Home » Anti-Fraude Professional

Opleiding: Anti-Fraude Professional

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

LES I
Ontwikkeling, implementatie en governance van een anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen

Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma
Management commitment en implementatie
Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle
Governance en interne naleving van het anti-fraudeprogramma

LES II
Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecirkel

Gedragsregels en de toon aan de top
Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen
De psyche van de fraudeur
Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

LES III
De juridische fraudecirkel I: fraudepreventie en -detectie

Fraude preventie
Pre-employmentscreening
Fraude dectectie
Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
- Audit Committee
Fraude detectie via bedrijfsadministraties

LES IV
De juridische fraudecirkel II: onderzoeken van fraude

Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
Observatie als onderzoeksmethode
Gegevensvergaring door anderen te benaderen
Interviewen van degene die verdacht wordt
Vastleggen van fraude

LES V
De juridische fraudecirkel III: maatregelen

De juridische aspecten van het beŽindigen van de arbeidsovereenkomst
Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
De juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst

LES VI
Interne fraude

Verschijningsvormen van interne fraude
Fraudezaken en lessons learned
Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken

LES VII
Externe fraude

Verschijningsvormen van externe fraude
Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
Fraude indicatoren
Technische aspecten van fraude-onderzoek
Tactische aspecten van fraude-onderzoek
Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
Samenwerking met de overheid

LES VIII
Digitaal rechercheren

Opzet en werking van fraude-detectiesystemen (preventief en detectief)
Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
Nuttige databanken en het gebruik daarvan

LES IX
Bijzondere fraudevormen I: Fraude en corruptie

Cultuurbepaaldheid van corruptie
Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
Functiescheiding, twee-ogen principes

LES X
Bijzondere fraudevormen II: Financieel-economisch rechercheren

Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
Rol van interne en externe accountants
Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude
Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude

LES XI
Bestrijding witwassen en CDD

Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
Bestrijding witwassen
Customer Due Diligence (CDD)

LES XII
Fraude afhandeling

Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
Privaatrechtelijke afhandeling van fraude

LES XIII
Compliance

Compliance en de financiŽle sector
Relatie fraude en compliance
Praktijk van de compliance-regelingen

Opleidingsduur

13 weken

Kosten

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 6% BTW) per persoon.

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al bijna 20 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Deze topopleiding voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

Voorkomen is beter dan genezen!
Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door managers en het eigen personeel?

Bestrijden en vermijden van fraude in uw organisatie
Het fraudebegrip in deze cursus heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van deze cursus is opgebouwd conform de fraudecirkel, t.w.:
Preventie (Prevention)
Detectie (Detection)
Onderzoek (Investigation)
Maatregelen (Response)

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
6521B Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren