Home » Business Process Modelling

Opleiding: Business Process Modelling

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Inhoud van de cursus

Programma

DAG I
ARCHITECTUUR
Strategie van de organisatie


Missie, visie, strategie en afgeleide doelstellingen
Kritische bedrijfsdomeinen
Alignment tussen bedrijfsdomeinen
Praktijktoepassing

Randvoorwaarden voor architectuur

Versterken van organisatiedoelen naar randvoorwaarden voor architectuur
Eisen aan de definitie van randvoorwaarden
Afstemming van normen en richtlijnen
Praktijktoepassing

Architectuur principes

Van randvoorwaarden naar principes
DefiniŽren en valideren van principes
Criteria voor de monitoring van principes
Vaststellen scope voor architectuur
Praktijktoepassing

DAG II
PROCESSEN INRICHTEN
Doelstellingen van procesmanagement


Managementprocessen
Primaire processen
Ondersteunende processen
Praktijktoepassing

DefiniŽren proces hiŽrarchie

Niveau 0 processen: proces architectuur
Niveau 1 processen: business value chains
Niveau 2 processen: business value breakdown
Niveau 3 processen: afdelingsoverschrijdende end-to-end ketens
Niveau 4 processen: werkprocessen
Niveau 5 processen: procedures en instructies

Afstemming met architectuur domeinen

Doelstellingen modelleren per domein
Afstemming tussen architectuur principes en modelleringsdoelstellingen
Opstellen modelleringsconventies
Praktijktoepassing

DAG III
PROCESSEN BESCHRIJVEN
Technieken voor proces inventarisatie


Stakeholders
Competenties
Methoden
Selectie modelleringstools
Praktijktoepassing

Opstellen procesbeschrijvingen

Praktijktoepassing niveau 1
Praktijktoepassing niveau 2
Praktijktoepassing niveau 3
Praktijktoepassing niveau 4
Praktijktoepassing niveau 5

Implementeren en communiceren

Gebruikersgericht communiceren
Ondersteunen van gebruikers
Inrichten proces catalogus
Inrichten Business Process Management (BPM) omgeving
Praktijktoepassing

DAG IV
PROCESSEN BESTUREN
Inrichten PDCA methodiek


Inrichten PDCA-IMWR (Inspireren, Mobiliseren, Waarderen, Reflecteren)
Inrichten Plan
Inrichten Do
Inrichten Check
Inrichten Act
Praktijktoepassing

Implementeren Business Process Management (BPM) organisatie

Rollen, rechten en delegeren van TVB (Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden)
Toepassen RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) model en CRUD (Create, Read, Update, Delete) matrix
Rollen en competenties in een Business Process Management (BPM) organisatie
Praktijktoepassing

PROCESSEN EVALUEREN EN VERBETEREN
Methoden en technieken


Lean BPM
Analysetechnieken
Kwaliteitsmanagement
Risicomanagement
Compliance management
Praktijktoepassing

Verbeteren van processen

Verbetermanagement
Borgen van waardecreatie
Agile BPM
Forward compatibility
Praktijktoepassing

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De training wordt gegeven op HBO/Bachelor werk- en denkniveau.

Duur van de cursus

De training bestaat uit 4 trainingsdagen verspreid over 2 weken.

Kosten van de cursus

De kosten van de 4-daagse training Business Process Modeling bedragen € 3.780,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en het lesmateriaal.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in het land

Algemene informatie over de cursus

Procesmodellering is een essentieel onderdeel van Business Process Management (BPM)
Bedrijfsprocessen vormen het hart van elke organisatie. Foutieve en inefficiŽnte processen kunnen desastreuze gevolgen hebben. Met procesmodellering is dit te ondervangen. Een procesmodel is een overzicht van de (bedrijfs)processen die uw organisatie uitvoert om de doelstellingen van het business model te realiseren. Het is de vastlegging van processen op het hoogste niveau tot en met de activiteiten die op de werkvloer worden uitgevoerd, ook wel aangeduid als proces architectuur. Een business process model beschrijft expliciet hoe uw business werkt of zou moeten gaan werken op basis van waarde toevoegende activiteiten.

In complexe en snel veranderende omgevingen is traditioneel procesmanagement - het technisch ontwerpen van processen - geen optie meer. Business Process Management (BPM) of procesgericht organiseren, waarbij processen de leidraad zijn voor het inrichten van uw organisatie, is dan dť oplossing. De strategie van uw organisatie dient hierbij het vertrekpunt te zijn om processen beter te beheersen en te veranderen. Hierdoor kunt u waarde realiseren en wordt uw organisatie wendbaarder.

Procesmodellering is dť methode om bedrijfsprocessen in kaart te brengen
Business Process Modeling is een essentieel onderdeel van Business Process Management (BPM). BPM ondersteunt continuous improvement binnen de organisatie. Binnen BPM gebruikt u Business Process Modeling om inzicht te krijgen in de flow van de bedrijfsprocessen zodat u ze vervolgens continu kunt verbeteren en zo de waarde voor de stakeholders kunt verhogen.

Het bedrijfsprocesmodel geeft een totaalbeeld van alle processen van uw organisatie en de samenhang daartussen. Met dit model geeft uw organisatie aan welke processen zij cruciaal vindt voor het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Procesmodellering vormt dus een essentiŽle schakel in de stap naar inzicht, beheersing en verbetering van de processen.

De voordelen van procesmodellering
Business Process Modeling heeft grote voordelen. Zo zal uw organisatie alleen nog processen uitvoeren die bijdragen aan de doelen uit het business model. Door processen te standaardiseren kunt u het aantal processen en activiteiten terugbrengen waardoor u een hoger rendement realiseert. Ook door hergebruik realiseert u een beter rendement. Medewerkers krijgen meer inzicht in hun rol in de organisatie waardoor ze doelmatiger gaan werken en breder en flexibeler inzetbaar zijn. Het opstellen en onderhouden van een procesmodel is een continue en dynamische activiteit, waardoor u altijd snel en adequaat kunt reageren op wijzigingen in de in- of externe context van uw organisatie.

Succesvol leren modelleren en analyseren van processen
Procesgericht werken leidt tot meer doelmatigheid, efficiency en flexibiliteit in de organisatie. Dit is van cruciaal belang voor organisaties die te maken hebben met innoverende ontwikkelingen (zoals bv. 3D printing, AI, RPA, blockchain, enz.). In deze 4-daagse praktijktraining leert u Business Process Management (BPM) toe te passen op uw eigen organisatie door het modelleren van processen van uw organisatie als basis voor verandering en verbetering. U ontwikkelt daarmee een geÔntegreerd inzicht in alle bouwstenen die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie en het optimaliseren van de bijdragen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
5674D Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2023 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren