Home » Management of Risk (M_O_R) Foundation

Opleiding: Management of Risk (M_O_R) Foundation

Bij: Learnit

Inhoud van de cursusVoorkom verrassingen met goed risicomanagement


Elk project, elk programma en elke organisatie kent risico?s. Om de continuďteit te bevorderen of deze risico?s zelfs om te zetten in kansen, is het belangrijk de risico?s vooraf in kaart te brengen. Zo kun je een goed doordacht plan maken om risico?s weg te nemen of te verminderen, en kun je tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voortdurend monitoren en sturen op een goede voortgang.


Management of Risk (M_o_RŽ) is een beproefde aanpak voor risicomanagement. Een methodiek waarbij je iedereen binnen de organisatie, het project of het programma betrekt bij het riskmanagement. In de tweedaagse training M_o_RŽ Foundation van Learnit leer je hoe met behulp van deze aanpak een duidelijke structuur creëert in de risico-identificatie, het risicobeheer en de risico-evaluatie.Inhoud


In de tweedaagse riskmanagement training maak je kennis met de M_o_RŽ-methodiek. Je krijgt inzicht in risicomanagement in het algemeen en in M_o_RŽ in het bijzonder. Op dag 1 leer je alles over het M_o_RŽ framework, en de benaderingen, principes en perspectieven van M_o_RŽ. Daarnaast behandelen we de eerste stappen uit het riskmanagementproces. Op dag 2 ga je hiermee verder. Je leert M_o_RŽ tools en technieken toepassen, zoals de Health Check en het Risk Maturity Model. Daarmee maak je een aanzet voor een risicomanagementplan en je leert hoe je riskmanagement een vaste plek kunt geven binnen de organisatie. Verder bereid je je voor op het officiële M_o_RŽ Foundation examen.

OnderdelenDag 1.

Introductie riskmanagement en M_o_RŽ

 • Wat is riskmanagement?
 • Waarom is riskmanagement belangrijk voor de continuďteit?
 • Riskmanagement binnen de organisatie vs binnen projecten en programma?s
 • De relatie van M_o_RŽ met PRINCE2
 • Het M_o_RŽ framework

M_o_RŽ principes

 • Introductie
 • Acht principes

M_o_RŽ perspectieven

 • Vier organisatieperspectieven: uitleg, relatie en link met de principes
 • Uitvoering en procesmaatregelen
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Wat is enterprise risk management (ERM)?

M_o_RŽ benadering en documentatie

 • Onderdelen
 • Risicomanagementbeleid
 • Riskcapaciteit (risk capacity), risicobereidheid (risk appetite) en risicotolerantie (risk tolerance)
 • Risicomanagementstrategie
 • Link met PRINCE2


M_o_RŽ-proces


 • Stappen in het risicomanagementproces
 • Knelpunten en barričres


Dag. 2.

M_o_RŽ-proces (vervolg)

 • Risicoanalyse: identificatie en inventarisatie van risico?s
 • Risicomanagementplan
 • Implementatie en monitoring van risicomanagement
 • Risicobeheersing
 • Riskmanagement rapportages
 • De rol van communicatie bij riskmanagement

Risicomanagement integreren in de organisatie

 • Waarom integreren in de organisatie?
 • Health Check
 • Risk Maturity Model
 • Risico?s omzetten naar kansen

M_o_RŽ-technieken en specialismen

 • Veelgebruikte technieken voor risicomanagement
 • Riskmanagement specialismenExamentraining


Multiple choice examen


Doelgroep


De training M_o_RŽ Foundation is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met corporate governance of riskmanagement, en richtlijnen opstelt voor risicomanagement binnen een (deel van een) organisatie, een project of een programma. Bijvoorbeeld een programmamanager, projectmanager, teamleider, operationeel manager, kwaliteitsmanager, HSQE specialist of auditor.Lesmethodiek


De M_o_RŽ riskmanagement training is zeer interactief opgezet en biedt ruimte voor discussie. We gaan aan de slag met een aantal praktische oefeningen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Zo ontstaat een beter begrip van M_o_RŽ en de toepassing ervan in de praktijk. Bij aanvang van de training ontvang je het leerboek en een trainingsmap. Daarnaast krijg je toegang tot onze online leeromgeving en de online examentrainer.Resultaten


Na afloop van de training M_o_RŽ Foundation:


 • ken je het belang van goed risicomanagement voor de continuďteit van je organisatie.
 • ken je de verschillen en overeenkomsten tussen riskmanagement binnen de organisatie en riskmanagement binnen projecten en programma?s.
 • weet je hoe M_o_RŽ aansluit bij bekende projectmanagementmethoden als PRINCE2.
 • ken je alle onderdelen van het M_o_RŽ framework.
 • kun je de acht M_o_RŽ principes benoemen en toepassen.
 • kun je risicomanagement vanuit vier organisatieperspectieven bekijken.
 • ken je de uitvoerings- en procesmaatregelen binnen elk van de vier perspectieven.
 • ben je bekend met de rollen en verantwoordelijkheden binnen de M_o_RŽ perspectieven.
 • weet je wat enterprise risk management (ERM) is.
 • kun je de M_o_RŽ benadering en bijbehorende documentatie toepassen.
 • weet je uit welke onderdelen een risicomanagementbeleid bestaat.
 • weet je wat de termen riskcapaciteit (risk capacity), risicobereidheid (risk appetite) en risicotolerantie (risk tolerance) inhouden.
 • kun je een globale opzet maken voor een risicomanagementstrategie.
 • ken je de stappen in het M_o_RŽ-risicomanagementproces.
 • weet je welke knelpunten en barričres je kunt tegenkomen.
 • weet je hoe je deze knelpunten en barričres kunt oplossen.
 • kun je een goede risicoanalyse maken.
 • kun je de risicoanalyse vertalen in een risicomanagementplan.
 • weet je hoe je risicomanagement in je organisatie kunt implementeren, monitoren en beheersen.
 • ben je bekend met de meest voorkomende riskmanagement rapportages.
 • ken je de rol van communicatie bij riskmanagement.
 • kun je de Health Check toepassen op je organisatie.
 • kun je het Risk Maturity Model toepassen op je organisatie.
 • weet je hoe je risico?s kunt omzetten naar kansen.
 • kun je veelgebruikte technieken voor risicomanagement toepassen.
 • ben je bekend met de riskmanagement specialismen.
 • ben je goed voorbereid op het officiële M_o_RŽ Foundation examen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?Om deel te nemen aan de riskmanagement training M_o_RŽ Foundation is geen specifieke voorkennis vereist. Enige ervaring met projectmanagement of programmamanagement of affiniteit met risicomanagement is handig. Goede beheersing van de Engelse taal is wenselijk, aangezien het lesmateriaal grotendeels Engelstalig is.

Duur van de cursus

2 dagen

Kosten van de cursus

1150 Euro
inclusief koffie/thee en lunch

Bijzonderheden

 

Algemene informatie over de cursus

Meer continuďteit in de organisatie? Verrassingen bij projecten en programma?s voorkomen? Leer hoe in de 2-daagse cursus M_o_RŽ Foundation van Learnit.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
877f3 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Š Copyright 2009-2023 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren