Home » JavaScript Gevorderd

Opleiding: JavaScript Gevorderd

Bij: Competence Factory

 
 

Opleidingsinhoud

Wat kun je na het volgen van de Training JavaScript Gevorderd

 • Geavanceerde JavaScript-concepten begrijpen, zoals closures, scope en destructuring
 • Modern JavaScript-syntaxis toepassen, inclusief arrow functions en spread/rest operators.
 • Werken met externe API?s en gegevens ophalen en verwerken.
 • Asynchrone JavaScript-programmering begrijpen en gebruikmaken van callback-functies en Promises.
 • Errors afhandelen binnen jouw applicatie.
 • Begrip hebben van modules en modulesysteem in JavaScript, met de mogelijkheid om code modulair te organiseren.
 • Packages installeren en managen op de Command Line (CLI) met npm.
 • Objectgeoriënteerd programmeren (OOP) in JavaScript toepassen met behulp van constructors, classes en prototypal inheritance.
 • Functional Programming (FP) principes begrijpen en toepassen.


Programma van de training JavaScript Gevorderd

Dag 1
College 1

 • Scope & Closures
 • Moderne JS Syntax (destructuring, arrow functions, spread- & rest operators)


College 2

 • Asynchronous JavaScript
 • Scheduling, Callbacks
 • APIs & HTTP requests
 • Promises
 • Error handling


Dag 2
College 1

 • JavaScript-modules
 • Package management
 • Werken met Objects (gevorderd)


College 2

 • Object Orientated Programming
 • Functional Programming

Opleidingsduur

2 dag

Kosten

EUR 1125.00

Bijzonderheden

De lessen worden klassikaal aangeboden.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Tijdens deze training leer je JavaScript asynchroon te gebruiken. Zo kun je HTTP-requests uitvoeren naar third-party API's, en deze data in je applicatie verwerken. Je gaat aan de slag met je eigen JavaScript-module en leert hoe je een package manager op de CommandLine gebruikt. Tevens leer je geavanceerde JavaScript concepten en moderne syntax toepassen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
A1C18 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2023 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren