Home » Ziekteverzuim en Re-integratie

Opleiding: Ziekteverzuim en Re-integratie

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

1190 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U ontwikkelt actuele kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot verzuim. Daarnaast krijgt u inzicht in risicofactoren en weet u hoe u verzuim kunt verminderen en voorkomen. U leert effectievere verzuimgesprekken te voeren. Tevens leert u ho...

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Hoe dringt u langdurig of frequent ziekteverzuim terug en beperkt u het verzuim tot de echte ziektegevallen? Hoe ontwikkelt u een verzuimbeleid? Wat zijn uw rechten en plichten inzake re-integratie? Tijdens deze training Ziekteverzuim en Re-integratie krijgt u een antwoord op deze vragen en leert u nog meer. U krijgt de instrumenten aangereikt om op een professionele manier met ziekteverzuim en re-integratie om te gaan.In deze praktijkgerichte training wordt onder leiding van zeer deskundige trainers aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

Ziekteverzuim
 • Oorzaken ziekteverzuim
 • Soorten verzuim
 • Rol van de organisatie
 • Ziekteverzuim als gedrag


Wet- en regelgeving
 • Ontwikkelingen in regelgeving
 • Wet verbetering poortwachter
 • Wat mag wel en wat niet?


Ziekteverzuimbeleid
 • Ziekteverzuimreglement
 • Rol van de leidinggevende
 • Ziekteverzuimpreventie
 • Externe partijen (onder andere Arbo, UWV, de bedrijfsarts)


Verzuimgesprekken voeren
 • Gesprekstechnieken bij verzuimgesprekken
 • Oefenen met verzuimgesprekken


Re-integratiebegeleiding
 • Het re-integratieplan
 • De begeleiding
 • Casemanagement
 • Samenwerking Arbo en UWV

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
430eE Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren