Home » Balanslezen

Opleiding: Balanslezen

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1390 euro
Prijs is exclusief eventuele BTW, examenkosten, materiaalkosten etc.

Bijzonderheden

De opleiding wordt afgerond met een digitaal examen dat wordt afgenomen in een toetscentrum. Bij een voldoende beoordeling van jouw examen ontvang je het diploma 'Balanslezen'.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wil je je verdiepen in de onderdelen van de balans, de resultatenrekening en het kasstroomoverzicht van kleine en middelgrote ondernemingen? Dan is deze praktijkgerichte opleiding een uitstekende keuze. Je leert de financiŽle verslaglegging van een onderneming lezen en begrijpen, de overige informatie uit een jaarrapport juist interpreteren en de waarderingsgrondslagen doorzien en toepassen op de jaarrekening. Aan bod komen ook het berekenen en begrijpen van de verschillende ratio's en het beoordelen van de financiŽle situatie van een onderneming.In deze opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Het opstellen van een beginbalans, een resultatenrekening, een eindbalans en een kasstroomoverzicht[li]Het effect van verlenging van de afschrijvingstermijn op de winstgevendheid en de cashflow[li]De verwerking van immateriŽle activa in de balans en de resultatenrekening[li]Voorraadwaardering en resultaatbepaling (onder andere volgens LIFO en FIFO)[li]Prognoses van de resultatenrekening, van de liquiditeitenontwikkeling en de eindbalans[li]De relatie tussen de balans, de resultatenrekening en de liquiditeitenstromen[li]De voorziening belastinglatenties[li]Leasing consolidatie[li]Moeder/dochterverhoudingen

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
006aB Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren