Home » Data Science Using R

Opleiding: Data Science Using R

Bij: OEM Office Elearning Menu

 

OEM Office Elearning Menu

P.J, Oudweg 4
1314 CH ALMERE
 

Inhoud van de cursus

Introduction to Data Wrangling in R

The dplyr Library

Data Wrangling with dplyr
Exploring Data with dplyr
Filtering with dplyr
Piping with dplyr
Mutating Data with dplyr
Summarizing Data with dplyr
Selecting with dplyr
Combining Data Sets with dplyr
Set Operations with dplyr
Arranging with dplyr

The tidyr Library

Data Manipulation with tidyr
Gathering with tidyr
Separating with tidyr

Rectangular Data Extraction

Using readr
Using readxl

Practice: Using the dplyr Library

Exercise: Combine dplyr Verbs

Debugging in R
Debugging

Course Introduction
Debugging with RStudio
Using Traceback
Debugging with Browser
Displaying Warnings and Messages
Implementing Handlers
Benchmarking in R

Defensive Programming in R

Methods of Defensive Programming
Turning Warnings into Errors
Programming with Asserts

Memory Management

Using pryr
Addressing Memory with pryr

Practice: Using Debugging

Exercise: Debug with Browser

Programming Techniques in R
Utility Functions in R

Course Introduction
Using substitute, quote, and deparse
Using ast
Using str
Lazy Evaluation in R
Using eval
Using paste Functions

Classes and Operators

Creating Reference Classes
Using class
Defining a Binary Operator
Simulating a Unary Operator

Code Translation

Using SQL to R Translation
Exporting HTML tables
Exporting a LaTeX document
Using list2env

C and C++ Integration

Connecting inline C++ to R
Calling External C++ with R
Using cfunction in R

Practice: Code Transformation

Exercise: Output an R Table as LaTeX

Domain-Specific Tools in R
Library Tools

Course Introduction
Exploring the tidyverse Collection of Libraries
Manipulating Strings with the stringr Library
Using the forcats Library
Using the purrr Library

Web Application Tools

Creating a shiny Application
Rendering a Plot in shiny
Displaying a JavaScript DataTable

R Markdown

Using Markdown in R
Rendering HTML
Rendering LaTeX
Passing knitr Parameters
Referencing with bibtex

Practice: R Markdown Publishing

Exercise: Create and Publish from R Markdown

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

8 uur

Bijzonderheden

Award Winning E-learning

Plaatsen / leslocaties

Heel Nederland, E-learning, Online

Algemene informatie over de cursus

Bestel deze unieke E-learning cursus Data Science Using R online, 1 jaar 24/ 7 toegang tot rijke interactieve video’s, spraak, voortgangsbewaking door rapportages en testen per hoofdstuk om de kennis direct te toetsen.

Duur: 8 uur
Taal: Engels
Certificaat van deelname: Ja
Online toegang: 365 dagen
Voortgangsbewaking: Ja
Award Winning E-learning: Ja
Geschikt voor mobiel: Ja

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
Ab634 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren