Home » Assessorentraining

Opleiding: Assessorentraining

Bij: Summa College

 
 

Inhoud van de cursus

Vooraf aan de training

Studenten bereiden zich voor op de eerste opleidingsdag door theorie te bestuderen en de daarbij behorende opdrachten uit te werken.

Opleidingsdag 1

Studenten gaan aan de slag met de bestudeerde theorie en gemaakte opdrachten.
Thema’s waar aandacht aan besteed wordt:
samenwerken en afstemmen met onderwijsinstellingen;
leerproces beoordelen: rollen, taken en verantwoordelijkheden;
beoordelingsinstrumenten: portfolio, beoordelen van bewijslast, voeren van portfoliogesprek, proeve van bekwaamheid, criteriumgericht interview, rapporteren.

Tussen de opleidingsdagen

Studenten gaan praktisch aan de slag met het aangebrachte theoretisch kader aan de hand van praktijkopdrachten. Verder bereiden ze zich voor op opleidingsdag 2 door het bestuderen van theorie. Thema’s waar studenten zelfstandig mee aan de slag gaan zijn:
beoordelingsinstrumenten: portfolio, beoordelen van bewijslast, voeren van portfoliogesprek, proeve van bekwaamheid, criteriumgericht interview, rapporteren;
beoordelingsactiviteiten: voeren van beoordelingsgesprekken;
deskundigheidsbevordering: feedback als leermiddel, deelname aan inhoudelijke discussies en daardoor een bijdrage leveren aan visieontwikkeling rondom kwalificerend beoordelen;
kwaliteitszorg: actief meewerken aan het verbeteren van de kwaliteit van het beoordelen in de praktijk, werken met kwaliteitszorgsystemen.

Opleidingsdag 2

Er volgt een terugkoppeling van de gemaakte praktijkopdrachten. Voorts gaan studenten op deze opleidingsdag praktisch aan de slag met het oefenen van (beoordelende) vaardigheden.

Toetsing Studenten gaan bewijslast verzamelen om aan te tonen dat ze de getrainde kennis en vaardigheden beheersen. De training wordt afgesloten met een criterium gericht interview (CGI).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om te kunnen deelnemen aan dit traject is nodig:

een mbo-diploma ten minste op kwalificatieniveau 3 (of gelijk niveau) in de sectoren Welzijn, Sport, Gezondheidszorg of Dienstverlening;
werkzaam te zijn in een organisatie in een van de genoemde sectoren.

Duur van de cursus

2x 8 uur

Kosten van de cursus

Deze training kost € 250,- per student.

Plaatsen / leslocaties

Eindhoven

Algemene informatie over de cursus

In oktober 2016 start er voor de sectoren Welzijn, Sport, Gezondheidszorg en Dienstverlening een assessorentraining bij het Summa College. Deze training is een certificeerbare eenheid binnen de opleiding Praktijkopleider, kwalificatieniveau 4, crebo 90350. Het aantal studenten per groep is vastgesteld op 10 tot 15 studenten.

Van studenten wordt verwacht dat zij zich gericht voorbereiden op de opleidingsdagen. Vooraf wordt lesmateriaal ter beschikking gesteld, waarin aan de hand van theorie en opdrachten de lesdagen worden voorbereid. De duur van de training is 2 x 8 uur (exclusief zelfstudie en toetsing, +/- 80 uur).

Certificeerbare eenheid: assessor
Kerntaak 1:
Organiseren, coördineren en bewaken van het opleidingstraject.
Werkproces 1.5: Werkt samen en stemt af met de onderwijsinstellingen.

Kerntaak 2:
Organiseren, coördineren en bewaken van het leertraject van de deelnemer.
Werkproces 2.5: Beoordeelt de deelnemers.

Kerntaak 4:
Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken.
Werkproces 4.1: Werkt aan deskundigheidsbevordering.
Werkproces 4.2: Werkt aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
6fFaC Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2020 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren