Home » Microsoft Azure Administrator AZ-104 OEM Certkit

Opleiding: Microsoft Azure Administrator AZ-104 OEM Certkit

Bij: OEM Office Elearning Menu

 

OEM Office Elearning Menu

P.J, Oudweg 4
1314 CH ALMERE
 

Inhoud van de cursus

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Manage Azure AD Users
Course: 1 Hour, 19 Minutes
Course Overview
Azure AD Overview
Azure AD and the Portal
Azure AD and the CLI
Azure AD and PowerShell
Azure AD Users and the Portal
Azure AD Users and the CLI
Azure AD Users and PowerShell
Azure Guest Users
Azure Bulk User Create
Azure Bulk User Invite
Multifactor Authentication
Azure User MFA
Azure User MFA Block
Azure Self-Service Password Reset
Azure AD Deleted Users
Azure AD User License Assignment
Banned Password Lists
Azure AD Licensed Features
Subscription Assignment
Smart Lockout
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Manage Azure AD Groups & Devices
Course: 1 Hour, 2 Minutes
Course Overview
Azure AD Groups and the Portal
Azure AD Groups and the CLI
Azure AD Groups and PowerShell
Azure AD Deleted Groups2
Azure AD Windows 10 Device Join3
Azure AD Device Settings
Azure AD Device Disable
Azure AD Dynamic Groups Overview
Azure AD Dynamic Group Creation
Azure AD Group License Assignment
Azure AD Group Ownership
Azure AD Group Self-service
Bulk Add and Remove Group Members
Azure AD Android Device Join
Dynamic Device Groups
Conditional Access
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Manage Azure AD Subscriptions and Costs
Course: 1 Hour, 12 Minutes
Course Overview
Azure Subscription Overview
Azure Subscriptions and the Portal
Azure Subscriptions and the CLI
Azure Subscriptions and PowerShell
Management Group Overview
Configuring a Management Group
Azure Cost Analysis
Azure Budgets
Azure Invoices
Azure Resource Groups and the Portal
Azure Resource Groups and the CLI
Azure Resource Groups and PowerShell
Moving Azure Resources
Resource Group Deployments
Resource Group Cost Analysis
Resource Group Budgets
Azure ARM Template Editor
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure Policies
Course: 31 Minutes
Course Overview
Azure Policies Overview
Policy Assignment and the Portal
Policy Assignment and the CLI
Policy Assignment and PowerShell
Custom Policies
Policy Compliance
Policy Remediation
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure Roles & Tags
Course: 57 Minutes
Course Overview
Azure AD Role Overview
Azure AD Role Portal Assignment
Azure AD Role CLI Assignment
Azure AD Role PowerShell Assignment
Azure AD Custom Roles
Resource Locking Overview
Resource Locking and the Portal
Resource Locking and the CLI
Resource Locking and PowerShell
Resource Locking and Templates
Resource Tagging Overview
Resource Tagging and the Portal
Resource Tagging and the CLI
Resource Tagging and PowerShell
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure Storage Accounts
Course: 1 Hour, 30 Minutes
Course Overview2
Azure Storage Account Overview
Storage Accounts and the Portal
Storage Accounts and the CLI
Storage Accounts and PowerShell
Storage Account Network Access
Uploading Blobs Using the Portal
Uploading Blobs Using the CLI
Uploading Blobs Using PowerShell
Uploading Blobs Using AzCopy
Blob Lifecycle Management and the Portal
Blob Container Access Levels
Storage Account Queues
Azure AD Storage Account AD Authentication3
Storage Account Access Keys
Shared Access Signatures4
Storage Account Replication
Azure Storage Explorer Connectivity
Storage Account Blob Soft Delete
Storage Account Encryption
Blob SAS Token
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure Files
Course: 34 Minutes
Course Overview
Azure File Shares and Storage Overview
File Shares and the Portal
File Shares and the CLI
File Shares and PowerShell
File Share Mapping and Windows
File Share Mapping and Linux
Azure File Sync Overview
Configuring Azure File Sync
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure Network Solutions
Course: 1 Hour, 30 Minutes
Course Overview2
Azure Networking Overview
VNets, Subnets, and the Portal
VNets, Subnets, and the CLI
VNets, Subnets, and PowerShell
IP Addresses and the Portal
IP Addresses and the CLI
IP Addresses and PowerShell
Network Interfaces and the Portal
Network Interfaces and the CLI
Network Interfaces and PowerShell
Azure Routing and the Portal
Azure Routing and the CLI
Azure Routing and PowerShell
Azure VNet Peering Overview
Configuring VNet Peering
VNet Peering and PowerShell
Azure ExpressRoute Overview
Configuring ExpressRoute
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure DNS & Network Security
Course: 1 Hour, 47 Minutes
Course Overview
Azure DNS Overview
DNS Zones and the Portal
DNS Zones and the CLI
DNS Zones and PowerShell
VNet Custom DNS Settings
Network Security Group Overview
NSGs and the Portal
NSGs and the CLI
NSGs and PowerShell
Security Rule Troubleshooting
VPN Overview
Point-to-Site VPN Configuration
Site-to-Site VPN Configuration
Azure Virtual WAN
Azure Firewall Overview
Deploying Azure Firewall
Azure Firewall Application Rules
Azure Bastion Overview
Deploying Azure Bastion
Virtual WAN Configuration
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Managing Azure Virtual Machines
Course: 1 Hour, 28 Minutes
Course Overview
Azure VM Overview
Azure VMs and the Portal
Azure VMs and the CLI
Azure VMs and PowerShell
Azure VMs and Template Deployments
Saving a Deployment as a Template
VM Redeployment
Windows VM Remote Management
Linux VM Password-based Remote Management
Linux VM Public Key Remote Management
Just-in-Time VM Access
VM Move
VHD Deployment Templates
VM Resizing
VM Data Disks
Azure Key Vault
VM Disk Encryption and the Portal
VM Disk Encryption and the CLI
VM Disk Encryption and PowerShell
Azure VM Custom Scripts
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Azure App Service & Batch Jobs
Course: 1 Hour, 26 Minutes
Course Overview2
Azure App Service Overview
Code Web App Deployment
Docker Web App Deployment
App Service Plans and PowerShell
Web App Container Image3
Visual Studio App Deployment
App Services Custom Domains
App Services SSL/TLS Bindings
App Service Deployment Slots
App Service Scaling
App Service Backup
Azure Batch Overview
Azure Batch Accounts
Azure Batch Applications
Azure Batch Pools
Azure Batch Jobs and Schedules
Azure Container Solutions
Azure Kubernetes Service
Azure Container Instance
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Availability Solutions
Course: 1 Hour, 31 Minutes
Course Overview
High Availability Overview
VM Scale Sets
Load Balancing Overview
Internal Load Balancers
Public Load Balancers
Application Gateway
Load Balancers and Templates
Load Balancer Troubleshooting
Azure Site Recovery Overview
Site-to-Site Recovery
VM Failover
Azure Backup Service Overview
Recovery Services Vault
Azure Backup Policies
Azure VM Backup and the Portal
Azure VM Backup and the CLI
Azure VM Backup and PowerShell
Azure VM Restore
File Server Backup
Azure VM Soft Delete
Course Summary

AZ-104 - Microsoft Azure Administrator: Monitoring Azure Resources
Course: 52 Minutes
Course Overview
Azure Monitoring Overview
Individual Resource Monitoring
Log Analytics Workspaces
Log Analytics Workspace Data Sources
Log Queries
Dashboard Queries
Performance Metrics
Action Groups and Alert Rules
Application Insights
Network Performance Monitor
Network Watcher
Course Summary

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

15:39 uur

Bijzonderheden

Award Winning E-learning

Plaatsen / leslocaties

Heel Nederland, E-learning, Online

Algemene informatie over de cursus

Bestel de Microsoft Azure Administrator AZ-104 OEM CertKit. Een dynamisch, uniek certificeringsvoorbereidingsproduct met 1 klik. OEM CertKit biedt de student leer- en certificeringsvoorbereidingstools die volledig zijn geļntegreerd in een op maat gemaakt leerbeheersysteem (LMS).

Duur: 15:39 uur
Taal: Engels
Certificaat van deelname: Ja
Online toegang: 365 dagen
Voortgangsbewaking: Ja
Award Winning E-learning: Ja
Geschikt voor mobiel: Ja

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
E3BdF Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2021 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren