Home » Basisopleiding Civiele Techniek

Opleiding: Basisopleiding Civiele Techniek

Bij: Onderwijsinstelling

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Maximaal 20 deelnemers

Kosten

1490 euro
Prijs is excl. eventuele BTW en overige bijkomende kosten zoals examens, materiaal, arrangementskosten etc.

Bijzonderheden

U rondt deze waardevolle opleiding af met een praktijkgerichte opdracht. Al tijdens de opleiding maakt u hiermee een begin door aan een project te werken. Zo bent u steeds actief bezig met de toepassing van wat u leert en werkt u toe naar een prak...

Plaatsen / leslocaties

Eindhoven, Utrecht

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Wilt u zich verdiepen in de boeiende wereld van civiele techniek? Dan is deze korte en praktijkgerichte opleiding een uitstekende start. U leert in korte tijd de basisbegrippen in de civiele techniek kennen en u krijgt een goed en gedegen overzicht van de verschillende toepassingsgebieden ervan. U behoort met deze opleiding tot de groep van mensen die daadwerkelijk verstand heeft van wat er bij weg- en waterbouw komt kijken. Dit basisprogramma is een goede voorbereiding op een vervolgopleiding in de civiele techniek. Bij onderwijsinstelling vindt u veel interessante opleidingen die hier op aansluiten.In deze boeiende basisopleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding in de civiele techniek
  • Ontwikkelingen in de civiele techniek[li]Partners en instanties in de civiele techniek[li]Bouwprocessen en werkwijze[li]Een Raw-bestek[li]Kernbegrippen[li]Basiskennis van materialen en technieken


Rekenen en natuurkunde in de techniek
  • Meetkundige basiscalculaties[li]Rekenvaardigheid[li]Lezen en interpreteren van tekeningen en plannen[li]Doorrekenen van constructies[li]Bestek, tekeningen en schetsen


Bouwen met, op en in de grond
  • Grond- en bodemsoorten[li]Grondspanning en grondwater[li]Funderen en ophogen[li]Damwanden, keerwanden, diepwanden[li]Bronbemaling[li]Uitvoeringstechniek


Wegen, spoorwegen en vaarwegen
  • Basisbegrippen infrastructuur[li]Milieu, overlast en duurzaamheid[li]Wegconstructie en -reconstructie[li]Watermanagement en infiltratievoorzieningen[li]Overstromingen, polders en boezemstelsel[li]Irrigatie en drainage[li]Omgevingseffecten[li]Uitvoeringstechniek


Civiele gezondheidstechniek
  • Kleine waterkringloop[li]Drinkwater en waterwinning[li]Riolering en afvalwaterzuivering[li]Bodembescherming en -sanering[li]Netwerken, putten, bergbezinkbassins


Civieltechnisch bouwen
  • Wat komt er allemaal kijken bij een civieltechnisch project?[li]Vooronderzoek[li]Bodemonderzoek en landmeten[li]Soorten metingen en meetinstrumenten[li]Het bouwproces[li]Bewoners en overlast[li]Begroting en uitvoering[li]Beheer en onderhoud

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
5a402 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren