Home » BBL-opleiding Verzorgende-IG, uitstroom kraamzorg

Opleiding: BBL-opleiding Verzorgende-IG, uitstroom kraamzorg

Bij: ROC Midden Nederland

 

ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20
3502 GB UTRECHT
 

Inhoud van de cursus

Tijdens de opleiding hebt u een overeenkomst met een kraamzorgorganisatie die een erkenning heeft voor de opleiding verzorgende-IG niveau 3. De stage (beroepspraktijkvorming) vindt plaats bij de kraamzorgorganisatie waarmee u een overeenkomst heeft. Tijdens de opleiding Verzorgende-IG leert u:

het bieden van zorg en ondersteuning in de kraamzorg;
het verlenen van vervroegde ondersteuning bij een bevalling en het assisteren bij een bevalling;
het bieden van zorg aan moeder en kind;
het geven van informatie en voorlichting gericht op het omgaan met de nieuwe gezinssituatie.

Daarbij komen tevens de volgende onderwerpen aan de orde:
het onderkennen van de gezondheidstoestand op somatisch en psychosociaal gebied;
het (mede) opstellen van het zorgdossier;
het bieden van persoonlijke verzorging;
het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen;
het begeleiden van een cliŽnt en naast betrokkenen;
het geven van gezondheidsvoorlichting en -advisering;
het ondersteunen bij het voeren van de regie bij wonen en huishouden; het reageren op onvoorziene en crisissituaties;
het afstemmen van de zorgverlening met alle betrokkenen;
het evalueren en vastleggen van de zorgverlening.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Omdat deze Verzorgende-IG opleiding (die normaal gesproken drie jaar duurt) een opleiding met vrijstellingen is, zijn er instroomeisen aan deze opleiding verbonden. De deelnemer kan op basis van de onderstaande diploma’s individuele vrijstellingen krijgen:
Verzorgende C + D;
MDGO-vz;
Bejaardenverzorgende/ gezinsverzorgende;
Branche erkende opleiding kraamverzorgende;
Pedagogisch werk niveau 3 uitstroom kinderopvang;
Maatschappelijke zorg niveau 3.

De voorkeur gaat uit naar deelnemers met diploma* maatschappelijke zorg of pedagogisch medewerker. Indien een kandidaat niet voldoet aan bovenstaande eisen kan de plaatsingscommissie van de opleiding Verzorgende-IG toetsen of plaatsing op basis van vooropleiding en/of werkervaring toch mogelijk is.
* Bij diploma niveau 3 (MZ, PW): diploma moet minimaal 3 jaar oud zijn, anders zijn er extra kosten aan de opleiding verbonden i.v.m. financieringseisen van OC&W.

Deelnemers zonder diploma
Een student die afstroomt van een niveau 4-opleiding in zorg en welzijn kan op basis van reeds behaalde resultaten in aanmerking komen voor de genoemde individuele vrijstellingen en kan ook deel nemen aan het opleidingstraject.

Overige toelatingseisen
Nederlands en rekenen gemiddeld op 2F niveau. Bij twijfel wordt voor aanvang van de opleiding een TOA-toets Nederlands lezen/ luisteren afgenomen om het niveau te bepalen);
Leeftijd: minimaal 21 jaar;
Toelatingsassesment door kraamzorgorganisatie;
Een dienstverband van minimaal 20 uur per week bij een kraamzorgorganisatie (exclusief lesdagen).

Duur van de cursus

18 maanden

Kosten van de cursus

Het wettelijk verplicht cursusgeld bedraagt per schooljaar € 582,- (tarief op 1 augustus 2018). Boeken en lesmateriaal circa € 500,-

Bijzonderheden

De deelnemers dienen de beschikking te hebben over een laptop, omdat gebruik gemaakt wordt van de digitale leeromgeving van ROC Midden Nederland (BlackBoard). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van boeken en licenties. De boeken dienen door de deelnemer zelf aangeschaft te worden, de kosten zijn ongeveer € 500,-. De boekenlijst wordt tegelijk met de uitnodiging voor de eerste lesdag verzonden aan de deelnemers.

De opleiding vindt plaats bij het Gezondheidszorg College, Vondellaan 174 in Utrecht. De lesdagen worden afgewisseld met werkdagen bij de kraamzorgorganisatie (BPV). De lesdagen vinden plaats in lesblokken van vier dagen per week.

Plaatsen / leslocaties

Vondellaan Utrecht

Algemene informatie over de cursus

Deze nieuwe opleiding is bedoeld voor deelnemers die graag in de kraamzorg willen gaan werken. Het accent ligt op de kraamzorg, maar de verzorgende-IG kan ook werkzaam zijn in de branches verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg of verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg. Daarom komen ook deze onderdelen in de opleiding voor.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
D16f5 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren