Home » AZ-103 Microsoft Azure Administrator OEM Certkit

Opleiding: AZ-103 Microsoft Azure Administrator OEM Certkit

Bij: OEM Office Elearning Menu

 

OEM Office Elearning Menu

P.J, Oudweg 4
1314 CH ALMERE
 

Inhoud van de cursus

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Subscriptions
Course: 1 Hour, 10 Minutes

Course Overview
Azure Subscription Overview
TransferringCancelling Subscriptions
Azure Portal
Azure PowerShell
Azure CLI
Classic Subscription Administrator Roles
Azure AD Administrator Roles
Assigning an Administrator
Role-Based Access Control Roles
Manage Access to Azure Resources Using RBAC
Manage Access to Azure Resources Using a Template
Manage Access to Azure Resources for External Users
Deny Assignments for Azure Resources
Creating Custom Roles
Exercise: Managing Azure Subscriptions Roles

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Resource Groups
Course: 1 Hour, 3 Minutes

Course Overview
Azure Resource Manager
Creating Management Groups
Creating Resource Groups at the Subscription Level
Manage Azure Resource Groups Using Azure Portal
Manage Azure Resource Groups Using Azure PowerShell
Manage Azure Resource Groups Using Azure CLI
Removing Azure Resource Groups
Moving Azure Resources
Organize Azure Resources
Azure Resource Locks
Azure Cost Management
Azure Spending Limits
Azure Subscription Quotas
Azure Tagging
Exercise: Manage Resource Groups

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Monitoring
Course: 42 Minutes

Course Overview
Microsoft Azure Monitor Overview
Azure Monitor Metrics
Azure Monitor Log Queries
Azure Monitor Metric Alerts
Azure Monitor Action Groups
Azure Monitor SMS Alerts
Virtual Machine Diagnostics
Azure Monitor Functions
Azure Advisor Unused Resources
Exercise: Use Azure Monitor
AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Storage Accounts
Course: 1 Hour, 16 Minutes

Course Overview
Azure Storage
Creating a Storage Account
Azure Blob Storage
Azure File Share
Azure File Sync
Azure File Sync Troubleshooting
Azure Sync Group
Upgrading a Storage Account
Configuring an Azure Storage Account
Azure Storage Explorer
Azure Storage Redundancy
Changing Storage Account Replication Strategy
Azure Access Keys
Configuring Network Access
Shared Access Signature
SAS with Azure Blob Storage
Exercise: Configure an Azure Storage Account

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Import/Export
Course: 43 Minutes

Course Overview
Azure Import/Export Service Overview
Azure Import/Export Tool
Azure Import Disk Preparation
Azure Import Journal Files
Azure Import Jobs
Azure Export Jobs
Azure Import and Export Job Management
Azure Data Box
Azure Content Delivery Network
Exercise: Import and Export to Azure

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Virtual Machines (VMs)
Course: 1 Hour, 6 Minutes

Course Overview
Creating a Windows VM in Azure Portal
Creating a Windows VM in Azure PowerShell
Creating a Windows VM in Azure CLI
Creating a Linux VM in Azure Portal
Creating a Linux VM in Azure PowerShell
Creating a Linux VM in Azure CLI
Manage VM Availability for Windows and Linux
Azure Monitor for VMs
Virtual Machine Scale Sets in Azure Portal
Virtual Machine Scale Sets in Azure PowerShell
Virtual Machine Scale Sets in Azure CLI
Exercise: Create VM Scale Sets

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure Virtual Machines
Course: 29 Minutes

Course Overview
Adding Data Disks in Azure Portal
Adding Data Disks in Azure PowerShell
Add and Remove Network Interfaces from Azure VMs
Resizing VMs
Moving VMs
Redeploy a Windows VM
Redeploy a Linux VM
Custom Script Extension for VMs
Exercise: Manage Azure VMs

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Virtual Machine Templates
Course: 42 Minutes

Course Overview
Create ARM Templates Using Azure Portal
Create ARM Templates Using Visual Studio
Modify an ARM Template
Virtual Hard Disk Template
Deploy from ARM Templates Using Azure Portal
Deploy from ARM Templates Using Azure PowerShell
Deploy from ARM Templates Using Azure CLI
Save Deployments as an ARM Template
Exercise: Create VM Templates

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Backup and Recovery
Course: 40 Minutes

Course Overview
Azure Backup Features
Vault Creation Using the Azure Portal
Vault Creation Using PowerShell
Microsoft Azure Recovery Services Agent
Microsoft Azure Backup Policy
Windows Server Azure Backup
Back up an Azure VM Using Azure Portal
Back up an Azure VM Using Azure PowerShell
Back up an Azure VM Using Azure CLI
Azure VM Replication
Restore Files from Azure Backup
Restore Azure VMs
Exercise: Back up Azure VMs

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Virtual Networks
Course: 47 Minutes

Course Overview
Azure Virtual Network Overview
Creating Virtual Networks Using Azure Portal
Creating Virtual Networks Using Azure PowerShell
Creating Virtual Networks Using Azure CLI
Virtual Network Subnets
Virtual Network Traffic Routing
Distributed Denial of Service Protection
Configure a Private IP Using Azure Portal
Configure a Public IP Using Azure Portal
Configure a Network Interface
Exercise: Create Virtual Networks

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Virtual Network Connectivity
Course: 44 Minutes

Course Overview
VNet Peering
Azure VPN Gateways
VNet to VNet Using Azure Portal
Configure Vnet to Vnet Using Azure PowerShell
Configure VNet to VNet Using Azure CLI
VPN PKI Certificates
Point-to-Site VPN
Site-to-Site VPN
VPN Connectivity Verification
VPN Gateway Reset
Exercise: Connect Virtual Networks

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Network Monitoring
Course: 36 Minutes

Course Overview
Network Performance Monitor
OMS On-Premises Agents
OMS Azure Agents
Service Connectivity Monitor
Service Connectivity Monitor Alerts
Traffic Analytics
Exercise: Use Azure Network Watcher

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Integrating Azure On-Premise & Virtual Networks
Course: 34 Minutes

Course Overview
Network Performance Monitor
OMS On-Premises Agents
OMS Azure Agents
Service Connectivity Monitor
Service Connectivity Monitor Alerts
Traffic Analytics
Exercise: Use Azure Network Watcher

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Name Resolution & Network Security
Course: 40 Minutes

Course Overview
Network Performance Monitor
OMS On-Premises Agents
OMS Azure Agents
Service Connectivity Monitor
Service Connectivity Monitor Alerts
Traffic Analytics
Exercise: Use Azure Network Watcher

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Load Balancer
Course: 50 Minutes

Course Overview
Azure Load Balancer Overview
Public Load Balancer Creation Using the Portal
Load Balancer Health Probes
Load Balancer Backend Pools
Load Balancing Rules
Load Balancer Inbound NAT Rules
Internal Load Balancer Creation Using the Portal
Load Balancer Creation Using a Template
Load Balancer Creation Using the Azure CLI
Load Balancer Creation Using PowerShell
Azure Application Gateway
Application Gateway and Web Application Firewall
Path-Based Routing Rules
Exercise: Create an Azure Load Balancer

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Active Directory
Course: 37 Minutes

Course Overview
Azure Active Directory
Creating Tenants in Azure Active Directory
Multiple Directories in Azure AD
Custom Domain Names with Azure AD
Enterprise State Roaming
Azure AD Identity Protection
Azure AD Access Review
Azure AD Password Protection
Self-Service Password Reset
Exercise: Configure Active Directories

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure AD Objects
Course: 28 Minutes

Course Overview
Creating Users in Azure AD
Managing User Properties in Azure AD
Azure AD Device Join
Creating Groups in Azure AD
Managing Group Properties in Azure AD
Managing Group Settings in Azure AD
Devices in Azure AD
Managing Devices in Azure AD
Exercise: Create AD Users and Groups

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Hybrid Identities
Course: 45 Minutes

Course Overview
Azure Hybrid Identities Overview
Azure AD Connect
Azure AD Connect Custom Settings
Azure AD Connect Troubleshooting
Azure AD Connect Filtering
Azure AD Connect User Sign-In Methods
Azure AD Single Sign-On
Azure AD Connect Monitoring
Password Sync and Writeback
Exercise: Manage Azure AD Connect

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Multi-Factor Authentication
Course: 27 Minutes

Course Overview
Multi-Factor Authentication Overview
Enable MFA Using the Portal
Disable MFA Using the Portal
Block and Unblock Users
Configure Fraud Alerts
One-Time Bypass
Trusted IPs
Configure Verification Methods
Remember Multi-Factor Authentication
Exercise: Configure MFA User Accounts

AZ-103 - Microsoft Azure Administrator: Azure Policies
Course: 37 Minutes

Course Overview
Microsoft Azure Policies
Azure Policies for Subscriptions
Azure Policies for Resource Groups
Creating Policy Assignments Using Azure PowerShell
Creating Policy Assignments Using a Template
Creating Custom Policies
Custom Policy Assignment
Manage Azure Policies and Assignments
Azure AD Identity Protection
MFA Registration Policy
User Risk Policy
Baseline Policies
Exercise: Create Policy Assignments

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

23 uur

Bijzonderheden

Award Winning E-learning

Plaatsen / leslocaties

Heel Nederland, E-learning, Online

Algemene informatie over de cursus

De Training AZ-103 Microsoft Azure Administrator via een Speciale Certificeringspakket. 1 Jaar toegang tot revolutionaire E-learning om het examen Gemakkelijk te halen. Laat je Introduceren door te Leren via 1 Leerportaal (LMS) met Gecertificeerde Docenten. Exclusief 24/7 Online Mentor en Uitdagende Cursus Testen en Bekijk Achter de schermen alle Tips & Tricks.
Gegarandeerd altijd het Officieel Proefexamen en na de Training een Officieel Certificaat van Deelname. Optioneel Livelabs(meerprijs).

Duur: 23 uur
Taal: Engels
Certificaat van deelname: Ja
Online toegang: 365 dagen
Voortgangsbewaking: Ja
Award Winning E-learning: Ja
Geschikt voor mobiel: Ja

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
C19a3 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren