Home » Salarisadministratie

Opleiding: Salarisadministratie

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

1290 euro
Prijs is exclusief eventuele BTW, examenkosten, materiaalkosten etc.

Bijzonderheden

Na afloop van deze training ontvang je het certificaat van deelname 'Salarisadministratie' van onderwijsinstelling.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

In deze training ga je zeer praktijkgericht aan de slag met de thema's van de salarisadministratie. Je leert in korte tijd alle belangrijke aspecten van salarisberekeningen en kunt helder uitleggen welke zaken van invloed zijn op de inkomsten van medewerkers. Ook leer je over de wet- en regelgeving. Na afloop van deze training heb je inzicht in de talloze aspecten die te maken hebben met salarisadministratie.In deze training komen onder leiding van een deskundige trainer de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Administratieve verplichtingen[li]Inhoudingsplicht[li]Premies werknemersverzekeringen[li]Ziektewet (ZW)[li]Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)[li]De Zorgverzekeringswet[li]Loonbelasting en premies volksverzekeringen[li]Kostenvergoedingen, verstrekkingen en loon in natura[li]Uitkeringen bij bijzondere gebeurtenissen[li]Bruto-nettoberekening[li]Eindheffing en afdrachtvermindering[li]Relatie loonheffing en inkomstenbelasting

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
6b7d1 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren