen. Als blijkt dat de havo niet haalbaar is, zoeken we naar een opleiding die beter bij je past. Elk schooljaar heeft drie toetsweken en in mei zijn de landelijke Centrale Examens.

Wat leer je?
We houden rekening met wat je al eerder geleerd hebt. Je kunt kiezen voor een volledig pakket, maar je kunt ook een aantal vakken volgen en certificaten halen. Bekijk hieronder het aanbod van de vakken op onze locaties.

Amersfoort
Aardrijkskunde (d)
Biologie (d)
Duits (d)
Economie (d/a)
Engels (d/a)
Filosofie (d of a)
Frans (d)
Geschiedenis (d)
Maatschappijleer (d*)
Maatschappijwetenschappen (d)
Management en organisatie (d)
Natuurkunde (d)
Nederlands (d)
Profielwerkstuk (d)
Scheikunde (d)
Wiskunde A (d/a)
Wiskunde B (d)
Tekenen (d*)
Rekenen VO3F (d)

Utrecht
Aardrijkskunde (d)
Biologie (d)
Duits (d)
Economie (d)
Engels (d)
Filosofie (d)
Frans (d)
Geschiedenis (d)
Maatschappijleer (d)
Maatschappijwetenschappen (d)
Management en organisatie (d)
Natuurkunde (d)
Nederlands (d)
Profielwerkstuk (d)
Scheikunde (d)
Wiskunde A (d)
Wiskunde B (d)
Wiskunde D (d)
Tekenen (d)
Rekenen VO3F (d)

d=dag, a=avond, *Afhankelijk van het rooster kunnen de lessen overdag f in de avond gegeven worden.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je kunt je inschrijven als je op 1 oktober 2018 minimaal 18 jaar bent. Ben je jonger? Dan kun je in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als je middelbare school jou aanmeldt. Neem in dat geval contact op met je decaan.
De onderstaande toelatingseisen gelden voor leerlingen ouder dan 18 jaar. Als je jonger bent gelden er andere toelatingseisen. In alle gevallen beslist de toelatingscommissie of je toelaatbaar bent.

Volledig pakket
Je kunt de eenjarige havo-opleiding met een volledig pakket volgen wanneer je:
een vmbo-tl diploma hebt met gemiddeld minimaal een 8,0
of een overgangsbewijs hebt naar klas 5 van havo of vwo, nog geen havo-examen hebt gedaan en niet van profiel verandert.
voor de profielvakken van N&G en N&T gelden aanvullende minimumeisen.
Soms laat de toelatingscommissie je ook toe als je bent blijven zitten in klas 4 van havo of vwo (geldt alleen voor 18+), daarbij is het aantal tekortpunten belangrijk.

Deelpakket:
Je kunt de eenjarige havo-opleiding met een deelpakket volgen wanneer je:
een vmbo-tl diploma hebt met gemiddeld een 7,0
of vmbo-tl certificaten voor de gewenste vakken hebt
of bent blijven zitten in klas 4 van de havo
of gezakt bent voor het havo-examen
of een aantal certificaten wilt behalen (herprofileren of sprokkelen), je moet voor herprofileren of sprokkelen wel voldoende basiskennis hebben.

Voor de profielvakken van N&G en N&T gelden aanvullende minimumeisen.

Duur van de cursus

1 jaar

Kosten van de cursus

Kosten opleiding
Bij een voltijdopleiding betaal je € 1.137,- lesgeld aan DUO. De kosten voor een deeltijdopleiding zijn afhankelijk van het aantal vakken en het bijbehorende aantal lesuren dat je per week volgt.

Het tarief per lesuur is € 30,- voor een schooljaar. Bijvoorbeeld: je gaat vier vakken volgen en de meeste vakken hebben vier lesuren per week. Je betaalt dan (16 x € 30,- =) € 480,- aan het VAVO Lyceum voor een heel jaar. Houd ook rekening met extra kosten voor boeken en andere leermiddelen.

Bijzonderheden

Aanmelden
Na je aanmelding nodigen we je uit een kennismakingsgesprek. Je hebt plaatsingsgarantie als je je uiterlijk op 4 juli 2018 hebt aangemeld en als je vr de zomervakantie een kennismakingsgesprek hebt gehad. Meld je je later aan, dan is je gesprek na de zomervakantie.

Studiebegeleiding
Op het VAVO Lyceum krijgt elke leerling een trajectbegeleider en na elke toetsperiode bespreek je met hem/haar hoe het gaat. Als je tegen dingen aanloopt kun je ook altijd een afspraak met je trajectbegeleider maken.

Na je opleiding
Met je havo-diploma kun je doorstuderen op het hbo. Als je goede studieresultaten hebt kun je ook kiezen voor een vwo-opleiding.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht, Zeist Amersfoort

Algemene informatie over de cursus

Wat houdt de opleiding in?
Een havo-opleiding bij het VAVO Lyceum bereidt je goed voor op een hbo-studie. Je kunt bij ons een volledig havo-diploma of deelcertificaten halen.

Is dit iets voor mij?
Ben je toe aan een volwassen benadering? Voel je je niet thuis op je huidige school of ben je gezakt voor je havo-examen? Of heb je een havo-diploma, maar niet het juiste profiel? Dan is het VAVO Lyceum iets voor jou!

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
34909 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren