Home » CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer)

Opleiding: CDPSE (Certified Data Privacy Solutions Engineer)

Bij: IMF Academy (International Management Forum)

 

IMF Academy (International Management Forum)

Fellenoord 224
5611 ZC EINDHOVEN
 

Opleidingsinhoud

DOMEIN I - PRIVACY GOVERNANCE
Governance

Personal data and information
Privacy laws and standards across jurisdictions
Privacy documentation (e.g., policies, guidelines)
Legal purposes, consent and legitimate interest
Data subject rights

Management
Roles and responsibilities related to data
Privacy training and awareness
Vendor and third-party management
Audit process
Privacy incident management

Risk Management
Risk management process
Data Privacy Impact Assessment (DPIA)
Threats, attacks, and vulnerabilities related to privacy

DOMEIN II - PRIVACY ARCHITECTURE
Infrastructure

Technology stacks
Cloud-based services
Endpoints
Remote access
System hardening

Applications and software
Secure development lifecycle (e.g., Privacy by Design)
Applications and software hardening
API's and services
Tracking technologies

Technical privacy controls
Communication and transport protocols
Encryption, hashing, and de-identification
Key management
Monitoring and logging
Identity & Access Management (IAM)

DOMEIN III - DATA LIFECYCLE
Data purpose

Data inventory and classification (e.g., tagging, tracking)
Data quality and accuracy
Dataflow and usage diagrams
Data use limitation
Data analytics (e.g. aggregation, Artificial Intelligence (AI), machine learning, big data)

Data persistence
Data minimization (e.g. de-identification, anonymization)
Data migration
Data storage
Data warehousing (e.g. data lake)
Data retention and archiving
Data destruction

Toelatingseisen: wat heb je nodig?

Het CDPSE examen is uitdagend en omvangrijk. Wanneer u wilt deelnemen aan het examen dient u 5 jaar werkervaring te hebben in 2 CDPSE examendomeinen (privacy governance, privacy architectuur en data lifecycle). Wanneer u in het bezit bent van ťťn van de volgende ISACA certificaten, t.w. CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CSX-P of FIP (IAPP), dan kunt u volstaan met 3 jaar werkervaring.

Opleidingsduur

De Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training bestaat uit 4 lesdagen en wordt centraal in het land georganiseerd. De lestijden zijn van 09.30 uur - 17.00 uur.

Kosten

De kosten van de 4-daagse CDPSE training bedragen € 4.380,- (excl. BTW) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle lunches, koffie/thee en het officiŽle lesmateriaal van ISACA.

Bijzonderheden

IMF Academy is gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitgeven van (veelal schriftelijke) cursussen en opleidingen. Deze sluiten direct aan bij het belangstellingsniveau van professionals en bestrijken onder meer het Security, FinanciŽle, Logistieke, HRM en IT-vakgebied. IMF is al meer dan 30 jaar actief op de Nederlandse markt en sinds 18 jaar ook internationaal. De internationale cursussen en opleidingen worden in meer dan veertig landen verkocht.

Plaatsen / leslocaties

Centraal in het land

Beroepsbeeld: waar werk je en wat doe je?

Persoonsgegevens beschermen en aantoonbaar voldoen aan de privacy regels
Sinds de invoering van de GDPR/AVG heeft vrijwel elke organisatie haar systemen aangepast en maatregelen genomen om te voldoen aan de nieuwe privacy regelgeving. De AVG heeft sinds de invoering in 2018 evenwel tal van wijzigingen ondergaan. Het risico op non-compliance (en als gevolg daarvan boetes, aansprakelijkheidsstellingen en imagoschade) is daardoor sterk vergroot en de rol van IT bij een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens wordt steeds relevanter. Door het inzetten van de juiste technologie kunt u non-compliance voorkomen en bent u veel beter in staat om persoonsgegevens te beschermen.

De vraag naar CDPSE experts wordt elke dag groter!
De begrippen Privacy by Design en Privacy by Default zijn wettelijke verplichtingen en een belangrijk onderdeel van het accountability en compliancy beginsel waarop de GDPR/AVG gestoeld is. Het idee is om al in een vroeg stadium zowel IT technisch als organisatorisch een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens af te dwingen. U bent namelijk bij wet verplicht om persoonsgegevens met passende technische en organisatorische maatregelen te beschermen. Bij processen met hoge privacy risico's is het uitvoeren van een DPIA (Data Protection Impact Assessment) eveneens een wettelijke verplichting. Met een DPIA krijgt u inzicht in en grip op de privacy risico's van betrokkenen en de organisatie van processen.

Deze nieuwe training en certificering van ISACA voorziet in alle handvatten om aan de wettelijke bepalingen ten behoeve van de bescherming van persoonsgegevens te voldoen. U leert hoe u data privacy kunt garanderen tijdens elke fase van de lifecycle van een informatiesysteem.

Wat leert u tijdens deze Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training en certificering?
Tijdens deze 4-daagse training leert u technische maatregelen te ontwikkelen, implementeren en beoordelen t.b.v. de bescherming van persoonsgegevens. Meer specifiek leert u:
Data Privacy Impact Assessments (DPIA) vanuit een technisch oogpunt uit te voeren
Maatregelen m.b.t. dreigingen, aanvallen en kwetsbaarheden, gerelateerd aan privacy, inclusief encryptie, hashing, pseudonimisering en anonimisering te implementeren, en
Persoonsgegevens te inventariseren en classificeren
Voor wie is de CDPSE training van belang?
De Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE) training en certificering is een aanrader voor alle IT en privacy professionals die de juiste kennis en vaardigheden willen ontwikkelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen/beveiligen. Qua professionals denken wij o.a. aan: CISO's, IT (security) managers, managers informatiebeveiliging, systeem en netwerk engineers, applicatiemanagers, informatiemanagers, functioneel beheerders, IT risicomanagers, IT auditors, software engineers, software ontwikkelaars, gegevens analisten, privacy engineers en privacy analisten, (Data) Privacy & Security Officers, privacy solutions architecten, Data Protection Officers (DPO), Privacy Officers (PO), Functionarissen Gegevensbescherming (FG), compliance officers, consultants en alle andere professionals die (mede) verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van persoonsgegevens.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
B834B Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
© Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren