Home » APPLE KEYNOTE – Grafische Cursussen

Opleiding: APPLE KEYNOTE – Grafische Cursussen

Bij: Grafische Cursussen

 

Grafische Cursussen

Sem Presserhof 108
1087 JG AMSTERDAM
 

Opleidingsinhoud

APPLE KEYNOTE (1 dag)

Keynote, het presentatie­pakket van Apple, maakt het moge­lijk om zeer gelikte presen­taties te maken met uit­gebreide inter­acti­vi­teit en hulp­mid­de­len voor de pre­sen­ta­tor. Keynote biedt veel mogelijk­heden en is –Apple toe­ver­trouwd– gedis­tingeer­der dan de bekende rivaal Power­point. Pre­sen­ta­ties zijn van­uit Key­note om te zetten naar diverse bestands­formaten, waar­onder Quick­time en Power­point, maar in het laatste geval gaat enige functio­na­li­teit en vorm­geving verloren.

Keynote is er ook als App voor de Ipad en Iphone. Je kunt dus niet alleen presen­taties afspelen op mobiele appa­ra­ten, maar er ook presen­ta­ties op maken. Of je nu een nieuw product aan klan­ten wilt laten zien, je eigen port­folio of een jaar­ver­slag met geani­meerde grafie­ken, Key­note zorgt er voor. De slides kunnen verbazing­wek­kende over­gan­gen laten zien, die geen enkel ander pro­gramma tot zijn beschik­king heeft. Je kunt onder­delen onder andere (semi)trans­pa­rant maken, ani­me­ren, over laten vloei­en en scha­len.

Na de cursus kun je zelfstandig professionele presentaties maken met behulp van Apple Key­note. De verhouding tekst-beeld speelt hierbij een centrale rol. Je leert aantrekkelijke dia’s maken met o.a. live peilingen, animaties en overgangen.

IS DEZE CURSUS VOOR JOU?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die op regelmatige basis presentaties of lezingen geeft en de hoogste kwaliteit van dia’s nastreeft. Vanzelfsprekend krijg je ook tips omtrent de interactie met het publiek, maar de nadruk ligt op de vormgeving en de moderne technische mogelijkheden van presentaties.

WAT HEB JE NODIG?

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden op een Apple computer of laptop te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer op OS X is gewenst.

WAT LEER JE?

De interface & Tekst

In het eerste blok leer je de ver­schil­len­de functionele onder­delen van Keynote ken­nen: de menu- en knop­penbalk, de weer­gaven, het navi­ga­tie-, opmaak- en anima­tie­paneel, en de verschillende vensters. Zoals je gewend bent van Apple is aan­dacht besteed aan gebruiks­vrien­de­lijk­heid en eenvoud. In dit blok komt verder het werken met thema’s en basisdia’s aan bod. Tenslotte oefen je je in alle moge­lijk­heden voor het wer­ken met tekst.

• De workflow voor het maken van presentaties
• De interface: de verschillende panelen, balken en vensters
• De verschillende weergaven
• Een presentatie openen en opslaan
• Thema’s, basisdia’s en presentatie­dia’s
• Dia’s toevoegen, verwijderen en ordenen
• Een eigen thema opslaan
• Tekstinstellingen
• Alinea- en tekenstijlen, koppelingen

Vormen, Afbeel­din­gen, audio en video

In dit blok maak je een stroom­schema met behulp van de vormen en kleur­ver­lo­pen binnen Keynote. Verder leer je bruik­baar beeld­materiaal te zoeken op inter­net en pas je dat binnen Keynote aan. Hiervoor heb je geen beeld­bewer­kings­pakket nodig! Ook speel je binnen je presen­tatie audio en video af. Een span­nende en nieuwe ontwikke­ling is het hou­den van live peilingen onder je publiek tijdens je presentatie! Je leert deze inter­actieve service in je presen­ta­tie op te nemen.

• Vormen, lijnen en kleur
• Een stroomschema met pijlen en cirkels
• Kleuren en verlopen
• Vormen tekenen met de pen
• Afbeeldingen en beeldbewerking
• Maskers en vrijstaand maken
• Waar vind je geschikt beeld­mate­riaal
• Het toevoegen en toepassen van audio & video
• Live peilingen

Animaties

Wat is er leuker dan het maken van ani­maties? In deze les zorg je dat dia’s prach­tig in elkaar overvloeien en hoe geani­meer­de objecten met een muisklik je presen­tatie kracht bijzetten. Ook staan we stil bij het feit dat je niet ‘over the top’ moet gaan. Subti­li­teit is een onder­deel van profes­sio­naliteit.

• Dia-overgangen
• ‘Animaties in’, ‘animaties uit’ en ‘taken’
• Het venster ‘Animatievolgorde’
• Lijnanimatie
• Complexe animaties
• Een juiste timing
• Bewegingspaden
• Animatie door verplaatsing en rotatie
• Animatie door kleurwijziging en schalen
• Magisch verplaatsen

Tabellen, diagram­men en Extra’s

In veel presentaties spelen cijfers en ont­wikke­lingen een belangrijke rol. Tabel­len en diagrammen kunnen het publiek ver­velen maar juist ook boeien. Hoe breng je deze elemen­ten in een presen­tatie zo duidelijk en fraai als mogelijk over? Ver­der krijg je in dit laatste blok veel tips over hoe je Key­note kunt aan­passen om je presentatie tot een unieke gebeurtenis te maken.

• Het invoeren van data
• Tabellen en formules
• 2D en 3D-diagrammen
• Animaties van tabellen en diagram­men
• Afdrukken en export van presen­taties
• Het presentatorscherm
• Keynote op je smartphone, tablet of het web
• Afstandsbediening

WAT GEBEURT ER NA JE AANMELDING?

Na je aanmelding ontvang je een of meerdere vervolgmails met nadere informatie over de cursus Apple Keynote. Graag tot ziens tijdens de cursus!

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden op een Apple computer of laptop te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer op OS X is gewenst.

Opleidingsduur

1 dag

Kosten

De prijs van de cursus 'Apple Keynote' bedraagt € 495,- en is btw-vrijgesteld. Het is mogelijk om tijdens de lesdag een laptop van ons te huren met daarop de software geïnstalleerd.

Bijzonderheden

Je ontvangt een certificaat na afloop van de cursus. Tot 3 maanden na afloop van de cursus kun je gratis met vragen of eigen Keynote-projecten bij de docent terecht. De lunch is inbegrepen.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Utrecht

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Het presentatiepakket Apple Keynote wordt ingezet in diverse industrieën en beroepenvelden om op professioneel niveau presentaties te houden. Beroemd zijn de presentaties die Steve Jobs met dit programma heeft gegeven bij talloze Apple seminars, aankondigingen van nieuwe productreleases etc. Keynote wordt o.a. door marketeers, communicatie-experts, presentatoren, wetenschappers en sales-representatives gebruikt.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
D3F47 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren