Home » Security Intelligence

Opleiding: Security Intelligence

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

Security Intelligence - lesprogramma

DAG I
Introductie en kennismaking Security Intelligence
Introductie in Security Intelligence
Centrale begrippen
Concepten
Relevante inzichten
Gastcollege: een historisch perspectief op inlichtingen en veiligheid

DAG II
Business Relevance
Taakstelling
Hypothese vorming
Informatie verzamelen
Bronnen evalueren
Gastcollege: praktijkcursus OSINT

DAG III
Inventariserende en deductieve technieken
Inventariserende en deductieve analyse technieken
Operations security
Information security
Gastcollege: Security Intelligence in een praktische casus

DAG IV
De methoden van de opponent
Criminele- en terroristische planningscyclus
AMO's, verdachte Indicatoren en Red Teaming
Operations security
Information security
Gastcollege: Security Intelligence in de context van privacy

DAG V
Scenario Building
Scenario's
Trends
Wildcards
Quadrant Crunching
Gastcollege: Scenario Building in de context van een multinational

DAG VI
Analysis of Competing Hypotheses (ACH)
De theorie van ACH
De toepassing van ACH
Conflicterende informatie
Waarschijnlijkheid van uitkomsten analyseren
Gastcollege: Security Intelligence in Cyber Security

DAG VII
Productie en disseminatie
Briefing en rapportage volgens het Toulmin Argumentatie model
Verschillende persoonstypes in management
Plaatsen van een product in het referentiekader van het management
Gastcollege: security intelligence in de context van Human Resources


DAG VIII
Proeftentamen en examentraining

Proeftentamen
Examentraining

DAG IX
Security Intelligence examen

Opleidingsduur

8 dagen

Kosten

De kosten van de Security Intelligence opleiding bedragen € 4.295,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, studiemiddelen en studiemap.

De kosten van het theorie-examen bedragen € 395,-. Wanneer u hiervoor slaagt, ontvangt u het internationaal erkende diploma Security Intelligence.

Als u tevens het praktijkexamen van vakbekwaamheid Security Intelligence succesvol afrondt, kunt u zich laten inschrijven in het register Certified Security Intelligence Expert (CSIEģ), waardoor u gerechtigd bent de titel CSIE achter uw naam te zetten. De kosten van de persoonlijke begeleiding t.b.v. het praktijkexamen bedragen € 1.895,- wanneer u zich hiervoor inschrijft voorafgaande aan de opleiding Security Intelligence. Wanneer u pas na afloop van de opleiding Security Intelligence hiervoor besluit bedragen de kosten € 2.895,-.

De kosten van het praktijkexamen zelf bedragen € 495,-. Wanneer u hiervoor slaagt, wordt u ingeschreven in het Certified Security Intelligence Expert (CSIEģ) register.

Bijzonderheden

Security Intelligence opleiding ? exclusieve samenwerking
De Security Intelligence opleiding wordt in exclusieve samenwerking met de volgende partners aangeboden:

SoSecure
SoSecure is de grondlegger van Predictive Profiling in Nederland en is eigenaar van de Red Teaming Groep Nederland. Predictive Profiling is een wereldwijd zeer succesvolle methode om criminele en terroristische aanvallen en te onderkennen en te stoppen. Deze meest proactieve beveiligingsmethode ter wereld wordt eveneens door International Management Forum aangeboden.

IBEX - Instituut voor Beroepsexamens
IBEX ? Instituut voor Beroepsexamens ? beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in het opzetten, organiseren en afnemen van onafhankelijke examens. IBEX heeft met name ervaring in de vakgebieden arbo, veiligheid en milieu in een technische en industriŽle omgeving.

Kenniscentrum Security Intelligence (KSI)
Het kenniscentrum Security Intelligence heeft als doelstelling organisaties meer en effectief gebruik te laten maken van de informatie en kennis die zij hebben om de security te verbeteren.

Plaatsen / leslocaties

Utrecht

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Security Intelligence - succesfactoren achter de methode
De Security Intelligence methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Security Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor uw organisatie. Met Security Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend)analyses, intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Security Intelligence - informatie is de sleutel in security
Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methodes. De methodes en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol zijn, staan dan ook aan de basis van de Security Intelligence methodiek. Proactieve security is alleen mogelijk met actuele kennis over de modus operandi van de potentiŽle tegenstander.

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om potentiŽle tegenstanders te inventariseren, maar ook om hun motivatie en capaciteiten in kaart te brengen. Om in deze informatiebehoefte te voorzien leert Security Intelligence u om een belangen-, dreigings-, en weerstandsanalyse te maken. De combinatie van deze uitkomsten levert u een waardevolle risico analyse op.

Uit onderzoek blijkt dat heel weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van hun organisatie. Veel security managers vinden het moeilijk om (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare historische data en (trend)analyses. Security Intelligence helpt u hierbij!

Security Intelligence - voor wie is de opleiding waardevol?
De Security Intelligence opleiding is bijzonder waardevol voor personen die zich bezighouden met het verkrijgen van inlichtingen en het opstellen van dreigingsassessments in de publieke en private sector, zoals:
Veiligheidsmanagers
Beveiligingsadviseurs
Bedrijfsrechercheurs
Managers van beveiligingsbedrijven
Beleidsambtenaren gespecialiseerd in (beveiligings-) strategische vraagstukken
Medewerkers van politie en justitie
Overige professionals op dit vakgebied
Business Intelligence professionals
Analisten op strategisch en tactisch niveau

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
9d3dB Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren