Home » opleiding Financieel Management

Opleiding: opleiding Financieel Management

Bij: NHA Thuisstudies

Inhoud van de cursusStudieprogramma Financieel Management


De volgende onderwerpen worden behandeld:
De fasen van het financieel managementproces


 • de plek van financieel management binnen een organisatie;
 • de kenmerken van financieel management op verschillende beleidsniveaus.

De eisen en uitgangspunten van een volwaardig financieel managementsysteem


 • de behoefte en eisenpakket aan een volwaardig financieel systeem binnen de verschillende organisatietypen;
 • de verhouding tussen het financiële beleidsterrein en de overige hoofdfuncties binnen de organisatie.

Strategisch financieel beleid


 • het financieel beleid als onderdeel van de totale strategische beleidsvorming;
 • de doelstellingenhiërarchie van een organisatie in financieel opzicht, formulering van financiële hoofddoelen en de uitwerking naar werkbare financiële taken.

Het vastleggen van de financiële planning in de vorm van een begroting


 • de gemaakte beleidskeuzes in financi-?ële termen vertalen met het oog op een doelmatige planning op lange en korte termijn;
 • een begroting beoordelen op doelmatigheid, verwachte effectiviteit en duidelijkheid.

Van begroten naar budgetteren


 • de kostensoorten van een geproduceerde begroting te verdelen over relevante organisatorische delen of kostenplaatsen;
 • de kosten volgens de standaard verbijzonderings- en calculatiemethoden te verdelen over de productie en de organisatie.

Budgettering als instrument voor de leiding


 • de afgeleide beleidskeuzes op het terrein van budgettering;
 • de systematiek rond de budgettering als een motiverings- en communicatiemiddel.

Aan het eind van deze cursus kun je de financiële gegevens binnen jouw bedrijf veel beter interpreteren en verwerken. Een must voor iedereen die een beter inzicht wil verkrijgen in cijfers en resultaatgericht wil sturen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Iedereen kan een opleiding bij NHA volgen. De meeste cursussen beginnen bij de basis en in je eigen tempo leer jij steeds beter hoe jij je kennis toepast.

Duur van de cursusStudieduur


12 maanden bij een gemiddeld studietempo van zes uur per week. Je kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur. Jij bepaalt jouw eigen tempo.Vragen?Bel ons: [klik hier voor het telefoonnummer] . We helpen je graag!

Kosten van de cursus

Vanaf449,00 euro

Bijzonderheden

Kies voor persoonlijke begeleiding,Studeer in jouw eigen tempo,Start binnen enkele minuten

Algemene informatie over de cursusKom financieel goed voor de dag: volg de opleiding Financieel Management


De financial controller komt aan je bureau en vraagt: ‘heb je op basis van het vastgestelde budget al een tussentijdse calculatie gemaakt?’ Enige (basis)kennis van financieel management helpt je verder. Volg deze opleiding op HBO-niveau en je weet precies wat je te doen staat op het gebied van financieel management.

‘s Avonds sla je direct aan het googelen: hoe maak je ook alweer een tussentijdse berekening?

Je weet alles van je vakgebied. Maar naarmate je verder komt in je ontwikkeling, kom je ook meer in aanraking met begrotingen, kengetallen en kostenplaatsen. Wat nu?
Goed begrijpenHoe voorkom je dat je met je mond vol tanden staat? Hoe zorg je ervoor dat je goed begrijpt wat de controller bedoelt? En: hoe en wanneer maak je eigenlijk zo’n calculatie?

Natuurlijk kun je op internet alles opzoeken. Maar voor inzicht in financieel management, beleid en planning heb je meer uitleg nodig. Veel meer.
Kennis meteen benuttenIn de opleiding Financieel Management krijg je de uitleg zodanig dat je alle begrippen goed in een kader kunt plaatsen. Je verwerft financieel-economisch inzicht. De cursus is praktisch van aard waardoor je nieuwe inzichten direct toepast.

In je cursus krijg je antwoord op vragen als:

 • Hoe ziet een solide financieel managementsysteem eruit?
 • Wat zijn precies de verschillen tussen begroten en budgetteren?
 • Hoe moet ik cijferoverzichten interpreteren?
 • Welke marge hanteer ik voor onvoorziene kosten?
 • Hoe monitor ik de besteding van het budget?

Overschrijden en voorkomenHeel belangrijk: hoe voorkom je overschrijding van het budget? Ook dat leer je in de cursus Financieel Management. Je ontdekt hoe je met je budget of subsidie netjes uitkomt.

Maar als je geld overhoudt, krijg je het jaar erop toch minder? Of dat een broodje-aapverhaal is, achterhaal je in de cursus.
Gesprekspartner wordenLaat je niet verrassen. Verwerf financieel inzicht en word een gesprekspartner voor de controller en directie. Volg de opleiding Financieel Management.


Zo werkt studeren bij NHA


Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
0002D Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren