Home » Kindercoach HSP

Opleiding: Kindercoach HSP

Bij: Sonnevelt Opleidingen

 

Sonnevelt Opleidingen

Architronlaan 2-60A
5321JJ HEDEL
 

Opleidingsinhoud

Wat leer ik in de opleiding Kindercoach HSP?
Centraal in de opleiding Kindercoach HSP staat het leren luisteren en kijken naar kinderen zonder te oordelen. Je leert ouders (of leerkrachten of andere hulpverleners) te begeleiden in hulpvragen met betrekking tot gedrag, emoties, ontwikkelingsfasen of opvoeden in het algemeen. Je werkveld als kindercoach heeft raakvlakken met je sociale omgeving, scholen en de zorgsector. Tijdens het klassikale onderwijs is er veel ruimte voor praktijk, zoals bijvoorbeeld de begeleiding van een proefcliënt. Ook kruip je zelf regelmatig in de rol van het kind tijdens het oefenen van methodieken. Verder wordt er veel aandacht besteed aan jouw persoonlijke proces. De basis voor een goede coach is inzicht in eigen thema?s en terugkerende patronen.

Aan het einde van de opleiding Kindercoach HSP kun je:

 • de eigen taal en wereld van (hooggevoelige) kinderen beter begrijpen.
 • onderscheid maken tussen oorzaak en gevolg in opvoedingsproblemen.
 • inzicht geven in gedrag en ontwikkelingsproblematiek.
 • inzicht geven in de werking van het brein bij prikkelverwerking en emotieregulatie, ook specifiek voor hsp kinderen.
 • kennis van contextuele hulpverlening en ontwikkelingspsychologie inzetten.
 • effectieve coachmethodieken inzetten.
 • werkvormen inzetten die zijn gericht op hsp.
 • grenzen en mogelijkheden binnen kinderhulpverlening herkennen.
 • een coachtraject uitzetten en doorverwijzen waar nodig.
 • een eigen professionele praktijk als kindercoach beginnen, met hooggevoeligheid als specialisatie.

[/ul]

Wat kan ik als Kindercoach HSP?
Een door Sonnevelt opgeleide kindercoach kan, al dan niet vanuit een eigen praktijk, professioneel aan de slag in het begeleiden van (hoogsensitieve) kinderen en hun ouders bij opvoeding en ontwikkeling. Op het gebied van opvoedingsvraagstukken kun je zowel preventief als curatief begeleiden.

Wie zijn mijn medestudenten?
De opleiding Kindercoach HSP wordt gevolgd door mensen die hooggevoelig zijn en door mensen die een professionele stap willen maken naar werken met hooggevoelige kinderen. Zij willen een zelfstandige coachpraktijk starten of meer coachvaardigheden binnen hun bestaande baan ontwikkelen, zoals zorgverleners, mediators, medewerkers van kinderdagverblijven of leerkrachten in het basisonderwijs. De opleiding is ook geschikt voor ouders die de kennis direct willen toepassen in de opvoeding bij hun eigen kind(eren) die hooggevoelig is/zijn.

Structuur opleiding Kindercoach HSP
De opleiding Kindercoach HSP is opgebouwd uit 10 lesdagen. De onderstaande onderwerpen komen aan bod:

 • Introductie opleiding, opbouw coachtraject, basishouding kindercoach.
 • Ontwikkelingspsychologie, werking van het brein bij (hooggevoelige) kinderen, coachvaardigheden.
 • Contextuele hulpverlening, trends in de samenleving, rol en taak van de kindercoach.
 • Prikkelverwerking, hooggevoeligheid, stoornissen en trauma, doorverwijzing.
 • Toepassing van methodieken, werken met hsp kinderen.
 • Kinderen spiegelen, overdracht en tegenoverdracht, opvoedstijlen.
 • Supervisie op het coachtraject.
 • Positieve psychologie.
 • Voeren van een eigen praktijk, afronding en evaluatie.
 • Examen: theorie en praktijk.

[/ul]

Tijdens de opleiding werk je aan je portfolio (reflectieverslagen en thuisopdrachten) en doe je ervaring op door middel van intervisie (3 bijeenkomsten) en begeleid je een proefcliënt (6 contactmomenten).

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Minimaal afgeronde MBO4 of HAVO opleiding. Heb je een wat ouder diploma en twijfel je aan het niveau, neem gerust contact op met onze studiecoach.

Opleidingsduur

5 Maanden

Kosten

EUR 2955,- Bij betaling ineens krijg je 5% korting op de opleidingskosten. Prijs is inclusief uitgebreide lesmap en examenkosten. Exclusief herexamenkosten à EUR95,- per onderdeel en literatuur. In het kader van de onderwijsvrijstelling geen btw van toepassing.

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Emma, een vrolijk en zorgzaam meisje, speelt graag met haar vriendinnetjes. Ze probeert iedereen aandacht te geven en bij het spel te betrekken. Toen ze steeds vaker moe en verdrietig thuis kwam van school maakten haar ouders zich zorgen. Wat was er met haar aan de hand? De kindercoach kwam er samen met Emma achter dat het zorgen voor andere kinderen haar soms best zwaar viel. Ze ontdekten tijdens het kindercoachtraject nieuwe manieren voor Emma om hier mee om te gaan.

Uit onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut blijkt dat ruim een kwart van de ouders van kinderen van 0 tot 18 jaar zich zorgen maakt over de opvoeding, het gedrag of de ontwikkeling van hun kinderen. Een kindercoach adviseert over dit soort vraagstukken.

Over de opleiding Kindercoach HSP
De opleiding Kindercoach HSP is bedoeld voor diegene die als coach kinderen en ouders/opvoeders wil leren begeleiden in de opvoeding en bij ontwikkelingsvraagstukken. Als kindercoach gespecialiseerd in hooggevoeligheid kun jij kinderen en tieners begeleiden in hun ontdekkingstocht naar het vinden van balans tussen de mooie kwaliteiten én valkuilen die HSP met zich mee brengt.

Kindercoach HSP is dé opleiding voor jou als jij het geweldig vindt om het zelfvertrouwen van hooggevoelige kinderen en tieners te zien groeien, om jonge mensen te zien die voor hun talenten en passies durven te gaan, om kinderen vol levenslust te zien leven. Bij de opleiding Kindercoach HSP leer je hoe jij als coach dit verschil kunt maken voor kinderen.

Doel opleiding Kindercoach HSP
Een door Sonnevelt opgeleide kindercoach HSP beschikt over de kennis en vaardigheden om op deskundige wijze een kind te begeleiden in een coachtraject. Daarbij staat het stimuleren van de eigen kwaliteiten en het zelfoplossend vermogen van een kind centraal. Je ontdekt de taal van het kind en leert hoe je een spiegel kunt zijn voor kinderen en ouders. Een Sonnevelt-kindercoach adviseert niet, maar brengt haar kennis van ontwikkeling over in een coachtraject en gaat met creatieve en speelse methodieken met een kind aan de slag, Op deze manier sla je een brug tussen de reguliere en integrale kinderhulpverlening.

Kenmerken opleiding Kindercoach HSP
De opleiding Kindercoach HSP verschilt ten opzichte van de opleiding Kindercoach op onderstaande punten:

 • Locatie is afgestemd op hooggevoeligheid.
 • Maximaal 16 deelnemers per groep.
 • De werkvormen zijn gericht op hsp.
 • Tijdens de gehele opleiding is er extra aandacht voor werken met hooggevoelige kinderen.

[/ul]

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
C44a0 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren