Home » Certified Bio Professional (CBP) Foundation ? Baseline Informatiebeveiliging Overheid incl. examen

Opleiding: Certified Bio Professional (CBP) Foundation ? Baseline Informatiebeveiliging Overheid incl. examen

Bij: CLS Trainingen

 
 

Plaatsen / leslocaties

eindhoven,drachten,nieuwegein,den haag

Algemene informatie over de cursus
De training Certified Bio Professional (CBP) Foundation – Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) incl. examen speelt in op een brede behoefte. Een behoefte die in toenemende mate groeit. De noodzaak om informatiebeveiliging binnen de overheid uniform, gestructureerd en toetsbaar te organiseren wordt alom erkend. Initiatieven als de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) werken hard om deze behoefte te vertalen naar praktische handreikingen en andere hulpmiddelen. De training Certified BIO Professional is een ondersteunend middel om bij te dragen aan de professionalisering van het managen van informatiebeveiliging bij overheid conform de BIO.


Waarom nu?

De training is actueel omdat de BIO de opvolger is van diverse andere Baselines Informatiebeveiliging van de overheid. Per 1 januari 2018 is de BIO verplicht voor heel de Nederlandse overheid. Niet elke overheidsorganisatie voldoet momenteel aan de BIO. ‘Voldoen’ betekent ook in de toekomst blijven voldoen aan de BIO. Dit vraagt om doorlopende inspanning van een organisatie, die zelf aan verandering onderhevig is. Deze training helpt medewerkers om de BIO cyclisch in te richten, zodat ‘voldoen aan de BIO’ aantoonbaar wordt.


Ook is er een relatie te leggen met andere onderwerpen, zoals:

privacy – kennis van de BIO helpt overheid om privacy conform het BIO normenkader te borgen en te voldoen aan de Europese privacy wetgeving (AVG);[/li]
digitale identiteit – dit onderwerp gaat over het online en offline vaststellen van iemands identiteit en is hiermee verbonden met het onderwerp informatiebeveiliging en de BIO;[/li]
werken als n overheid – voor verschillende overheidsonderdelen waren er voorheen verschillende normenkaders. Voor het rijk was dit de BIR, voor de gemeentes de BIG, voor de provincies de IBI en voor de waterschappen de BIWA. De BIO heeft al deze losse normenkaders vervangen. Het BIO-normenkader is daarmee vanuit het perspectief van informatiebeveiliging d stap naar werken als n overheid;[/li]
GGI – het BIO-normenkader draagt bij aan een beter beveiligde digitale infrastructuur, waardoor samenwerken tussen gemeenten en andere overheden veiliger wordt.[/li]Examen

Wanneer deelnemers Certified BIO Professional gecertificeerd zijn, kunnen zij aantonen dat ze theoretisch kennis van de BIO hebben en in staat zijn hier praktische invulling aan te geven. Dit kan hun helpen in de huidige functie bij de gemeente of bij een toekomstige functie bij een andere gemeente. De BIO is op de gehele Nederlandse overheid van toepassing. Certificering heeft daarmee ook een toegevoegde waarde bij een toekomstige andere overheidsfunctie. Voor functies in het bedrijfsleven kan de certificering ook van meerwaarde zijn. Dit geldt met name voor bedrijven die met (of voor) de Nederlandse overheid werken. Een examenvoucher is inbegrepen bij deze training.


De cursusprijs is inclusief lesmateriaal, oefenvragen, examen, koffie, thee en lunch.
Doelgroep

De doelgroep betreft personen die binnen de overheid vanuit hun functie zich bezig houden met informatiebeveiliging (BIO). Hierbij valt te denken aan de CISO, information security officer, DPO en een functionaris gegevensbescherming. De training gaat met name in op hoe u de BIO binnen uw organisatie praktisch implementeert (information security management). Ook is de cursus geschikt voor medewerkers die hier operationeel bij betrokken zijn. Voor het uitvoeren van operationele taken is kennis van de BIO ook van belang. De training is daarmee ook relevant voor onder andere helpdesk functies, werkplek beheerders en medewerkers die de toegang tot systemen beheren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Duur

De cursusduur is twee dagen.

Groepsgrootte

De maximale groepsgrootte bedraagt twaalf personen.

Certificaat

Na afloop van de cursus kunt u deelnemen aan het examen. De examenkosten zijn bij de prijs inbegrepen.

Informatie aanvragen

Gegevens aangeduid met een * zijn verplicht in te vullen.
jaar
 
resterend: tekens
 
37Ca1 Typ de code exact over: (hoofdlettergevoelig)
 
Copyright 2009-2024 Particuliereopleidingen.nl | Algemene voorwaarden | Overzicht van onze aanbieders | Adverteren