Home » Agogisch medewerker GGZ niveau 4

Opleiding: Agogisch medewerker GGZ niveau 4

Bij: Profit opleidingen

 
 

Opleidingsinhoud

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor praktijkgericht het vak leren, dan kies je voor persoonlijke ontwikkeling, dan kies je voor klassikaal onderwijs, dan kies je voor samen met studenten van de andere agogische opleidingen studeren en dus voor breder opleiden.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor les en begeleiding met een voortdurende koppeling van praktijkervaringen aan lesstof en aan je eigen levenservaring.

Kies je voor PROFIT Opleidingen dan kies je voor docenten die het werk zelf hebben gedaan en dus een voorbeeld kunnen zijn. De opleiding bestaat uit 3 delen: een basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bestaat uit beroepsspecifieke kerntaken en werkprocessen en generieke onderdelen Nederlandse taal, Rekenen, Loopbaan en burgerschap en Engels.

Het profieldeel bestaat uit kerntaken en werkprocessen van de gekozen opleiding. Er zijn 3 kerntaken die je aan het eind van de opleiding dient te beheersen:

• Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

• Werken aan kwaliteit en deskundigheid

• Bieden van ondersteuning in de geestelijke gezondheidszorg

Hoe leer jij tijdens de opleiding deze kerntaken? In de eerste plaats leer je duaal, wat betekent dat je vanaf het begin van de opleiding theorie en praktijk combineert. Hiermee heb je een voortdurende verbinding van je praktijkervaringen met de theorie en andersom. De opleiding bestaat uit 3 fasen, het examen vindt plaats in fase 3. De opleiding is opgebouwd uit een aantal korte modules die afgerond worden met een toetsing. De opleiding is klassikaal wat een cruciale borging is voor het leren van docenten maar ook van je medestudenten. Tijdens de eerste fase kun je je keuze voor het niveau en de opleiding van Agogisch medewerker GGZ wijzigen. Het is mogelijk om over te stappen naar de andere opleidingen van Maatschappelijke zorg en Pedagogisch Werk.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Deze opleiding is bestemd voor volwassenen vanaf 20 jaar. Uitzondering op deze leeftijd is in een enkele situatie mogelijk. De leeftijd van de studenten ligt tussen de 20 en 60 jaar. Niet je vooropleiding maar je levens- en werkervaring zijn vooral bepalend voor toelating tot de opleiding. Wat jij in je leven gedaan hebt, wordt als waardevol gezien en als bruikbare aanvulling op de opleiding. Tijdens je intakegesprek wordt gekeken naar je motivatie en persoonlijkheid en wordt getoetst of je een MBO-eindniveau aankunt.

De opleiding doet een beroep op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid en is niet schools. Van studenten wordt verwacht dat zij een open leerhouding hebben naar medestudenten. De verkorte opleiding is een intensieve opleiding. Het is van belang dat je privť, stage/werk en opleiding adequaat georganiseerd hebt. Met de opleiding, stage/werk en je huiswerk gaan wij uit van een inspanning van 40 uren per week.

Opleidingsduur

1,5 jaar

Kosten

Je betaalt alleen de kosten van de fase waaraan je daadwerkelijk deelneemt. Na afloop van de fase kun je je afmelden voor de volgende fase. Onderstaande prijzen gelden in het geval van het volgen van de opleiding vanaf fase 1.

Fase 1:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 2035
In termijnen 5 x € 417
Extra lessen BOL student€ 150*

Fase 2:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 2060
In termijnen 5 x € 422
Extra lessen BOL student€ 75*

Fase 3:
Opleidingskosten inclusief lesmateriaal€ 1910
In termijnen 5 x € 392

Examenkosten Nederlandse taal€ 75*
Examenkosten Rekenen€ 75*
Examenkosten Engels€ 75*
*Deze kosten worden apart in rekening gebracht

Ontvang 5% korting bij betaling van volledige opleidingskosten vooraf € 300,25

Bijzonderheden

Beroepspraktijkvorming Naast de lessen leer je tijdens de volledige opleidingsduur in de praktijk de zogenaamde beroepspraktijkvorming. De stagetijd bedraagt minimaal 12 uren per week voor een BOL opleiding. Deze opleiding wordt een voltijdsopleiding genoemd en geeft recht op studiefinanciering. De stagetijd van een BBL opleiding bedraagt minimaal 16 uren per week. Voor de opleiding van niveau 3 naar 4 loop je de hele periode stage bij ťťn praktijkinstelling, dus een half jaar. De instelling is erkend voor het begeleiden van studenten van de MBO 4 opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. Tijdens de praktijkperiode is het aan je stage begeleider van je praktijkinstelling jou het vak te leren en je te begeleiden. Daarnaast word je begeleid door een docent van ons instituut.

Stageplaats vinden PROFIT Opleidingen ziet het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid te komen tot een goede en passende stageplaats. Het initiatief voor het vinden van een praktijkinstelling ligt bij jezelf en wij ondersteunen je daarbij volledig. Ook onze docenten die actief zijn in het werkveld zoeken proactief mee in het vinden van de juiste stageplaats. Ervaring leert dat de juiste stageplaats altijd wordt gevonden. Voor het vinden van erkende stageplaatsen verwijzen wij je graag door naar www.stagemarkt.nl of naar de stagelink in de navigatie op deze website waar je interessante links aantreft over praktijkinstellingen.

Plaatsen / leslocaties

Amstelveen, De Bilt, Zwolle

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Je ondersteunt cliŽnten met psychisch of psychiatrische ziektebeelden en/of stoornissen of een verslaving met vaak meerdere problemen binnen verschillende levensgebieden. Je richt je op het ondersteunen van het herstelproces, het vergroten van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van de cliŽnt. Je stemt af en werkt samen met de cliŽnt en betrekt de omgeving. Je bent initiatiefrijk en weet van aanpakken. Je hebt een niet stigmatiserende houding en je fungeert als voorbeeld voor de cliŽnt. Je gaat professioneel om met gevoelens en je bent creatief en kan handelend optreden in onverwachte, mogelijk escalerende situaties en je weet daarbij je eigen mogelijkheden en je eigen grenzen duidelijk naar voren te brengen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
9f284 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren