Home » Be´nvloedingsvaardigheden

Opleiding: Be´nvloedingsvaardigheden

Bij: Learnit

Inhoud van de cursus



Word een professional in natuurlijk be´nvloeden



Om op een natuurlijke, overtuigende manier anderen te be´nvloeden heb je meer nodig dan kennis van bekende be´nvloedingstechnieken. Namelijk inzicht in jouw rol en die van de ander. En oog voor ieders belangen. Ook praktische vaardigheden zoals profileren, onderhandelen, argumenteren, aansturen, stelling nemen, betrekken, aansluiten bij belangen en redeneren vanuit een win-winsituatie, zijn hierbij zeer belangrijk.


In de opleiding Be´nvloedingsvaardigheden van Learnit leer je vanuit je eigen kracht mensen te be´nvloeden. We besteden veel aandacht aan het aanleren van de vaardigheden die je in gesprekken nodig hebt om op een goede manier invloed uit te oefenen. Via opdrachten en een casus pas je de lesstof direct toe in jouw dagelijkse praktijk. Zo wordt be´nvloeden geen ?trucje? dat je kent, maar werk je effectief aan jouw be´nvloedingsstijl. De combinatie van een persoonlijke intake, 3 blokken van 2 opleidingsdagen op locatie (inclusief koffie, thee en lunch), intervisiebijeenkomsten, webinars, online coaching en een terugkomdag, levert een hoog opleidingsrendement.


Word in 6 maanden een professional op het gebied van be´nvloeden met de opleiding Be´nvloedingsvaardigheden.


Onderwerpen
o


Je eigen rol bij be´nvloeden: wat is jouw kracht en voorkeursstijl van be´nvloeden?

 • Be´nvloedingsregels- en technieken
 • Verbale en non-verbale be´nvloeding
 • Persoonlijke overtuigingskracht inzetten
 • Motiverend en enthousiasmerend spreken
 • Feedback geven en grenzen stellen
 • Het be´nvloedingsmodel
 • Be´nvloedingsstijlen herkennen en toepassen
 • Een gesprek sturen
 • De kracht van willen, denken, invoelen en geloven





De rol van anderen bij be´nvloeden: stem je be´nvloedingsstijl af op wie je tegenover je hebt

 • Aansporen, overtuigen, onderzoeken en inspireren
 • Luisteren
 • Interactiepatronen herkennen
 • Verbinding maken met anderen
 • Samenwerken
 • Omgaan met weerstand
 • Duw- en trek-energie gebruiken
 • Complimenteren en be´nvloeden
 • Be´nvloeden door attitudeverandering
 • Onderhandelen en omgaan met verschil in belang






Verdiep je be´nvloedingsvaardigheden:

 • Onbewust be´nvloeden
 • Oefenen met casusmateriaal uit de eigen praktijk
 • Tactisch schakelen
 • Be´nvloeden op individueel en groepsniveau






Tussendoor



Naast de opleidingsdagen ga je zelf aan de slag met de behandelde stof door middel van opdrachten, e-learning, zelfstudie en een online coachingsgesprek met je docent. Met een aantal deelnemers uit je groep vorm je een intervisiegroep. Hiermee kom je tussen de blokken door bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen met de opdrachten. Ook vinden er twee webinars plaats om de lesstof verder te verdiepen.


Terugkomdag

Twee maanden na het laatste blok is er een terugkomdag. Op deze dag frissen we de lesstof kort op. En we kijken aan de hand van jouw eigen praktijkvoorbeelden hoe het nu met je be´nvloedingsvaardigheden gaat, wat je nog wilt leren en hoe je dit het beste kunt aanpakken.


Doelgroep



De opleiding Be´nvloedingsvaardigheden is bedoeld voor iedereen die wil leren anderen beter te be´nvloeden zonder voorbij te gaan aan hun belangen.



Resultaat: een natuurlijke, overtuigende stijl van be´nvloeden


 • Na afloop van de opleiding Be´nvloedingsvaardigheden:
 • heb je een compleet beeld van jouw kwaliteiten en valkuilen als be´nvloeder.
 • kun je reflecteren op jouw natuurlijke stijl van be´nvloeden en jouw rol.
 • ben je bekend met het be´nvloedingsmodel.
 • ken je de belangrijkste be´nvloedingsregels, ? technieken en -stijlen.
 • kun je vanuit je eigen kracht overtuigen, motiveren en enthousiasmeren.
 • kun je een gesprek sturen en onderhandelen.
 • herken je de rol en de belangen van de ander.
 • herken je interactiepatronen in een situatie.
 • kun je gericht luisteren en verbinding maken met de ander.
 • ben je in staat om bewust Ún onbewust te be´nvloeden.
 • kun je zowel een individu als een groep be´nvloeden.
 • heb je de kennis en het vertrouwen om in elke situatie de beste manier van be´nvloeden toe te passen.




Lesvorm




De opleiding Be´nvloedingsvaardigheden bestaat uit:


 • 360 graden feedbackrapport
 • telefonische intake
 • 3 blokken van 2 opleidingsdagen
 • 1 terugkomdag na 2 maanden
 • bestuderen van behandelde stof
 • opdrachten na ieder blok (ong. 3 uur per week)
 • online coachsessie met de docent
 • 2 intervisiebijeenkomsten zonder begeleiding
 • maken van en reflecteren op een video-opname van een oefensituatie waarin je be´nvloedingsvaardigheden toepast.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Voor het volgen van de opleiding Be´nvloedingsvaardigheden is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur van de cursus

7 dagen

Kosten van de cursus

4025 Euro

Bijzonderheden

Leren door te doen. Dat staat centraal in al onze opleidingen. In een veilige trainingssfeer oefenen we met kleine groepen (max. 8 deelnemers per training) realistische situaties uit jouw dagelijkse praktijk. Hoe meer vragen en cases je zelf inbrengt, des te meer resultaat je haalt uit de opleiding. Onze docenten combineren didactische vaardigheden met hun praktijkervaring.

Plaatsen / leslocaties

Amsterdam, Groningen

Algemene informatie over de cursus

Leer in 6 maanden personen en groepen be´nvloeden met bekende be´nvloedingstechnieken. En houd daarbij oog voor jouw en hun belangen. Volg de opleiding Be´nvloedingsvaardigheden van Learnit.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
0a9bE Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
ę Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren