Home » AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies OEM Certkit

Opleiding: AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies OEM Certkit

Bij: OEM Office Elearning Menu

 

OEM Office Elearning Menu

P.J, Oudweg 4
1314 CH ALMERE
 

Inhoud van de cursus

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Management Tools
Course: 29 Minutes

Course Overview
The Business Case for Azure
Azure Portal
Azure Cloud Shell
Azure PowerShell
Azure CLI
Azure APIs
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Virtual Networking
Course: 52 Minutes

Course Overview
Azure Network Configuration
Azure DNS
Virtual Network Creation Using the Portal
Subnet Creation Using the Portal
Virtual Network Creation Using PowerShell
Subnet Creation Using PowerShell
Virtual Network Creation Using the Azure CLI
Subnet Creation Using the Azure CLI
VNet Peering
VNet Peering and the Portal
VNet Peering and the CLI
VNet Peering and PowerShell
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Storage Accounts
Course: 1 Hour

Course Overview
Azure Storage Solution Use Cases
Creating a Storage Account via Azure Portal
Azure Storage Explorer
Managing a Storage Account via Storage Explorer
Creating a Storage Account via PowerShell
Creating a Storage Account via the Azure CLI
Storage Account Access Keys
Access Key Refresh and the Portal
Access Key Refresh and the CLI
Access Key Refresh and PowerShell
Storage Account Shared Access Signatures
Configuring an Existing Storage Account
Storage Account Network Access
Blob Custom DNS Domains
Content Delivery Networks
Content Delivery Network Configuration
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Storage Account Content Management
Course: 1 Hour, 12 Minutes

Course Overview
Blobs and the Portal
Blobs and PowerShell
Blobs and the CLI
Blobs and Storage Explorer
Storage Blob Shared Access Signature
Blob Soft Deletion
Storage Account Replication and the Portal
Storage Account Replication and PowerShell
Storage Account Replication and the CLI
Storage Account Lifecycle Management
Key Vaults and the Portal
Key Vaults and the CLI
Key Vaults and PowerShell
Customer-managed Encryption Keys
Storage Account Failover
Immutable Blob Storage
Storage Account Container Access Levels
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure Files
Course: 23 Minutes

Course Overview
Azure Files Share Overview
File Shares and the Portal
File Shares and the CLI
File Shares and PowerShell
File Share Mapping and Windows
File Share Mapping and Linux
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Deploying Azure Database Solutions
Course: 47 Minutes

Course Overview
Azure Storage Account Tables
Azure Cosmos DB and APIs
Deploying Cosmos DB
Cosmos DB Replicas
Azure SQL
Deploying Azure SQL
Azure SQL Settings
SQL Server Management Studio Connectivity
Azure SQL High Availability
Publishing On-premises SQL to Azure
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Securing Azure Networks
Course: 57 Minutes

Course Overview
Network Security Group Overview
NSGs and the Portal
NSGs and the CLI
NSGs and PowerShell
Security Rule Troubleshooting
Azure Firewall Overview
Deploying Azure Firewall
Azure Firewall Application Rules
Azure Firewall Network Rules
Azure Firewall NAT Rules
Azure Bastion Overview
Deploying Azure Bastion
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Deploying & Managing Azure VMs
Course: 1 Hour, 28 Minutes

Course Overview
Azure Virtual Machines
Windows VM Deployment Using the Portal
Windows VM Deployment Using PowerShell
Windows VM Deployment Using the Azure CLI
Linux VM Deployment Using the Portal
Linux VM Deployment Using PowerShell
Linux VM Deployment Using the Azure CLI
Generating SSH Keys
Configuring Linux VM Public Key Authentication
Windows VM Remote Management
Linux VM Remote Management
Resizing Azure VMs
Attaching a Managed Disk to a VM
VM Disk Encryption and the Portal
VM Disk Encryption and PowerShell
Virtual Machine Scale Sets
Dedicated VM Hosting


AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure AD
Course: 1 Hour, 25 Minutes

Course Overview
Azure AD Overview
Deploying Azure AD
Azure AD Verification Methods
Azure AD Users and the Portal
Azure AD Users and the CLI
Azure AD Users and PowerShell
Azure Guest Users
Azure Bulk User Create
Azure Bulk User Invite
User License Assignment
Self-service Password Reset
Azure AD Fraud Alerts
Azure AD Conditional Access
Azure AD MFA
Named Locations, Trusted IPs, and MFA Bypass
Banned Password Lists
Azure AD Identity Protection
Azure AD Managed Identities
Azure AD App Registration
Course Summary

AZ-303 -Microsoft Azure Architect Technologies: Deploying Azure AD Connect
Course: 46 Minutes

Course Overview
Azure AD Connect Overview
Azure AD Custom DNS Domains
Installing Azure AD Connect
Configuring Azure AD Connect
Azure AD Connect Health
Azure AD Domain Services
Azure VM Domain Join
Azure Files Share Permissions7
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure AD Devices & Groups
Course: 56 Minutes

Course Overview
Azure AD Groups and the Portal
Azure AD Groups and the CLI
Azure AD Groups and PowerShell
Azure AD Deleted Groups
Azure AD Device Join
Azure AD Device Settings
Azure AD Device Disable
Azure AD Dynamic Groups Overview
Dynamic User Groups
Dynamic Device Groups
Azure AD Groups and Licenses
Azure AD Group Ownership
Azure AD Group Self-service
Bulk Add and Remove Group Members
Azure AD Mobile Device Join
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Managing Azure Web Applications
Course: 1 Hour, 17 Minutes

Course Overview
Azure App Service Overview
Simple App Service Deployment
App Service Plans and PowerShell
Visual Studio App Deployment
App Service Deployment Slots
Azure Functions
Azure Logic Apps
Custom DNS Domain Names
Web App SSL/TLS Configurations
Web Application Backup
Web App Kudu Interface
Azure Container Solutions Overview
Deploying Azure Container Registry
Container Image Publishing
Azure Kubernetes Service
Azure Container Instance
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Web App Availability & Security
Course: 56 Minutes

Course Overview
Azure Load Balancer
Azure Standard Load Balancer and the Portal
Azure Standard Load Balancer and Templates
Load Balancer Inbound NAT Rules
Azure Application Gateway
Deploying Application Gateway
Azure Traffic Manager
Deploying Web Application Firewall
Configuring the Azure Front Door Service


AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Automating Azure Administrative Tasks
Course: 58 Minutes

Course Overview
Azure Resource Manager Templates Overview
Templates and Existing Resources
Template Customization
Portal Template Deployment
CLI Template Deployment
PowerShell Template Deployment
Azure Common Templates
VHD Templates
Importing Templates from a File
GitHub and ARM Templates
Automation Accounts
PowerShell Runbooks
Runbook Scheduling
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure & Business Continuity
Course: 1 Hour, 19 Minutes

Course Overview
Disaster Recovery Terminology
Site Recovery Planning
Creating a Recovery Services Vault via Azure Portal
Creating a Recovery Services Vault via Azure PowerShell
Microsoft Azure Backup
Azure Virtual Machine Backup
On-premises to Azure File Backup
Data Restoration from Azure File Backup
Enabling Azure VM Replication
Azure VM Recovery Drills and the Portal
Disabling Replication on Azure VM via Azure PowerShell
Update Management
VM OS Disk Reuse
Microsoft Azure Backup Server
Microsoft Azure Backup Server Protection Groups
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Azure Resource Governance
Course: 1 Hour, 15 Minutes

Course Overview
Azure RBAC
Azure AD Role Portal Assignment
Azure AD Role CLI Assignment
Azure AD Role PowerShell Assignment
Azure AD Custom Roles
Management Group Overview
Configuring a Management Group
Azure AD Access Reviews
Azure Policies Overview
Policy Assignment and the Portal
Policy Assignment and the CLI
Policy Assignment and PowerShell
Custom Policies
Policy Compliance
Policy Remediation
Azure Blueprints
Azure Blueprint Creation and Publishing
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Migrating to Azure
Course: 46 Minutes

Course Overview
Azure Migrate Overview
Azure Migrate Appliance
Azure Migrate Discovery and Assessment
Azure Migrate Server Migration
Database Migration Assistant
Web App Migration Assistant
Azure Data Box Overview
Azure Data Box Journal Files
Course Summary

AZ-303 - Microsoft Azure Architect Technologies: Monitoring Azure
Course: 1 Hour, 41 Minutes

Course Overview
Azure Monitoring Overview
Individual Resource Monitoring
Log Analytics Workspaces
Log Analytics Workspace Data Sources
Azure Monitor
Dashboard Visualizations
Performance Metrics
Azure Diagnostic Logging
Application Insights
Azure Cost Analysis
Azure Budgets
Action Groups
Alerts
Alerts, Metrics, and Multiple Subscriptions
Monitoring for Unused Resources
Azure Security Center
Azure Sentinel
Azure Sentinel Configuration
Course Summary

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

variabel

Bijzonderheden

Award Winning E-learning

Plaatsen / leslocaties

Heel Nederland, E-learning, Online

Algemene informatie over de cursus

De Training AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies via een Speciale Certificeringspakket. 1 Jaar toegang tot revolutionaire E-learning om het examen Gemakkelijk te halen. Laat je Introduceren door te Leren via 1 Leerportaal (LMS) met Gecertificeerde Docenten. Exclusief 24/7 Online Mentor en Uitdagende Cursus Testen en Bekijk Achter de schermen alle Tips & Tricks.
Gegarandeerd altijd het Officieel Proefexamen en na de Training een Officieel Certificaat van Deelname. Optioneel Livelabs(meerprijs).

Levertijd: Binnen 1 werkdag
Online toegang: Standaard 12 maanden
Lesduur: variabel
Studiebelasting: Variabel i.v.m. praktijkopdrachten.
Leermethoden: Instructie video, Demonstratie video, Knowledge Base
Besturingssystemen: Microsoft Windows, Google Chrome OS, Apple MacOS
Inbegrepen dienstverlening: Contact met docent per mail en chat, Voortgangsrapportage, 24/7 online toegang
Ondersteunde browsers: Internet Explorer, Edge, Firefox, Safari en Chrome
Certificering: Mogelijk voor bijbehorend examennummer

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
A8734 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2022 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren