Home » Salarisadministratie

Opleiding: Salarisadministratie

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

1290 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Na deze training kent u de wetten en regels van salarisadministratie. U bent in staat de gevolgen van wijzigingen in salaris goed te onderbouwen voor uw collega's en u kunt hierover advies uitbrengen.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In deze training gaat u zeer praktijkgericht aan de slag met de thema's van salarisadministratie. U leert adviezen geven over salarisberekeningen en kunt helder uitleggen welke zaken van invloed zijn op de inkomsten van medewerkers. Ook leert u adviseren omtrent de fiscale gevolgen van besluiten die betrekking hebben op (bijzondere) beloningen en financiŽle vergoedingen. Na afloop van deze training heeft u inzicht in de talloze aspecten die te maken hebben met salarisadministratie.



In deze training wordt onder leiding van een deskundige trainer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
  • Administratieve verplichtingen[li]Inhoudingsplicht[li]Premies werknemersverzekeringen[li]Ziektewet (ZW)[li]Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)[li]De Zorgverzekeringswet[li]Loonbelasting en premies volksverzekeringen[li]Spaarloon- en levensloopregeling[li]Kostenvergoedingen, verstrekkingen en loon in natura[li]Uitkeringen bij bijzondere gebeurtenissen[li]Bruto-nettoberekening[li]Eindheffing en afdrachtvermindering[li]Relatie loonheffing en inkomstenbelasting

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
8523E Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren