Home » Basistraining Milieuwetgeving

Opleiding: Basistraining Milieuwetgeving

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 12 deelnemers

Kosten

1799 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

Na afloop van deze training ontvangt u het certificaat van deelname 'Basistraining Milieuwetgeving' van Bestuursacademie Nederland.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Utrecht, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Heeft of krijgt u in uw functie te maken met milieuwetgeving, dan biedt deze boeiende en praktische training van Bestuursacademie Nederland u de kennis en de handvatten om hier in de praktijk mee aan de slag te gaan. Hoe zit de milieuwetgeving in elkaar? Hoe hangen de verschillende wetten en regels met elkaar samen? Wat zijn de actuele ontwikkelingen? In 5 dagen krijgt u een helder zicht op de milieuwetgeving. U zult merken hoe verrijkend uw nieuw opgedane kennis is, zodra u zich over het eerstvolgende milieuvraagstuk buigt.Deze training wordt verzorgd in samenwerking met onze businesspartner Bestuursacademie Nederland. Tijdens deze training worden de volgende onderwerpen behandeld:

Milieuwetgeving
  • Systematiek milieuwetgeving[li]Plaats van milieurecht in het omgevingsrecht[li]Wet milieubeheer[li]Wabo[li]Wet bodembescherming[li]Wet geluidshinder[li]Waterwet


Handhaving, regels en procedures
  • Vergunningen en algemene regels[li]Procedures[li]Rechtsbescherming in relatie tot Algemene wet bestuursrecht[li]Inrichtingen en vergunningenbesluit[li]Toetsingskaders[li]Inhoud van de vergunning[li]Meldingenstelsel[li]Milieueffectrapportages[li]Externe veiligheid[li]Luchtkwaliteit[li]Integrale handhaving[li]Bevoegdheden en wettelijk gezag[li]Instrumenten

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
4d25F Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren