Home » (Chief) Compliance Officer in het bedrijfsleven en de publieke sector

Opleiding: (Chief) Compliance Officer in het bedrijfsleven en de publieke sector

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Inhoud van de cursus

(Chief) Compliance Officer – Lesprogramma/b]

DAG I
Compliance, integriteit en ethiek


Cultuur en gedrag
Toepassing corporate values en gedragscode
De klokkenluidersregeling, bevordering van 'speak-up' en 'active listening'
Human rights en diversiteit
ESG/MVO
Compliance en privacy

DAG II
'Good practices' en standaarden


Internationale context en toezicht
Kennis en inzicht in de toezichtsstrategieŽn
Vormgeving van het compliance framework
Compliance risk assessment en validatie
Monitoring en compliance management rapportage

DAG III
Waarborgen van vertrouwen en reputatiebescherming

Anti-Fraude, anti-corruptie en vermijden van belangenverstrengeling
Anti-witwassen (AML)
Pre-employment screening
Omgang met (executive) stakeholders en incidenten
Investigations en stakeholder management
Toepassing van Key Performance Indicators (KPI's) en governance
Opstellen (jaar)plan, prioriteiten: next steps

Praktijkopdracht
Als cursist wordt u uitgenodigd om te werken aan een eigen praktijkopdracht en uw bevindingen te delen met uw mede-cursisten in een bondige presentatie op dag IV

DAG IV
Toepassing in de eigen praktijk


Trends en ontwikkelingen: datagedreven toezicht
Mededinging en anti-trust
Export controls en sancties
Presentatie van de praktijkopdrachten
Ervaringen delen en constructieve feedback

Duur van de cursus

De praktijkgerichte opleiding (Chief) Compliance Officer bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur.

Kosten van de cursus

De kosten van de 4-daagse opleiding (Chief) Compliance Officer bedragen € 4.380 (excl. BTW) per persoon. In dit bedrag zijn de kosten van alle lunches, koffie/thee en documentatie inbegrepen.

Bijzonderheden

IMF Academy is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al meer dan 30 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 18 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in het land

Algemene informatie over de cursus

Compliance speelt in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de (semi)publieke en non-profit sector, een steeds belangrijkere rol. De hoeveelheid - nieuwe - wetgeving, richtlijnen en standaarden, de complexiteit ervan en de snelheid waarmee deze in het algemeen veranderen, maken het niet eenvoudiger om de organisatie compliant in te richten en te houden. Daarnaast zien we dat toezichthouders vaker interveniŽren bij non-compliance, met alle gevolgen van dien. Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing en het inbedden van bedrijfsethiek en integriteit van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Na deze boeiende en actuele compliance opleiding zult u in staat zijn een compliance beleid voor uw organisatie te formuleren, te verankeren en te monitoren. Alle belangrijke onderwerpen waarmee u als (Chief) Compliance Officer geconfronteerd wordt, komen aan bod.

(Chief) Compliance Officer – taken, verantwoordelijkheden en vaardigheden
Het takenpakket van de (Chief) Compliance Officer is breed en veelomvattend, van het voldoen aan wet- en regelgeving en het bewaken en handhaven van gedrag, cultuur en integriteit binnen de organisatie tot de interne beheersing van risico's. In deze actuele (Chief) Compliance Officer opleiding leert u hoe u compliant gedrag initieert, structureert en monitort en wat de gevolgen zijn van niet-compliant gedrag.

Alle belangrijke onderwerpen waarmee een (Chief) Compliance Officer geconfronteerd kan worden, komen aan bod, zoals het effectief opzetten, toepassen en monitoren van een compliance programma; governance en systematische risico-analyse; ESG/MVO; human rights en diversiteit; export compliance en sancties; mededinging en anti-trust; omkoping en corruptie; de klokkenluidersregeling en datagedreven toezicht. Als laatste nemen de docenten de toekomstige ontwikkelingen en inzichten op nationaal en internationaal (compliance) gebied met u door.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
CdF99 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren