Home » Radicalisering & Terrorisme

Opleiding: Radicalisering & Terrorisme

Bij: SoSecure International BV

 

SoSecure International BV

Rijnzathe 8
3454 PV DE MEERN
 

Opleidingsinhoud

PROGRAMMA
Dag 1 - Dhr. A. (Abdelhak) Zoundri en Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc

Kennismaking en introductie
Inleiding radicalisering

Dag 2 - Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc en dhr. M. (Mohamed) Zoundri

Predictive profiling & etnische profilering
Islamistisch extremisme

Dag 3 - Mevr. M. (M) Monique Siemonsma en dhr. M. (Mohamed) Zoundri

CasuÔstiekaanpak in de praktijk & Potentieel Gevaarlijke Eenlingen
Rechtsextremisme

Dag 4 - Dhr. Dr. G. (Giliam) de Valk

De geschiedenis van het terrorisme
Nationale en internationale terrorismebestrijding

Dag 5 - Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc en mevr. A. (Annebregt) Dijkman

Controlled Cognitive Engagement (CCE) & CTER-gespreksvoering
CTER – Een wicked probleem

Dag 6 - Dhr. R. (Rob) Out en mevr. S. (Samira) Bouchibti

Vrijheid, identiteit en polarisatie
Duiden van radicalisering, signaleren, internationale samenwerking

Dag 7 - Dhr. M. (Mohammed) Zoundri en Dhr. W. (Willem)Leeuwenkamp

Anti-overheidsextremisme & online extremisme
Open Source Intelligence (OSINT) – informatie verzamelen op het internet

Dag 8 - Dhr. W. (Willem) Leeuwenkamp MSc en Dhr. M. (Mohamed) Zoundri

Examentraining

Dag 9 - Het examen voor de registeropleiding Radicalisering en Terrorisme (RTE)

Op de locatie van het Instituut voor de beroepsexamens (IBEX)

EXAMEN
Na de lessen van de opleiding Radicalisering en Terrorisme wordt er een examen afgenomen door het onafhankelijke Instituut voor Beroepsexamens (IBEX), dat is onderdeel van de KIWA en heeft de eindtermen vastgelegd in het certificatieplan.

Het examen vindt plaats op de locatie van de KIWA/IBEX: Nevelgaarde 20-B, Nieuwegein en wordt in overleg met u afgestemd. Het Instituut Beroepsexamens (IBEX) controleert direct na het examen uw antwoorden. U ontvangt dan tevens de voorlopige uitslag van het gemaakte examen opleiding Radicalisering en Terrorisme.

Nadat u het diploma Radicalisering en Terrorisme heeft behaald wordt u ingeschreven in het nationaal beveiligingsregister, als Radicalisering & Terrorisme Expert (RTE). U kunt dan de kwaliteitsaanduiding RTE achter uw familienaam plaatsen. Hierdoor toont u uw vakbekwaamheid aan op het gebied van Radicalisering & Terrorisme.

De titel RTE zal in de nabije toekomst openstaan voor PE-punten, zodat u uw vakbekwaam up-to-date blijft.

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

De achtdaagse post-hbo opleiding Radicalisering en Terrorisme is onder andere ingericht voor functionarissen binnen:

De (Nationale) Politie
De Koninklijke Marechaussee
Inlichtingen- en veiligheidsdiensten
Professionals werkzijn binnen het sociaal domein
Bijzondere opsporingsdiensten
De Raad van de Kinderbescherming
Securitymanagers van publieke-, en private bedrijven
Luchthavens
Human Resourcemanagers
Dienst JustitiŽle Inrichtingen (DJI)
Gemeenten, veiligheidshuizen en andere lokale overheidsinstanties
Buitengewoon opsporingsambtenaren
Experts die een verdieping willen op het gebied van radicalisering en terrorisme

Opleidingsduur

9 dagen

Kosten

De kosten voor de post-hbo register opleiding Radicalisering en Terrorisme zijn € 4.395,- per persoon, exclusief btw. Wij zijn aangesloten op het CRKBO register zodat wij u zonder BTW kunnen factureren. Wilt u hiervoor in aanmerking komen laat het gerust even weten, dan stemmen wij uw verzoek af met de financiŽle administratie.

De kosten voor het examen bij het Instituut voor de beroepsexamens (IBEX) bedraagt € 249,-. Het bedrag is inclusief registratie voor de opname in het Nationaal Beveiligingsregister.

Bijzonderheden

DOCENTEN
S. (Samira) Bouchibti werkt als senior strategisch beleidsadviseur op het gebied van sociale en maatschappelijke vraagstukken. Samira maakt op het gebied van preventie van polarisatie en radicalisering een vertaalslag van beleid naar projecten, plannen en activiteiten voor het onderwijs, de (lokale) overheid, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Dit doet zij middels de door haar ontwikkelde methodiek Vrijheid, Identiteit en Polarisatie (VIP) en Handelen in Perspectief (HIP). Zij is auteur van het boek: Waarom zijn wij Nederlander?

R. (Rob) Out is projectleider en senior-adviseur Internationale Samenwerking P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism) bij de Nationale Politie en tevens expert voor diverse internationale organisaties, zoals de Europese Commissie, het RAN, de OVSE en de UNODC.

A. (Abdelhak) Zoundri BSc, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond binnen het sociale domein. Hier heeft hij met name gewerkt met jeugdigen met een etnisch hybride achtergrond. Momenteel is Abdelhak werkzaam als trainer in radicalisering voor het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Daarnaast fungeert Abdelhak als coach en intervisor van professionals binnen het jeugddomein in onderwijs en gemeenten (diversiteit, polarisatie en sociale inclusie).

M. (Monique) Siemonsma is Adviseur Openbare Orde en Veiligheid met specialisme; radicalisering, extremisme en verwarde personen. Ze heeft als projectleider en coŲrdinator bij LSE (Landelijk Steunpunt Extremisme) en als procesregisseur van het Veiligheidshuis veel ervaring opgedaan met diverse casuÔstiek op het thema. Ze verzorgt landelijk en lokaal trainingen en workshops en daarnaast is ze lid van de RAN. Ze zal voorbeelden geven vanuit de casuÔstiek en de mogelijke interventies, die zowel vanuit preventie als repressie door ketenpartners ingezet kunnen worden."

Dr. G. (Giliam) de Valk heeft jarenlange ervaring in de inlichtingenkunde en is universitair docent aan de Universiteit Leiden bij het Institute of Security and Global Affairs (ISGA). Zijn specialisme is inlichtingenmethoden & analysetechnieken en de historie van inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Giliam geeft in de opleiding college over terrorisme in brede historische context aangevuld met actuele voorbeelden en hij gaat dieper in op de rol die inlichtingen- en veiligheidsdiensten spelen bij de nationale en internationale contraterrorisme aanpak.

A. (Annebregt) Dijkman adviseert organisaties, teams en individuele professionals in het werken met (jihadistische) radicalisering, extremisme en inclusie. Zij is deskundig in radicalisering, islam, organisatieontwikkeling en leren bij radicalisering als wicked problem, diversiteit in organisaties, inclusieve journalistiek, intercultureel management en beleid. In de opleiding gaat Annebregt dieper in op RTE als wicked problem en behandelt zij het contextmodel om u als professional handvatten te geven bij het werken met extremisme.

M. (Mohamed) Zoundri, (Expertisebureau ZAUN) heeft een achtergrond bij de Koninklijke Marechaussee. Momenteel is Mohamed trainer radicalisering bij het Radicalisering Opleidingsinstituut (ROR) van het Ministerie van Justitie & Veiligheid en lid van het Europese Radicalisation Awareness Network (RAN). Tevens is Mohamed adviseur en expert als het gaat om de online en offline wereld van jihadisme/radicalisering. Mohamed is tevens docent in de opleiding OSINT/CTER (link invoegen).

W. (Willem) Leeuwenkamp, MSc (SoSecure International) is docent bij de opleidingen Predictive Profiling en Security Intelligence, OSINT, OSINT/CTER (hyperlink invoegen). Willem is expert op het gebied van Red Teaming en nauw betrokken bij de oprichting van het informatie-samenwerkingsplatform de APP. Tijdens zijn masterscriptie voor de opleiding Crisis and Security Management (Universiteit Leiden) deed hij onderzoek naar vroegsignalering van radicalisering door wijkagenten in Amsterdam.

Plaatsen / leslocaties

De Meern

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

De bestrijding van Radicalisering en Terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Politie, overheidsdiensten en ook private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om deze fenomenen zo goed mogelijk te bestrijden en toekomstige aanslagen te voorkomen.

In de opleiding doceren verschillende praktijkdeskundigen en wetenschappers u over de actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van CTER. We staan stil bij het proces van radicalisering en de grenzen tussen activisme en extremisme en terrorisme, de verwevenheid van verschillende stromingen en ideologieŽn.

Daaropvolgend staan we in de opleiding uitgebreid stil bij zowel internationale als nationale actuele ontwikkelingen. Te denken valt aan het anti-overheidssentiment (bijv. de soevereinen en anti-institutionele bewegingen), anti-overheidsextremisme en het accelerationisme. Wilt u alvast meer informatie over deze onderwerpen? Lees dan nu onze blogs over het accelerationisme en het anti-overheidsextremisme.

Dit alles gebeurt vanuit een praktische benadering zodat u als professional handvatten krijgt om uw kennis te verbreden en deze in de praktijk in te zetten. Bekijk hieronder de verschillende thema’s die gedurende de gehele opleiding de revue zullen passeren;

'Signaleren van waarschuwingsindicatoren''

Eťn van de onderdelen van de Nederlandse contraterrorisme strategie is het signaleren van waarschuwingsindicatoren door professionals en anderen die de signalen kunnen herkennen. In potentie is dit een belangrijke informatiebron om ongewenste situaties op tijd te herkennen en incidenten te voorkomen. Maar juist omdat de scheidslijn tussen activisme en extremisme niet altijd helder is en omdat vooroordelen het inschattingsvermogen kunnen beÔnvloeden is het belangrijk dat de professional zowel inhoudelijke kennis heeft, als handelingsperspectief om gedegen onderzoek te doen of te laten doen door andere professionals in het CTER-werkveld.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
2aE08 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren