Home » JAARCURSUS GRAFISCHE VORMGEVING – Grafische Cursussen

Opleiding: JAARCURSUS GRAFISCHE VORMGEVING – Grafische Cursussen

Bij: Grafische Cursussen

 

Grafische Cursussen

Sem Presserhof 108
1087 JG AMSTERDAM
 

Opleidingsinhoud

JAARCURSUS GRAFISCHE VORMGEVING

De jaaropleiding Grafische Vormgeving bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 37 bijeen­kom­sten. Deze ex­clusieve cursus gaat zowel in maart als in september in diverse groepen van start: op zaterdag­ochtend (9.30 u – 12.00 u), dinsdag-, woensdag- of donderdag-­namiddag (17.30 u – 20.00 u) of in de avond (20.00 u – 22.30 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook WordPress, typografie en kleurenleer komen uitgebreid aan bod.

LESLOKATIE

Kijk op onze webpagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omge­ving te Amsterdam. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken voor­handen. Onze cursisten komen vanuit Groningen tot Zeeland. Een unieke opleiding waar intrinsiek gemotiveerde cursisten de reistijd voor lief nemen. Kijk op de expo-pagina op onze website naar voorbeelden van werk van cursisten uit het afgelopen jaar.

TARIEF JAARCURSUS

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 2375,- en is btw-vrijgesteld.. Inbegrepen zijn de handleidingen Photoshop, InDesign, Illustra­tor en WordPress. Verder krijg je alle di­gitale leer­midde­len na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting? De jaaropleiding Grafische Vormgeving wordt door het UWV voor haar cliënten die willen omscholen vergoed.

LESSEN MISSEN DOOR ZIEKTE OF VAKANTIE? GEEN PROBLEEM

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan log je vanuit bed (of strand­stoel) via je browser een­vou­dig in op onze online videokamer en doe je vanaf afstand toch lekker mee! Ook kun je bij voldoende plaats meedoen met een parallelklas. Ook zijn al onze lessen van de jaarcursus opgenomen en met wachtwoord beschikbaar voor cursisten.


VOORDELEN

• 37 weken grafisch onderwijs door vakdocenten
• maximaal 12 deelnemers
• state-of-the-art cursusmateriaal
• online tests en certificaat
• alles over drukwerk en webdesign
• leer professioneel presenteren
• opbouw portfolio
• volg de les bij ziekte via de online videokamer
• aftrekbaar voor inkomstenbelasting
• proefles op aanvraag
• volledige vergoeding voor UWV-cliënten

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Je hebt geen voorkennis nodig van Grafische Vormgeving. Wel is algemene computerkennis vereist: bestanden openen, opslaan, het werken met een USB-stick, werken in een browser etc.

Opleidingsduur

37weken van 2,5 uur

Kosten

De prijs van de jaarcursus 'Grafische Vormgeving' bedraagt € 2375,- en is btw-vrijgesteld. Betaling in 4 termijnen is mogelijk tegen een meerprijs van 2%. Daarnaast is een Adobe CC licentie nodig. Deze kun je zelfstandig aanschaffen of via ons. De kosten van de licentie bedragen € 195,- en is btw-vrijgesteld. Cliënten van het UWV krijgen deze cursus gewoonlijk geheel vergoed. Neem in dat geval contact met ons en je jobcoach bij het UWV op.

Bijzonderheden

De jaarcursus Grafische Vormgeving is te volgen in Amsterdam of online. Je krijgt huiswerkopdrachten mee: reken op 2 tot 5 uur per week naast de reguliere lessen. Koffie of thee tijdens de lessen is inbegrepen. Je ontvangt een certificaat na afloop van de jaarcursus. Zet deze op LinkedIn en neem mee naar je sollicitaties. Proeflessen zijn aan te vragen via onze website https:// grafischecursussen.nl

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De jaarcursus Grafische Vormgeving leidt breed op tot een functie in de grafische industrie of in aanpalende beroepenvelden als marketing en communicatie waar kennis van grafische vormgeving een meerwaarde heeft. Naast pakketkennis wordt in de jaarcursus uitgebreid aandacht besteed aan de theorie van Grafische Vormgeving.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
E886D Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren