Home » Identity Management & Access Control - schriftelijke cursus

Opleiding: Identity Management & Access Control - schriftelijke cursus

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

LES I: Introductie
Informatie en informatiesysteem
Wat is identiteit?
Identity & Access Management: definities; subject, object en entiteit; basisprocessen identificatie, authenticatie, autorisatie en accountability (IAAA)

LES II: IAM problemen en vraagstukken
Introductie: de business drivers voor IAM
Kostenbesparing, operationele efficiency en business enablement
Risicomanagement
Wet- en regelgeving
Zorgen bij het individu

LES III: Verantwoordelijkheden en kaders
Rollen, verantwoordelijkheden en eigenaarschap
Uitgangspunten en principes
Referentiekaders

LES IV: Identity governance
Directory services: directoryschema, toepassingen en functies, oplossingen, standaarden
Provisioning: functionaliteiten, handmatige versus automatische provisioning, just-in-time provisioning, self service, unieke identifier, bronsystemen, aandachtspunten bij implementatie, oplossingen en standaarden

LES V: Authenticatie
Enkelvoudige authenticatie
Multifactor-authenticatie
Methoden en technieken
Risicogebaseerde authenticatie
Continue authenticatie
Oplossingen
Standaarden

LES VI: Wachtwoordbeheer, Single Sign-On en fysieke toegangscontrole
Wachtwoordbeheer, wachtwoordbeleid, wachtwoordsynchronisatie, wachtwoordherstel, passwordmanagers, oplossingen
Single Sign-On (SSO): vormen, technieken en oplossingen
Fysieke toegangscontrole: risicoanalyse en maatregelen

LES VII: Access governance
Role Based Access Control (RBAC): rollen en functies, transparantie en efficiency, het samenstellen van RBAC-rollen, role mining, RBAC voor externe relaties, functiescheiding, het beheer van RBAC, het inbedden van RBAC in de organisatie, de RBAC-standaard, oplossingen
Attribute Based Access Control (ABAC): voor- en nadelen, varianten van ABAC, standaarden
Open Authorization (OAuth)
User-Managed Access (UMA)
Policy Based Access Control (PBAC)
Rule Based Access Control (RuBAC)
Lattice Based Access Control (LBAC)
Capability Based Access Control (CapBAC)
Mandatory Access Control (MAC)
Discretionary Access Control (DAC)

LES VIII: Web Access Management (WAM) en Federated Identity (FI)
Web Access Management (WAM): functionaliteiten (authenticatie, autorisatie, sessiemanagement, beschikbaarheid, beheerfunctionaliteit, audit & rapportage) en oplossingen
Federated Identity (FI): architectuur, privacy en security, voorwaarden en afspraken, provisioning, autorisatie, DigiD, eHerkenning, het eID Stelsel, Idensys, iDIN, eID in BelgiŽ, oplossingen, standaarden en initiatieven, sociale media als identityprovider

LES IX: User-centric identity, blockchain identity, IDaaS, CIAM en mobile identity
User-centric identity: acceptatie en varianten
Blockchain identity en toepassingen voor IAM
Identity as a Service (IDaaS): historie, spelers en modellen, overwegingen, criteria, Cloud Access Security Broker (CASB), Microsoft Azure
Customer Identity & Access Management (CIAM)
Mobile identity: risico's, maatregelen, authenticatiemethoden, wearables

LES X: IoT, API's, RPA, cryptografie, IRM
Internet of Things (IoT): consumer IoT, industriŽle IoT, IoT-platform, communicatiestandaarden
Application Programming Interfaces (API's): specificaties, openbare en private API's, cryptografische API's, API gateway
Robotic Process Automation (RPA): typen RPA, RPA & IAM
Cryptografie: doelstellingen en toepassingen, typen encryptie (symmetrische, asymmetrische, hybride, hashing), digitale handtekening, Transport Layer Security (TLS)
Information Rights Management (IRM): architectuur, werking en oplossingen

LES XI: Implementatie, Privileged Access Management (PAM), audit & rapportage
Implementatie: maturity assessment, businesscase, visie en strategie, initiŽle fase, referentiearchitectuur, product- en serviceselectie, realisatie, plateaus en iteraties, kostencategorieŽn, implementatiepartner, bijzondere aandachtspunten
Privileged Access Management (PAM): risico's, maatregelen en oplossingen
Audit & rapportage: intelligence ten behoeve van compliance (aanpak, tekortkomingen), hulpmiddelen (SIEM, IAM), intelligence in cloudomgevingen, gerelateerde normenkaders

Opleidingsduur

8 weken

Kosten

De kosten van de schriftelijke cursus Identity Management & Access Control bedragen € 2.480,- (excl. 9% BTW).

Bijzonderheden

International Management Forum (IMF) is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al meer dan 30 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 11 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Afstandsleren / Zelfstudie

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Alles wat u moet weten in ťťn opleiding
Het aantal digitale identiteiten met bijbehorende wachtwoorden in organisaties is de laatste jaren enorm toegenomen. Een standaard gebruiker in een middelgrote organisatie heeft meer dan 20 verschillende digitale identiteiten. In grote organisaties kan dit aantal oplopen tot meer dan 70. Eťn van de grootste administratieve problemen in iedere IT organisatie en HRM omgeving is dan ook het vinden van een effectieve, efficiŽnte en veilige manier om gebruikers te voorzien van alle relevante informatie en applicaties. Met een goed, gecentraliseerd, beheer van gebruikers (medewerkers, klanten, leveranciers, partners e.d.) worden uw beheerkosten sterk gereduceerd, voldoet u aan alle compliance regels, verhoogt u de productiviteit, bespaart u kosten, kunt u slagvaardig op elke verandering inspelen en - last but not least - verhoogt u uw informatiebeveiliging en -controle.

Inhoud lessen
Identity management and Access ControlDe opleiding Identity & Access Management bestaat uit 11 lesdelen, voorzien van praktijkvoorbeelden. Elke les wordt afgesloten met een hoofdstuk vragen en antwoorden die er niet alleen op gericht zijn uw kennis te toetsen, maar vooral ook om uw inzicht te vergroten.

Na les 1, de introductieles, worden in les 2 diverse IAM problemen en vraagstukken besproken, zoals kostenbesparingen en operationele efficiency, maar ook risicomanagement en wet- en regelgeving. In les 3 worden de rollen, verantwoordelijkheden, het eigenaarschap en de kaders van IAM behandeld. Vervolgens komt in les 4 het begrip 'identity governance' aan de orde en worden directory services en provisioning besproken. Les 5 gaat uitgebreid in op alle soorten en facetten van authenticatie. Ook oplossingen, standaarden en methoden voor authenticatie komen in deze les aan de orde. Les 6 bespreekt vervolgens wachtwoordbeheer, Single Sign-On en fysieke toegangscontrole. In les 7 komt access governance aan bod. In deze les wordt o.m. diep ingegaan op CRUD, Role Based Access Control (RBAC), Attribute Based Access Control (ABAC), maar ook op zaken als Policy Based Access Control (PBAC), Rule Based Access Control (RuBAC), etc. In les 8 komen vervolgens Web Access Management (WAM) en Federated Identity (FI) uitgebreid aan de orde. Les 9 gaat in op ontwikkelingen als user-centric identity, blockchain identity, Identity as a Service (IDaaS), Customer Identity & Access Management (CIAM) en mobile identity en les 10 vervolgens op ontwikkelingen als Internet of Things (IoT), Application Programming Interfaces (API's), Robotic Process Automation, cryptografie en Information Rights Management (IRM). De afsluitende les, les 11, behandelt tot slot de implementatie van IAM, Privileged Access Management (PAM) en audit & rapportage.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
71649 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren