Home » Aanstelling en Ontslag, Verdieping

Opleiding: Aanstelling en Ontslag, Verdieping

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

799 euro
Prijs is exclusief eventuele BTW, examenkosten, materiaalkosten etc.

Bijzonderheden

Na afloop van deze training ontvang je het certificaat van deelname 'Aanstelling en Ontslag, Verdieping'.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Maatschappelijke veranderingen hebben hun weerslag op het HR-beleid van de organisatie. Thema's als nieuwe functiehuizen, aanstelling in algemene dienst en de flexibilisering van de cao vinden hun weerslag. Voor jou is belangrijk dat je de consequenties die dat meebrengt voor de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel, juist inschat en hier adequaat over kunt adviseren.In deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Positie van de sollicitant[li]Tijdelijke en vaste aanstellingen en aanstellingsgronden[li]Begrippen bepaalde en onbepaalde tijd[li]Ontslag in geval van een tijdelijke aanstelling voor (on)bepaalde tijd[li]Voortduren van het dienstverband na het verstrijken van de bepaalde tijd[li]Procedure disfunctioneren, onbekwaamheid en ongeschiktheid[li]Verschillende ontslaggronden[li]Dossiervorming en checklist[li]Rol van de bedrijfsarts[li]De procedure[li]Rechterlijke toetsing

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
5cFbD Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren