Home » IFRS Advanced

Opleiding: IFRS Advanced

Bij: Learnit

Inhoud van de cursusJe financiŽle verslaglegging minder complex en kostbaar met IFRS


Door de alsmaar toenemende roep om transparantie en vergelijkbaarheid van jaarrekeningen van beursgenoteerde organisaties wordt het werk van financieel managers, administrateurs en accountants steeds belangrijker, maar ook steeds complexer. Regelmatig wordt er nieuwe regelgeving geÔntroduceerd waaraan organisaties die rapporteren volgens de IFRS-standaarden moeten voldoen. Deze International Finance Reporting Standards (IFRS) vormen sinds 2005 de boekhoudkundige standaard voor de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven.De nieuwste generatie IFRS-standaarden heeft onder andere tot doel:


 • de complexiteit van de financiŽle verslaggeving te verminderen
 • misbruik van financiŽle verslaggeving tegen te gaan.
 • de kosten van financiŽle verslaggeving te verlagen.


Werk je al enige tijd met IFRS en wil je je kennis, begrip en analytische vaardigheden verdiepen? En wil je meer leren over de nieuwe standaarden van de afgelopen en komende jaren, zoals IFRS 17? En de toepassing daarvan in jouw dagelijkse praktijk? Meld je aan voor de training IFRS Advanced van Learnit.Inhoud


In de vierdaagse training IFRS Advanced van Learnit ga je dieper in op de basisaspecten van rapporteren volgens IFRS. En je gaat aan de slag met specifieke, meer complexe onderwerpen gerelateerd aan internationale accounting standaarden (IAS). Verder maak je kennis met meer geavanceerde terminologie, concepten en toepassingen van IFRS.Aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk leer je wat de impact van de nieuwe IFRS-standaarden op jouw organisatie is. Enkele praktische rekenmodellen en IFRS-checklists helpen je om jouw jaarrekening transparant en compliant te maken volgens de allerlaatste IFRS-regelgeving. Bovendien is er tijdens de cursusdagen voldoende gelegenheid om vragen te stellen.Onderwerpen


Dag1. IFRS standaarden • IAS 12 ? Inkomstenbelasting
 • IAS 19- Werknemersvoordelen
 • IAS 33 ? Winst per aandeel
 • IAS 34 ? Tussentijdse financiŽle verslaggeving
 • IFRS 5 ? BeŽindigde bedrijfsactiviteiten
 • IFRIC 12 ? Dienstverlening uit concessieovereenkomsten
 • IFRIC 20 ? Verwijderingskosten in de productiefase van een mijn
 • Case Studies


Dag 2. FinanciŽle instrumenten


 • IAS 39 ? Opname en waardering
 • IFRS 2- Op aandelen gebaseerde betaling
 • IFRS 7 ? Toelichtingen
 • IFRS 13 ? Bepalen van de reŽle waarde
 • IFRIC 16 ? Afdekken van een netto-investering in een buitenlandse activiteit
 • IFRIC 19 ? Aflossing van financiŽle verplichtingen met eigenvermogensinstrumenten
 • Case studies


Dag 3. Groepsrapportages


 • IAS 28 ? Administratieve verwerking van investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures
 • IFRS 3 ? Bedrijfscombinaties
 • IFRS 8 ? Rapportage van de aard en de financiŽle effecten van bedrijfsactiviteiten en economische omgevingen
 • IFRS 10 ? Regels voor de presentatie van geconsolideerde financiŽle staten
 • IFRS 11 ? Principes voor financiŽle rapportage door ondernemingen die belangen hebben in overeenkomsten die gezamenlijk worden gecontroleerd
 • IFRS 12 ? De wijze waarop belangen in andere ondernemingen toegelicht worden
 • Case Studies


Dag 4. Nieuwe standaarden en gevolgen voor de praktijk


 • IFRS 9 ? FinanciŽle instrumenten (monetaire activa en passiva)
 • IFRS 14 ? Vereisten voor de financiŽle rapportage van gereguleerde transacties
 • IFRS 15 ? Omzet uit overeenkomsten met klanten
 • IFRS 16 ? Rapportage van leaseovereenkomsten door de leasingnemer (lessee) en de leasinggever (lessor)
 • IFRS 17 - Verzekeringscontracten (wordt geÔntroduceerd op 1 januari 2021)
 • Toekomstige ontwikkelingen
 • IFRS en statutaire audit procedures
 • Case Studies en implementatie in de praktijkDoelgroep


Deze praktische IFRS-training is bedoeld voor iedereen die al enige tijd werkt met IFRS en zich bezighoudt met de voorbereiding, presentatie, implementatie of analyse financiŽle verslagen opgesteld volgens de IFRS-normen. Bijvoorbeeld boekhoudkundig medewerkers, financieel medewerkers, financieel managers, auditors, financieel analisten, beursanalisten en bankiers. Resultaten


Na afloop van de IFRS Advanced training:


 • is jouw kennis van IAS en IFRS weer up to date.
 • ben je bekend met de nieuwste standaarden, zoals IFRS en IASB projecten.
 • begrijp je de impact van deze standaarden op de financiŽle verslaglegging.
 • begrijp je hoe en waarom de nieuwste IFRS-standaarden financieel misbruik helpen voorkomen.
 • weet je hoe je meer complexe IFRS-standaarden kunt implementeren binnen je financiŽle organisatie.
 • begrijp je de toelichting en boekhoudkundige voorwaarden bij financiŽle rapportages van een groep bedrijven.
 • ken je de gevolgen van het gebruik van IFRS voor de praktijk binnen specifieke bedrijfstakken.
 • ben je goed voorbereid op de IFRS-ontwikkelingen in de komende jaren.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om deel te nemen aan de training IFRS Advanced beschik je over enige praktijkervaring met IFRS-rapportages. Bij voorkeur heb je de cursus IFRS Essentials succesvol doorlopen. 

Duur van de cursus

4 dagen

Kosten van de cursus

2600 Euro

Algemene informatie over de cursus

Je kennis van meer complexe IFRS-regelgeving verdiepen? Nieuwe standaarden zoals IFRS 17 toepassen? Leer het in de 4-daagse training IFRS Advanced van Learnit.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
1b7cE Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren