Home » MySQL

Opleiding: MySQL

Bij: OEM Office Elearning Menu

 

OEM Office Elearning Menu

P.J, Oudweg 4
1314 CH ALMERE
 

Inhoud van de cursus

MySQL: Getting Started
Course: 1 Hour, 9 Minutes

Course Overview
Introducing Database Systems
Installing MySQL
The MySQL CLI
Getting Started with MySQL
Installing MySQL Workbench
Entities in Database Design
Getting Started with MySQL Workbench
Insert and Query Operations
Describing and Truncating Tables
Course Summary

MySQL: Creating & Updating Tables
Course: 1 Hour, 11 Minutes

Course Overview
Keys in Table Design
Relationships in Database Design
Table Creation
Simple Queries
Introducing SQL
Specifying Uniqueness Constraints
Update Operations
Altering and Dropping Tables
Course Summary

MySQL: Querying Data
Course: 1 Hour, 2 Minutes

Course Overview
Principles of Good Database Design
Choices in Column Design
Compound Conditions
Pattern Matching in Queries
Subqueries
Foreign Key Constraints
Dates in Queries
Refining Query Output
Course Summary

MySQL: Understanding & Implementing Joins
Course: 1 Hour

Course Overview
Introducing Joins
Cross Joins
Inner Joins
Left Outer Joins
Right Outer Joins
Natural Join4
Cross Products in MySQL7
Joins in MySQL
Course Summary

MySQL: Grouping & Aggregation Operations
Course: 58 Minutes

Course Overview
Data Setup
Unique Values
Aggregate Functions
Filtering Aggregates
Subqueries and Aggregates
Three-way Joins
Course Summary

MySQL: Views, Indices, & Normal Forms
Course: 1 Hour, 20 Minutes

Course Overview
Understanding Views
Implementing Views
Working with Views
Understanding Indices
Creating Indices
Working with Indices
Normal Forms in Database Design
Choices in Table Design
First Normal Form
Second Normal Form
Fix Violations of the Second Normal Form
Course Summary

MySQL: Triggers & Stored Procedures
Course: 1 Hour, 24 Minutes

Course Overview
Understanding Triggers
Implementing Triggers
Working with Triggers
Triggers and Foreign Keys
Cascading Deletes and Updates
Stored Procedures
Creating Stored Procedures
Invoking Stored Procedures
Redefining Stored Procedures
Complex Stored Procedures
Course Summary

MySQL: Transactions, Savepoints, & Locks
Course: 1 Hour, 28 Minutes

Course Overview
The ACID Properties
Introducing Transactions
Rollback and Commit
Implicit Commits
DDL Operations
Transactions and Stored Procedures
Error and Warning Handlers
Savepoints
Semantics of Savepoints
Sessions and Connections
Read Locks
Write Locks
Course Summary

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

9:38 uur

Bijzonderheden

Award Winning E-learning

Plaatsen / leslocaties

Heel Nederland, E-learning, Online

Algemene informatie over de cursus

Bestel deze geweldige, bekroonde MySQL E-learning Training cursus online, 1 jaar 24/7 toegang tot uitgebreide interactieve video's, toespraken, praktische taken en voortgangsbewaking. Na de cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Duur: 9:38 uur
Taal: Engels
Certificaat van deelname: Ja
Online toegang: 365 dagen
Voortgangsbewaking: Ja
Award Winning E-learning: Ja
Geschikt voor mobiel: Ja

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
CdC78 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren