Home » Anti-Fraude Expert

Opleiding: Anti-Fraude Expert

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

Wanneer u onderzoek doet naar vermeende fraude, voert u tal van gesprekken met betrokkenen. Daarnaast kunnen er ook confrontatiegesprekken plaatsvinden, waarbij betrokkenen worden geconfronteerd met onderzoeksresultaten en waarbij verklaringen ter reactie aan hen worden voorgelegd (waarbij natuurlijk hoor en wederhoor worden toegepast). Wanneer er sprake is van frauduleus handelen dan moet zo'n incident op een goede, grondige manier uitgezocht en aangepakt worden. Dit vraagt om een juiste en integere werkwijze, een goede interviewtechniek en een objectieve schriftelijke vastlegging voor een goede dossiervorming.

Interviewen is een cruciaal onderdeel van fraudebeheersing dat veel vraagt van de kennis, vaardigheden en attitude van de interviewer. In één dag worden de belangrijkste vaardigheden behandeld voor het uitvoeren van een professioneel interview bij het onderzoek naar eventuele fraude. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De do's en dont's van een goed interview
Interviewen van getuigen en verdachten van fraude
Vergroten van de kans op de waarheid
Verkleinen van het risico op conflicten
Hoe stel je de juiste en open vragen?
Hoe voer je een informatief interview uit?
Hoe 'omsingel' je bewijs en vraag je door op feiten?
Interview vaardigheden
Deze afsluitende trainingsdag is interactief. Met behulp van acteurs worden de do's en don'ts van een goed fraude interview geoefend. U leert tijdens deze laatste trainingsdag hoe u interviews kunt afnemen van fraude aangevers, getuigen en plegers. U traint uw vaardigheden met acteurs zodat u vanuit verschillende posities echte gesprekken kunt voeren. U leert hoe u op een vriendelijke en respectvolle wijze de regie houdt in uw vraagstelling en hoe u door een uitgekiende volgorde van uw vraagstelling zoveel mogelijk feiten boven tafel krijgt.

Staat in uw organisatie de aanpak van fraude ook al langer op de agenda? Dan is dit de training voor u!
Na deze training kent u de verschillende vormen van fraude, kunt u frauderisico's binnen uw organisatie in kaart brengen en bent u in staat om, bij een vermoeden van fraude, een gedegen plan van aanpak op te stellen om de waarheid te achterhalen. U kunt fraude herkennen en voorkomen en u kent de juridische mogelijkheden om schade te beperken en/of te verhalen.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om deel te kunnen nemen aan deze training. De training wordt gegeven op HBO werk- en denkniveau.

Opleidingsduur

4 dagen

Kosten

De kosten van de 4-daagse training Anti-Fraude Expert bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en documentatie materiaal.

Plaatsen / leslocaties

Centraal

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door de eigen werknemers en het management. Door de coronacrisis zal de verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden alleen nog maar toenemen. Onderzoek wijst uit dat de gemiddelde schade door fraude neerkomt op 5% van de omzet. Fraude is dus een in ernst en omvang sterk toenemend fenomeen en vormt inmiddels voor elk bedrijf een concreet probleem. Zowel in publieke als private organisaties is daarom een toenemende aandacht voor fraude en anti-fraude beleid.

Wanneer fraude voorkomt gaat het vaak om grote(re) bedragen en kan uw organisatie niet alleen met verlies maar ook met reputatieschade te maken krijgen. Fraude heeft dus een grote impact op de organisatie. Om fraude risico's in te perken beschikt inmiddels een groeiend aantal organisaties over een eigen anti-fraude strategie waarin doorlopend gezocht wordt naar een meer doeltreffende aanpak van zowel fraude detectie, fraude beheersing als fraude preventie. Andere organisaties zoeken op dit moment nog naar de juiste structuur om een anti-fraude beleid op te zetten.

In deze topopleiding draait het zowel om kennis als vaardigheden. Het lesprogramma is een gebalanceerde combinatie van theorie en een concrete vertaling naar de alledaagse fraudepraktijk.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
D831E Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2021 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren