Home » Missie, Visie en Strategie

Opleiding: Missie, Visie en Strategie

Bij: Learnit

Inhoud van de cursusMissie en visie, het zijn twee termen die je tegenwoordig veel binnen organisaties hoort rondzoemen. Elk zichzelf respecterende organisatie zou een missie en visie moeten hebben, waarin het bestaansrecht van de organisatie wordt verwoord. Het geeft richting, brengt focus en (ver)bindt zowel medewerkers als klanten. Toch is het voor veel bedrijven of organisaties niet altijd even duidelijk wat nu precies hun missie en visie is. Als ze wel geformuleerd zijn, sluiten ze niet altijd naadloos aan op hun bedrijfsstrategie. Belangrijke vragen voor bedrijven en organisaties om tot een missie en een visie te komen zijn: wat willen we eigenlijk uitstralen naar de buitenwereld toe? En waarin onderscheiden wij ons van andere partijen?


Wanneer een missie en visie wel zijn geformuleerd, is een volgende uitdaging hoe deze meer leefbaar te maken binnen de organisatie en onderdeel te maken van de bedrijfsstrategie. Hoe zorg je er als organisatie bijvoorbeeld voor dat mensen daadwerkelijk gaan werken vanuit de missie? Welke kernwaarden zijn hierbij belangrijk en welke acties zijn nodig om deze te vertalen naar praktijk?


In de tweedaagse training Missie, Visie en Strategie leer je wat de waarde is van een missie en visie. Waarom zijn deze van belang voor jouw bedrijf of organisatie? We zullen stilstaan bij wat deze termen precies inhouden en hoe je als organisatie jouw missie en visie meer concreet maakt. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat deze meer gaan leven binnen jouw organisatie? Tijdens de training beginnen we met het inzichtelijk en concreet maken van de missie en visie. Vervolgens werken we toe naar hoe je deze meer praktisch maakt. We staan stil bij de kernwaarden die verbonden zijn aan de missie en over welke kernkwaliteiten medewerkers moeten beschikken om de missie levend te houden. Uiteindelijk vertalen we deze inzichten naar een concreet actieplan en helpen wij bij de integratie van de missie in jouw bedrijfsstrategie.


OnderwerpenTijdens de training komen onder andere onderstaande onderwerpen aan bod:

 • Waarom een missie en visie?
 • Wat is de missie van jouw organisatie?
 • Wat is de visie van jouw organisatie?
 • Organisatievisie vs. teamvisie
 • SWOT-analyse
 • Formuleren van een krachtige missie en visie
 • Kernwaarden definiėren en formuleren
 • Kernwaarden koppelen aan de kernkwaliteiten van medewerkers
 • Doelstellingen formuleren
 • Concreet actieplan maken
 • Effectief uitdragen van een missie en visie
 • Storytelling: hoe vertel je een missie en visie-verhaal?ResultatenNa het volgen van deze training:

 • kun je systemisch reflecteren op de missie en visie van jouw organisatie;
 • heb je handvatten om de kernwaarden van je organisatie te verbinden aan de kernkwaliteiten van medewerkers;
 • weet je hoe je het bestaansrecht van je organisatie kunt verwoorden en uitdragen en
 • beschik je over een concrete strategie waarmee je een missie en visie kunt vertalen naar de praktijk.LesmethodiekIn de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continu te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en jou zelf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.


DoelgroepDeze training is uitermate geschikt als jouw organisatie nog geen missie of visie heeft, als je niet tevreden bent over de huidige teksten, of als je de koers verder wilt definiėren. Ook voor bedrijven die zich in een transitiefase of fusie bevinden, is de training zeer geschikt. De grootte van het bedrijf is niet relevant, ook voor kleinere organisaties is het belangrijk om een heldere missie en visie te hebben. Een duidelijke missie en visie helpen je bij het maken van belangrijke keuzes. Deze training is zowel geschikt voor leidinggevenden, teamleiders als voor teams. Afhankelijk van jouw behoefte stellen wij een programma op maat samen, waarbij een trainer ook op locatie kan komen om het teamproces te begeleiden.


MaatwerkDe cursusomschrijving hierboven geeft je een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geļnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Certificaat


Na afronding van de training wordt een Learnit-certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Duur van de cursus

2 dagen

Kosten van de cursus

1150 Euro
inclusief thee/koffie en lunch

Plaatsen / leslocaties

Rotterdam, Online

Algemene informatie over de cursus

De termen missie en visie hoor je tegenwoordig bij bijna elk bedrijf rondzoemen. In deze missie en visie verwoord je je bestaansrecht. Het geeft richting, brengt focus en verbindt zowel medewerkers als klanten. In deze training formuleer je de missie en visie van jouw organisatie. Na de cursus heb je handvatten om de kernwaarden van je organisatie te verbinden aan de kernkwaliteiten van je medewerkers.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
23208 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren