Home » Zij-instroom Verpleegkundige

Opleiding: Zij-instroom Verpleegkundige

Bij: ROC Midden Nederland

 

ROC Midden Nederland

Brandenburchdreef 20
3502 GB UTRECHT
 

Inhoud van de cursus

Het is een driejarig BBL-traject waarin werken en leren met elkaar wordt gecombineerd. De opleiding begint met een intensieve training van negen weken (vier dagen per week) op theorie en praktijk met o.a. de onderwerpen: algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), relevante anatomie/fysiologie, communicatieve vaardigheden, voeding, bed en omgeving, uitscheiding, transfertechnieken, aanreiken van medicatie, studievaardigheden ondernemend gedrag en samenwerken.

Daarna volg je één dag per week lessen op school en 2,5 dag per week (BPV) beroepspraktijk vorming. Je krijgt les in vakken die je nodig hebt voor je beroep en een aantal algemene vakken. Daarnaast geef je vorm aan je opleiding door het volgen van keuzedelen. Hiermee kun je jouw kennis verbreden of verdiepen. Een deel van de lessen krijg je in het Skillslab; een modern, professioneel lokaal dat zoveel mogelijk lijkt op hoe het er echt uitziet in de praktijk.

Je leert de werkzaamheden toe te passen op verschillende doelgroepen waaronder oudere zorgvragers met beperkte zelfzorg (psychogeriatrische en somatische zorgvragers), chronisch zieken, revaliderende en klinische zorgvragers, zorgvragers met een handicap (lichamelijk en verstandelijk) of psychiatrische stoornissen, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen, kinderen en jongeren.

Dit t.b.v. de branches Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Ziekenhuizen (ZH), Gehandicaptenzorg (GHZ) en Geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

HBO-opleiding (minimaal een bewijs van behaalde propedeuse), HAVO- diploma, Atheneum (diploma of overgangsbewijs leerjaar 4-5), MBO-4 diploma. MBO-3 diploma.

MBO-2 diploma of diploma VMBO (kaderberoepsgericht, gemengd of theoretische leerweg) zijn in principe toelaatbaar en kunnen in overleg met de werkgever geplaatst worden. Een intake-procedure kan deel uitmaken van het toelatingsproces.

Duur van de cursus

3 jaar

Kosten van de cursus

Het wettelijk verplicht cursusgeld bedraagt per schooljaar € 573,- (tarief januari 2018)

Boeken en lesmateriaal circa € 500,-. Houd ook rekening met kosten voor mantouxtest à €35,50. Veelal vergoedt het leerwerkbedrijf deze opleidingskosten.

Bijzonderheden

Werkend leren
Om met deze zij-instroom bbl-opleiding te kunnen starten heb je een baan bij een erkend leerwerkbedrijf nodig van minimaal 20 tot 24 uur, die samenwerkt met ROC Midden Nederland. Hiervoor zorg je in principe zelf. Indien dat niet zelf lukt kunnen wij je mogelijk bemiddelen naar een zorginstelling in de omgeving Amersfoort of Utrecht.

Je bent ongeveer 80% van je studie aan het werk en de resterende tijd volg je lessen op school. Je leert dus vooral door 'te doen'. Deze leerroute wordt ook wel de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) genoemd.

Het bedrijf waar je gaat werken of reeds werkt, moet een erkend leerbedrijf zijn. Dit houdt in dat je er taken kunt uitvoeren die horen bij je opleiding. Je werkbegeleider in de praktijk ondersteunt je in het leren op de werkplek. Op het leerbedrijf voer je allerlei werkzaamheden uit die bij je opleiding horen en doe examens in de praktijk. Het college onderhoudt contact met je begeleider in de praktijk.

Leerbedrijven
Wij werken intensief samen met veel zorginstellingen in de regio’s Amersfoort en Utrecht. Voor dit zij-instroomtraject kunnen wij je in contact brengen indien je nog niet beschikt over een leerwerkplek.

Plaatsen / leslocaties

Maatwerk Amersfoort

Algemene informatie over de cursus

Als verpleegkundige VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) verpleeg en begeleid je mensen die (tijdelijk) niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Je belangrijkste taken zijn het organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg en begeleiding. Je werkt bij een instelling binnen deze richtingen. Je stelt diagnoses en maakt verpleegplannen die je zelfstandig uitvoert. Daarnaast help je met het organiseren van de hulpverlening.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
83257 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren