Home » (basis) VCA Arabisch

Opleiding: (basis) VCA Arabisch

Bij: ROC A12

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus (basis) VCA wordt onder andere behandeld:

• Wet- en regelgeving
• Herkennen van onveilige situaties en handelingen
• Het treffen van maatregelen ter voorkoming van ongevallen
• Arbeidsomstandigheden- en milieu¬wetgeving
• Ergonomie en taak-risicoanalyse
• gevaarlijke stoffen
• Gevarenbronnen
• Persoonlijke bescherming

De cursus wordt afgesloten met een examen.

4 lesdagen van 3 uur, de 5e en laatste lesdag duurt 4 uur (in verband met afsluitend examen) Indien het examen met een voldoende wordt afgesloten ontvangen de cursisten een erkend certificaat dat 10 jaar geldig is in Europa. Ook ontvangen zij een pasje, op creditcardformaat, waarmee men altijd kan aantonen in het bezit te zijn van het (basis) VCA.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De cursist moet de Arabische taal kunnen lezen en begrijpen

Duur van de cursus

5 dagdelen

Kosten van de cursus

€ 365,-- (incl lesmateriaal en examen)

Bijzonderheden

Start bij 12 deelnemers.
Indien maatwerk is gewenst, is dat uiteraard bespreekbaar met onze opleidingsadviseur.

Plaatsen / leslocaties

Ede, incompany

Algemene informatie over de cursus

Vanuit de bouwwereld is er een toenemende vraag naar gekwalificeerd personeel. Onder bijvoorbeeld statushouders, zitten vakmensen die snel ingezet kunnen worden gezien hun ervaring. Het probleem waar men tegenaan loopt is de verplichting dat mensen die een fabriek of bouwplaats betreden in het bezit moeten zijn van het (basis) VCA-certificaat. Dit om er voor te zorgen dat er veilig wordt gewerkt en ongevallen worden voorkomen. Echter het afleggen van een examen hierin is voor kandidaten die de Nederlandse taal niet (volledig) machtig zijn, geen eenvoudige opgave. De lesstof en de examens waren tot voor kort alleen in het Nederlands beschikbaar. Hierdoor was de kans op een positief resultaat (slagen) klein. “Iets" leren in een taal die je nog niet voldoende begrijpt wordt als heel lastig ervaren; laat staan hier examen in doen. UPGRADE heeft op deze behoefte ingespeeld en gezorgd voor een (basis) VCA aanbod in het Arabisch. Zowel de lesstof, de instructie als het examen zijn in het Arabisch.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Cd1eB Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren